BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Basic Study
Case Control Study
Yong Sik Yoon, Yong Beom Cho, Kyu Joo Park, Seung Hyuk Baik, Sang Nam Yoon, Seung-Bum Ryoo, Kil Yeon Lee, Hungdai Kim, Ryung-Ah Lee, Chang Sik Yu; IBD Study Group, Korean Society of Coloproctology 
World J Gastroenterol 21(12):3547-3553. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3547
Retrospective Study
Chiang J Tyng, Maria Fernanda A Almeida, Paula NV Barbosa, Almir GV Bitencourt, José Augusto AG Berg, Macello S Maciel, Felipe JF Coimbra, Luiz Henrique O Schiavon, Maria Dirlei Begnami, Marcos D Guimarães, Charles E Zurstrassen, Rubens Chojniak 
World J Gastroenterol 21(12):3579-3586. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3579
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Hong-Yu Jia, Feng Ding, Jian-Yang Chen, Jiang-Shan Lian, Yi-Min Zhang, Lin-Yan Zeng, Dai-Rong Xiang, Liang Yu, Jian-Hua Hu, Guo-Dong Yu, Huan Cai, Ying-Feng Lu, Lin Zheng, Lan-Juan Li, Yi-Da Yang 
World J Gastroenterol 21(12):3657-3662. Published online Mar 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i12.3657
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report