BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Hepatocellular carcinoma with obstructive jaundice: diagnosis, treatment and prognosis 
Lun-Xiu Qin, Zhao-You Tang 
World J Gastroenterol 9(3):385-391. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.385
Esophageal Cancer
Analysis of gene expression profile induced by EMP-1 in esophageal cancer cells using cDNA Microarray 
Hai-Tao Wang, Jian-Ping Kong, Fang Ding, Xiu-Qin Wang, Ming-Rong Wang, Lian-Xin Liu, Min Wu, Zhi-Hua Liu 
World J Gastroenterol 9(3):392-398. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.392
Peptidergic innervation of human esophageal and cardiac carcinoma 
Shuang-Hong Lü, Yan Zhou, Hai-Ping Que, Shao-Jun Liu 
World J Gastroenterol 9(3):399-403. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.399
Expression of MUC1 in esophageal squamous-cell carcinoma and its relationship with prognosis of patients from Linzhou city, a high incidence area of northern China 
Zi-Bo Song, Shan-Shan Gao, Xin-Na Yi, Yan-Jie Li, Qi-Ming Wang, Ze-Hao Zhuang, Li-Dong Wang 
World J Gastroenterol 9(3):404-407. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.404
Resveratrol induces apoptosis in human esophageal carcinoma cells 
Hai-Bo Zhou, Yun Yan, Ya-Ni Sun, Ju-Ren Zhu 
World J Gastroenterol 9(3):408-411. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.408
HLA-DRB1 allele polymorphisms in genetic susceptibility to esophageal carcinoma 
Jun Lin, Chang-Sheng Deng, Jie Sun, Xian-Gong Zheng, Xing Huang, Yan Zhou, Ping Xiong, Ya-Ping Wang 
World J Gastroenterol 9(3):412-416. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.412
Difference of gene expression profiles between esophageal carcinoma and its pericancerous epithelium by gene chip 
Shen-Hua Xu, Li-Juan Qian, Han-Zhou Mou, Chi-Hong Zhu, Xing-Ming Zhou, Xiang-Lin Liu, Yong Chen, Wen-Yu Bao 
World J Gastroenterol 9(3):417-422. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.417
Gastric Cancer
Methylation and mutation analysis of p16 gene in gastric cancer 
Yi Ding, Xiao-Ping Le, Qin-Xian Zhang, Peng Du 
World J Gastroenterol 9(3):423-426. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.423
Relationship between the expression of human telomerase reverse transcriptase gene and cell cycle regulators in gastric cancer and its significance 
Jin-Chen Shao, Ji-Feng Wu, Dao-Bin Wang, Rong Qin, Hong Zhang 
World J Gastroenterol 9(3):427-431. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.427
Prospective cohort study of comprehensive prevention to gastric cancer 
Hai-Qiang Guo, Peng Guan, Hai-Long Shi, Xuan Zhang, Bao-Sen Zhou, Yuan Yuan 
World J Gastroenterol 9(3):432-436. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.432
Studies on microsatellite instability in p16 gene and expression of hMSH2 mRNA in human gastric cancer tissues 
Qin-Xian Zhang, Yi Ding, Xiao-Ping Le, Peng Du 
World J Gastroenterol 9(3):437-441. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.437
Paclitaxel induces apoptosis in human gastric carcinoma cells 
Hai-Bo Zhou, Ju-Ren Zhu 
World J Gastroenterol 9(3):442-445. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.442
Protective effect of ascorbic acid in experimental gastric cancer: reduction of oxidative stress 
Claudia P.M.S.Oliveira, Paulo Kassab, Fabio P. Lopasso, Heraldo P. Souza, Mariano Janiszewski, Francisco R. M. Laurindo, Kioshi Iriya, Antonio A. Laudanna 
World J Gastroenterol 9(3):446-448. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.446
Liver Cancer
The microcell mediated transfer of human chromosome 8 into highly metastatic rat liver cancer cell line C5F 
