BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Esophageal Cancer
Yu Liu, Hui-Xin Wang, Ning Lu, You-Sheng Mao, Fang Liu, Ying Wang, Hai-Rong Zhang, Kun Wang, Min Wu, Xiao-Hang Zhao 
World J Gastroenterol 9(4):645-649. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.645
Li-Yong Zhang, Wan-Tao Ying, You-Sheng Mao, Hong-Zhi He, Yu Liu, Hui-Xin Wang, Fang Liu, Kun Wang, De-Chao Zhang, Ying Wang, Min Wu, Xiao-Hong Qian, Xiao-Hang Zhao 
World J Gastroenterol 9(4):650-654. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.650
Gastric Cancer
Dian-Chun Fang, Rong-Quan Wang, Shi-Ming Yang, Jian-Ming Yang, Hai-Feng Liu, Gui-Yong Peng, Tian-Li Xiao, Yuan-Hui Luo 
World J Gastroenterol 9(4):655-659. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.655
Xin-Han Zhao, Shan-Zhi Gu, Shan-Xi Liu, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 9(4):665-669. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.665
Jiang Lin, Hui-Fang Dong, JJ Oppenheim, OM Howard 
World J Gastroenterol 9(4):670-673. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.670
Hong-Xia Li, Xin-Ming Chang, Zheng-Jun Song, Shui-Xiang He 
World J Gastroenterol 9(4):674-677. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.674
Liver Cancer
Bing Li, Hong-Yan Wu, Xiao-Ping Qian, Yan Li, Wei-Feng Chen 
World J Gastroenterol 9(4):678-682. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.678
Lian-Xin Liu, Zhi-Hua Liu, Hong-Chi Jiang, Wei-Hui Zhang, Shu-Yi Qi, Jie Hu, Xiu-Qin Wang, Min Wu 
World J Gastroenterol 9(4):683-687. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.683
Shao-Ying Lu, Yan-Fang Sui, Zeng-Shan Li, Cheng-En Pan, Jing Ye, Wen-Yong Wang 
World J Gastroenterol 9(4):688-691. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.688
Xing-Hua Huang, Lu-Hong Sun, Dong-Dong Lu, Yan Sun, Li-Jie Ma, Xi-Ran Zhang, Jian Huang, Long Yu 
World J Gastroenterol 9(4):692-695. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.692
Chang-Xin Geng, Zhao-Chong Zeng, Ji-Yao Wang 
World J Gastroenterol 9(4):696-700. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.696
Jing-An Rui, Shao-Bin Wang, Shu-Guang Chen, Li Zhou 
World J Gastroenterol 9(4):706-709. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.706
Run-Zhou Ni, Jie-Fei Huang, Ming-Bing Xiao, Mei Li, Xian-Yong Meng 
World J Gastroenterol 9(4):710-713. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.710
Colorectal Cancer
Hai-Yan Hu, Xian-Xi Liu, Chun-Ying Jiang, Yan Zhang, Ji-Feng Bian, Yi Lu, Zhao Geng, Shi-Lian Liu, Chuan-Hua Liu, Xiao-Ming Wang, Wei Wang 
World J Gastroenterol 9(4):714-716. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.714
Xiao-Nan Sun, Qi-Chu Yang, Jian-Bin Hu 
World J Gastroenterol 9(4):717-720. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.717
Viral Hepatitis
Marina Baptista, Anna Kramvis, Saffie Jammeh, Jocelyn Naicker, Jacqueline S. Galpin, Michael C. Kew 
World J Gastroenterol 9(4):731-735. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.731
Jian-Min Huang, Tian-Hua Huang, Huan-Ying Qiu, Xiao-Wu Fang, Tian-Gang Zhuang, Hong-Xi Liu, Yong-Hua Wang, Li-Zhi Deng, Jie-Wen Qiu 
World J Gastroenterol 9(4):736-740. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.736
Mee Juhng Jeon, Jong Hee Shin, Soon Pal Suh, Young Chai Lim, Dong Wook Ryang 
World J Gastroenterol 9(4):741-744. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.741
Perdita Wietzke-Braun, Felix Braun, Peter Schott, Giuliano Ramadori 
World J Gastroenterol 9(4):745-750. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.745
H.Pylori
Basic Research
Hong-Tao Wang, Shuang Chen, Jie Wang, Qing-Jia Ou, Chao Liu, Shu-Sen Zheng, Mei-Hai Deng, Xiao-Ping Liu 
