BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Natural regression of fibrosis in chronic hepatitis B  
Shogo Ohkoshi, Haruka Hirono, Kazuhiko Watanabe, Katsuhiko Hasegawa, Kenya Kamimura, Masahiko Yano
World J Gastroenterol 22(24):5459-5466. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5459
X region mutations of hepatitis B virus related to clinical severity  
Hong Kim, Seoung-Ae Lee, Bum-Joon Kim
World J Gastroenterol 22(24):5467-5478. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5467
Review
Avoiding hepatic metastasis naturally: Lessons from the cotton top tamarin (Saguinus oedipus)  
Martin Tobi, Peter Thomas, Daniel Ezekwudo
World J Gastroenterol 22(24):5479-5494. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5479
Current status of intragastric balloon for obesity treatment  
Seung Han Kim, Hoon Jai Chun, Hyuk Soon Choi, Eun Sun Kim, Bora Keum, Yoon Tae Jeen
World J Gastroenterol 22(24):5495-5504. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5495
Minireviews
Role and mechanisms of action of Escherichia coli Nissle 1917 in the maintenance of remission in ulcerative colitis patients: An update  
Franco Scaldaferri, Viviana Gerardi, Francesca Mangiola, Loris Riccardo Lopetuso, Marco Pizzoferrato, Valentina Petito, Alfredo Papa, Jovana Stojanovic, Andrea Poscia, Giovanni Cammarota, Antonio Gasbarrini
World J Gastroenterol 22(24):5505-5511. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5505
Basic Study
Transient receptor potential vanilloid 4-dependent calcium influx and ATP release in mouse and rat gastric epithelia  
Hiroshi Mihara, Nobuhiro Suzuki, Ammar Abdullkader Boudaka, Jibran Sualeh Muhammad, Makoto Tominaga, Yoshiaki Tabuchi, Toshiro Sugiyama
World J Gastroenterol 22(24):5512-5519. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5512
Intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging for monitoring chemotherapeutic efficacy in gastric cancer  
Xiao-Li Song, Heoung Keun Kang, Gwang Woo Jeong, Kyu Youn Ahn, Yong Yeon Jeong, Yang Joon Kang, Hye Jung Cho, Chung Man Moon
World J Gastroenterol 22(24):5520-5531. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5520
MicroRNA-21 promotes phosphatase gene and protein kinase B/phosphatidylinositol 3-kinase expression in colorectal cancer  
Wei-Zhong Sheng, Yu-Sheng Chen, Chuan-Tao Tu, Juan He, Bo Zhang, Wei-Dong Gao
World J Gastroenterol 22(24):5532-5539. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5532
Effects of sphincter of Oddi motility on the formation of cholesterol gallstones  
Zhong-Hou Rong, Hong-Yuan Chen, Xin-Xing Wang, Zhi-Yi Wang, Guo-Zhe Xian, Bang-Zhen Ma, Cheng-Kun Qin, Zhen-Hai Zhang
World J Gastroenterol 22(24):5540-5547. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5540
Case Control Study
Comprehensive risk assessment for early neurologic complications after liver transplantation  
Si-Yuan Wu, Teng-Wei Chen, An-Chieh Feng, Hsiu-Lung Fan, Chung-Bao Hsieh, Kuo-Piao Chung
World J Gastroenterol 22(24):5548-5557. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5548
Relationships between cell cycle pathway gene polymorphisms and risk of hepatocellular carcinoma  
Yue-Li Nan, Yan-Ling Hu, Zhi-Ke Liu, Fang-Fang Duan, Yang Xu, Shu Li, Ting Li, Da-Fang Chen, Xiao-Yun Zeng
World J Gastroenterol 22(24):5558-5567. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5558
Retrospective Cohort Study
Hepatitis E in Israel: A nation-wide retrospective study  
Ortal Erez-Granat, Tamar Lachish, Nili Daudi, Daniel Shouval, Eli Schwartz
World J Gastroenterol 22(24):5568-5577. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5568
Comprehensive mutation screening for 10 genes in Chinese patients suffering very early onset inflammatory bowel disease  
Yuan Xiao, Xin-Qiong Wang, Yi Yu, Yan Guo, Xu Xu, Ling Gong, Tong Zhou, Xiao-Qin Li, Chun-Di Xu
World J Gastroenterol 22(24):5578-5588. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5578
miR-422a is an independent prognostic factor and functions as a potential tumor suppressor in colorectal cancer  
Gui-Xi Zheng, Ai-Lin Qu, Yong-Mei Yang, Xin Zhang, Shou-Cai Zhang, Chuan-Xin Wang
World J Gastroenterol 22(24):5589-5597. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5589
Retrospective Study
Colostomy is a simple and effective procedure for severe chronic radiation proctitis  
Zi-Xu Yuan, Teng-Hui Ma, Huai-Ming Wang, Qing-Hua Zhong, Xi-Hu Yu, Qi-Yuan Qin, Jian-Ping Wang, Lei Wang
World J Gastroenterol 22(24):5598-5608. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5598
Observational Study
Clinical study of anesthetization by dezocine combined with propofol for indolent colonoscopy  
Bin-Bin Xu, Xiao-Liang Zhao, Gui-Ping Xu
World J Gastroenterol 22(24):5609-5615. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5609
Case Report
Successful treatment of ileal ulcers caused by immunosuppressants in two organ transplant recipients  
Yun-Wei Guo, Hua-Ying Gu, Kodjo-Kunale Abassa, Xian-Yi Lin, Xiu-Qing Wei
World J Gastroenterol 22(24):5616-5622. Published online Jun 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5616