Hu Liu, Sheng-Long Ye, Jiong Yang, Zhao-You Tang, Yin-Kun Liu, Lun-Xiu Qin, Shuang-Jian Qiu, Rui-Xia Sun 
World J Gastroenterol 9(3):449-453. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.449
Effects of tachyplesin on the regulation of cell cycle in human hepatocarcinoma SMMC-7721 cells 
Qi-Fu Li, Gao-Liang Ouyang, Xuan-Xian Peng, Shui-Gen Hong 
World J Gastroenterol 9(3):454-458. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.454
Detection of HBV, PCNA and GST-π in hepatocellular carcinoma and chronic liver diseases 
Li-Juan Shen, Hua-Xian Zhang, Zong-Ji Zhang, Jin-Yun Li, Ming-Qin Chen, Wei-Bo Yang, Run Huang 
World J Gastroenterol 9(3):459-462. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.459
A novel HBV antisense RNA gene delivery system targeting hepatocellular carcinoma 
Chun-Hong Ma, Wen-Sheng Sun, Pei-Kun Tian, Li-Fen Gao, Su-Xia Liu, Xiao-Yan Wang, Li-Ning Zhang, Ying-Lin Cao, Li-Hui Han, Xiao-Hong Liang 
World J Gastroenterol 9(3):463-467. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.463
Is the expression of γ-glutamyl transpeptidase messenger RNA an indicator of biological behavior in recurrent hepatocellular carcinoma? 
I-Shyan Sheen, Kuo-Shyang Jeng, Yi-Chun Tsai 
World J Gastroenterol 9(3):468-473. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.468
Hepatocyte transformation and tumor development induced by hepatitis C virus NS3 C-terminal deleted protein 
Qiong-Qiong He, Rui-Xue Cheng, Yi Sun, De-Yun Feng, Zhu-Chu Chen, Hui Zheng 
World J Gastroenterol 9(3):474-478. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.474
Antitumor immunopreventive and immunotherapeutic effect in mice induced by hybrid vaccine of dendritic cells and hepatocarcinoma in vivo 
Jin-Kun Zhang, Jun Li, Juan Zhang, Hai-Bin Chen, Su-Biao Chen 
World J Gastroenterol 9(3):479-484. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.479
Colorectal Cancer
Photodynamic inhibitory effects of three perylenequinones on human colorectal carcinoma cell line and primate embryonic stem cell line 
Lan Ma, Tai Hong, Cong Li, Yu Zhang, Ze-Hua Wang, Wei-Zhi Ji 
World J Gastroenterol 9(3):485-490. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.485
Expression and significance of PTEN, hypoxia-inducible factor-1 alpha in colorectal adenoma and adenocarcinoma 
Ying-An Jiang, Li-Fang Fan, Chong-Qing Jiang, You-Yuan Zhang, He-Sheng Luo, Zhi-Jiao Tang, Dong Xia, Ming Wang 
World J Gastroenterol 9(3):491-494. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.491
Application of autologous tumor cell vaccine and NDV vaccine in treatment of tumors of digestive traet 
Wei Liang, Hui Wang, Tie-Mie Sun, Wen-Qing Yao, Li-Li Chen, Yu Jin, Chun-Ling Li, Fan-Juan Meng 
World J Gastroenterol 9(3):495-498. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.495
Viral Hepatitis
Full-length genome of wild-type hepatitis A virus (DL3) isolated in China 
Guo-Dong Liu, Ning-Zhu Hu, Yun-Zhang Hu 
World J Gastroenterol 9(3):499-504. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.499
Glucose intolerance in Chinese patients with chronic hepatitis C 
Liang-Kung Chen, Shinn-Jang Hwang, Shih-Tzer Tsai, Jiing-Chyuan Luo, Shou-Dong Lee, Full-Young Chang 
World J Gastroenterol 9(3):505-508. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.505
A mutation specific polymerase chain reaction for detecting hepatitis B virus genome mutations at nt551 
Chun-Ling Ma, De-Xing Fang, Hua-Biao Chen, Fa-Qing Li, Hui-Ying Jin, Su-Qin Li, Wei-Guo Tan 
World J Gastroenterol 9(3):509-512. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.509
Expression of RNase H of human hepatitis B virus polymerase in Escherichia coli 
