BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Claudio Ucciferri, Jacopo Vecchiet, Katia Falasca 
World J Clin Cases 8(19):4280-4285. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4280
Minireviews
Case Control Study
Mian Wang, Shu-Juan Ma, Xin-Yin Wu, Xian Zhang, Julius Abesig, Zheng-Hui Xiao, Xin Huang, Hai-Peng Yan, Jing Wang, Meng-Shi Chen, Hong-Zhuan Tan 
World J Clin Cases 8(19):4320-4330. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4320
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Qing-Bin Meng, Jing-Jing Peng, Xin Wei, Jia-Yao Yang, Peng-Cheng Li, Zi-Wei Qu, Yong-Fen Xiong, Guang-Jiang Wu, Zhi-Min Hu, Jian-Chun Yu, Wen Su 
World J Clin Cases 8(19):4360-4369. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4360
Clinical Trials Study
Narisorn Lakananurak, Nutbordee Nalinthassanai, Wanlapa Suansawang, Palakorn Panarat 
World J Clin Cases 8(19):4410-4415. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4410
Meta-Analysis
Scientometrics
Case Report
Dmitry Vladimirovich Belov, Vladimir Ivanovich Moskalev, Dmitry Victorovich Garbuzenko, Nikolay Olegovich Arefyev 
World J Clin Cases 8(19):4443-4449. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4443
Cătălin Bogdan Satală, Ioan Jung, Tivadar Jr Bara, Patricia Simu, Iunius Simu, Madalina Vlad, Rita Szodorai, Simona Gurzu 
World J Clin Cases 8(19):4466-4474. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4466
Seo-Youn Choi, Ha Eun Jo, Yun Nah Lee, Ji Eun Lee, Min Hee Lee, Sanghyeok Lim, Boem Ha Yi 
World J Clin Cases 8(19):4499-4504. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4499
Bing-Qing Zhang, Xiao-Yan Dai, Qiu-Yue Ye, Long Chang, Zhi-Wei Wang, Xiao-Qing Li, Yong-Ning Li 
World J Clin Cases 8(19):4512-4520. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4512
Zhen-Chao Huang, Qing Dong, En-Peng Song, Zhi-Jie Chen, Jin-Hua Zhang, Bo Hou, Zheng-Qi Lu, Feng Qin 
World J Clin Cases 8(19):4558-4564. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4558
Xue-Mei Liu, Lian-Jun Di, Jia-Xing Zhu, Xing-Long Wu, Hong-Ping Li, Hui-Chao Wu, Bi-Guang Tuo 
World J Clin Cases 8(19):4667-4675. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4667