BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Maria Victoria Preciado, Pamela Valva, Alejandro Escobar-Gutierrez, Paula Rahal, Karina Ruiz-Tovar, Lilian Yamasaki, Carlos Vazquez-Chacon, Armando Martinez-Guarneros, Juan Carlos Carpio-Pedroza, Salvador Fonseca-Coronado, Mayra Cruz-Rivera 
World J Gastroenterol 20(43):15992-16013. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.15992
Chao-Hung Kuo, Chien-Yu Lu, Hsiang-Yao Shih, Chung-Jung Liu, Meng-Chieh Wu, Huang-Ming Hu, Wen-Hung Hsu, Fang-Jung Yu, Deng-Chyang Wu, Fu-Chen Kuo 
World J Gastroenterol 20(43):16029-16036. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16029
Taku Sakamoto, Genki Mori, Masayoshi Yamada, Yuzuru Kinjo, Eriko So, Seiichiro Abe, Yosuke Otake, Takeshi Nakajima, Takahisa Matsuda, Yutaka Saito 
World J Gastroenterol 20(43):16153-16158. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16153
Review
Minireviews
Original Article
Mohamed Amine Zaouali, Mohamed Bejaoui, Maria Calvo, Emma Folch-Puy, Eirini Pantazi, Gianfranco Pasut, Antoni Rimola, Hassen Ben Abdennebi, René Adam, Joan Roselló-Catafau 
World J Gastroenterol 20(43):16203-16214. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16203
Natalia Pedersen, Nynne Nyboe Andersen, Zsuzsanna Végh, Lisbeth Jensen, Dorit Vedel Ankersen, Maria Felding, Mette Hestetun Simonsen, Johan Burisch, Pia Munkholm 
World J Gastroenterol 20(43):16215-16226. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16215
Retrospective Study
Michael Selgrad, Ina Tammer, Cosima Langner, Jan Bornschein, Julia Meißle, Arne Kandulski, Mariya Varbanova, Thomas Wex, Dirk Schlüter, Peter Malfertheiner 
World J Gastroenterol 20(43):16245-16251. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16245
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Norihiro Goto, Toshihiro Kusaka, Yumi Tomita, Hideyuki Tanaka, Yoshio Itokawa, Yorimitsu Koshikawa, Daisuke Yamaguchi, Yoshitaka Nakai, Shigehiko Fujii, Hiroyuki Kokuryu 
World J Gastroenterol 20(43):16306-16310. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16306
Hiroyuki Imaeda, Naoki Hosoe, Kazuhiro Kashiwagi, Yosuke Ida, Rieko Nakamura, Hidekazu Suzuki, Yoshimasa Saito, Naohisa Yahagi, Yasushi Iwao, Yuko Kitagawa, Toshifumi Hibi, Haruhiko Ogata, Takanori Kanai 
World J Gastroenterol 20(43):16311-16317. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16311
Randomized Controlled Trial
Makoto Arai, Tomoaki Matsumura, Kenichiro Okimoto, Arata Oyamada, Keiko Saito, Shoko Minemura, Daisuke Maruoka, Takeshi Tanaka, Tomoo Nakagawa, Tatsuro Katsuno, Osamu Yokosuka 
World J Gastroenterol 20(43):16318-16322. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16318
Randomized Clinical Trial
Meta-Analysis
Case Report
Giovanni Conzo, Claudio Mauriello, Claudio Gambardella, Fabio Cavallo, Ernesto Tartaglia, Salvatore Napolitano, Luigi Santini 
World J Gastroenterol 20(43):16343-16348. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16343
Ziv Ben Ari, Oranit Cohen-Ezra, Jonathan Weidenfeld, Tania Bradichevsky, Ella Weitzman, Uri Rimon, Yael Inbar, Michal Amitai, Barak Bar-Zachai, Roni Eshkenazy, Arie Ariche, Daniel Azoulay 
World J Gastroenterol 20(43):16355-16358. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16355
Mizuna Takahashi, Masanori Ohara, Noriko Kimura, Hiromitsu Domen, Takumi Yamabuki, Kazuteru Komuro, Takahiro Tsuchikawa, Satoshi Hirano, Nozomu Iwashiro 
World J Gastroenterol 20(43):16359-16363. Published online Nov 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i43.16359
Letters To The Editor