World J Gastroenterol 9(4):765-770. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.765
Yin-Cheng He, Jun Cao, Ji-Wei Chen, Ding-Yu Pan, Ya-Kui Zhou 
World J Gastroenterol 9(4):771-774. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.771
Fang Wang, Tian-Zhen Zheng, Wei Li, Song-Yi Qu, Di-Ying He 
World J Gastroenterol 9(4):775-778. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.775
Chun-Yang Wen, Masahiro Ito, Hui Wang, Long-Dian Chen, Zhao-Min Xu, Mutsumi Matsuu, Kazuko Shichijo, Toshiyuki Nakayama, Masahiro Nakashima, Ichiro Sekine 
World J Gastroenterol 9(4):788-790. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.788
Xing-Long Yang, Ya-Li Zhang, Zhuo-Sheng Lai, Fei-Yue Xing, Yu-Hu Liu 
World J Gastroenterol 9(4):800-803. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.800
Yan-Jun Zeng, Ai-Ke Qiao, Ji-Dong Yu, Jing-Bo Zhao, Dong-Hua Liao, Xiao-Hu Xu, Gregersen Hans 
World J Gastroenterol 9(4):804-807. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.804
Bing-Wei Sun, Xiao-Chen Zhao, Guang-Ji Wang, Ning Li, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 9(4):808-812. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.808
Quan-Da Liu, Kuan-Sheng Ma, Zhen-Ping He, Jun Ding, Xue-Quan Huang, Jia-Hong Dong 
World J Gastroenterol 9(4):813-817. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.813
Zhi-Jun Tan, Xian-Gui Hu, Gui-Song Cao, Yan Tang 
World J Gastroenterol 9(4):818-823. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.818
Dian-Liang Zhang, Jie-Shou Li, Zhi-Wei Jiang, Bao-Jun Yu, Xing-Ming Tang, Hong-Mei Zheng 
World J Gastroenterol 9(4):824-828. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.824
Clinical Research
Yi-Tao Ding, Yu-Dong Qiu, Zhong Chen, Qing-Xiang Xu, He-Yuan Zhang, Qing Tang, De-Cai Yu 
World J Gastroenterol 9(4):829-832. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.829
Ender Serin, Uður Yilmaz, Ganiye Künefeci, Birol Özer, Yüksel Gümürdülü, Mustafa Güçlü, Fazilet Kayaselçuk, Sedat Boyacioðlu 
World J Gastroenterol 9(4):833-835. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.833
Goang-Yao Yin, Wu-Ning Zhang, Xue-Fen He, Yi Chen, Xiao-Jing Shen 
World J Gastroenterol 9(4):836-842. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.836
Kai Luo, Jie-Shou Li, Ling-Tang Li, Kei-Hui Wang, Jing-Mei Shun 
World J Gastroenterol 9(4):847-850. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.847
Gen-You Yao, Ji-Lin Zhou, Mao-De Lai, Xiao-Qing Chen, Pei-Hui Chen 
World J Gastroenterol 9(4):858-861. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.858
Yun-Sheng Yang, Qi-Yang Huang, Wei-Feng Wang, Gang Sun, Li-Hua Peng 
World J Gastroenterol 9(4):862-864. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.862
Xiao-Dong Sun, Xiao-Yan Cai, Jun-Da Li, Xiu-Jun Cai, Yi-Ping Mu, Jin-Min Wu 
World J Gastroenterol 9(4):865-867. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.865
Zhu-Fu Quan, Zhi-Ming Wang, Wei-Qin Li, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 9(4):868-870. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.868
Ji-Dong Gao, Yong-Fu Shao, Jian-Jun Bi, Su-Sheng Shi, Jun Liang, Yu-Hua Hu 
World J Gastroenterol 9(4):871-873. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.871
Chao-Pin Li, Yu-Bao Cui, Jian Wang, Qing-Gui Yang, Ye Tian 
World J Gastroenterol 9(4):874-877. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.874
Case Report
Mesut Yazlcl, Barlas Etensel, Harun Gürsoy, Sezen Özklsaclk 
World J Gastroenterol 9(4):881-882. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.881
Buhussan Hayee, Hamed Noor Khan, Talib Al-Mishlab, John F McPartlin 
World J Gastroenterol 9(4):883-884. Published online Apr 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i4.883