Hong Cheng, Hui-Zhong Zhang, Wan-An Shen, Yan-Fang Liu, Fu-Cheng Ma 
World J Gastroenterol 9(3):513-515. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.513
H.Pylori
Virulence of water-induced coccoid Helicobacter pylori and its experimental infection in mice 
Fei-Fei She, Jian-Yin Lin, Jun-Yan Liu, Cheng Huang, Dong-Hui Su 
World J Gastroenterol 9(3):516-520. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.516
Overexpression of c-fos in Helicobacter pylori-induced gastric precancerosis of Mongolian gerbil 
Yong-Li Yang, Bo Xu, Yu-Gang Song, Wan-Dai Zhang 
World J Gastroenterol 9(3):521-524. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.521
L-forms of H. pylori 
Ke-Xia Wang, Chao-Pin Li, Yu-Bao Cui, Ye Tian, Qing-Gui Yang 
World J Gastroenterol 9(3):525-528. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.525
Basic Research
Inhibitive effect of cordyceps sinensis on experimental hepatic fibrosis and its possible mechanism 
Yu-Kan Liu, Wei Shen 
World J Gastroenterol 9(3):529-533. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.529
Effect of cisapride on intestinal bacterial and endotoxin translocation in cirrhosis 
Shun-Cai Zhang, Wei Wang, Wei-Ying Ren, Bo-Ming He, Kang Zhou, Wu-Nan Zhu 
World J Gastroenterol 9(3):534-538. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.534
Effects of transmitters and interleukin-10 on rat hepatic fibrosis induced by CCl4 
Xiao-Zhong Wang, Li-Juan Zhang, Dan Li, Yue-Hong Huang, Zhi-Xin Chen, Bin Li 
World J Gastroenterol 9(3):539-543. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.539
A selective tropism of transfused oval cells for liver 
Jian-Zhi Chen, Hai Hong, Jin Xiang, Ling Xue, Guo-Qiang Zhao 
World J Gastroenterol 9(3):544-546. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.544
Comparative study in the effect of C-type natriuretic peptide on gastric motility in various animals 
Hui-Shu Guo, Zheng Jin, Zheng-Yuan Jin, Zhe-Hao Li, Yi-Feng Cui, Zuo-Yu Wang, Wen-Xie Xu 
World J Gastroenterol 9(3):547-552. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.547
Significance of changes of gastrointestinal peptides in blood and ileum of experimental spleen deficiency rats 
Li-Sheng Li, Rui-Yao Qu, Wei Wang, Hua Guo 
World J Gastroenterol 9(3):553-556. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.553
Effect of pinaverium bromide on stress-induced colonic smooth muscle contractility disorder in rats 
Yun Dai, Jian-Xiang Liu, Jun-Xia Li, Yun-Feng Xu 
World J Gastroenterol 9(3):557-561. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.557
Role of mitochondrial dysfunction in hydrogen peroxide-induced apoptosis of intestinal epithelial cells 
Jian-Ming Li, Hong Zhou, Qian Cai, Guang-Xia Xiao 
World J Gastroenterol 9(3):562-567. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.562
Combined therapy of allantoin, metronidazole, dexamethasone on the prevention of intra-abdominal adhesion in dogs and its quantitative analysis 
Xiao-Chen Wang, Chang-Qing Gui, Qing-Shan Zheng 
World J Gastroenterol 9(3):568-571. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.568
Preparation and identification of anti-transforming growth factor β1 U1 small nuclear RNA chimeric ribozyme in vitro 
Ju-Sheng Lin, Yu-Hu Song, Xin-Juan Kong, Bin Li, Nan-Zhi Liu, Xiao-Li Wu, You-Xin Jin 
World J Gastroenterol 9(3):572-577. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.572
Analysis of spontaneous, gamma ray- and ethylnitrosourea-induced hprt mutants in HL-60 cells with multiplex PCR 
Sheng-Xue Liu, Jia Cao, Hui An, Hua-Min Shun, Lu-Jun Yang, Yong Liu 
World J Gastroenterol 9(3):578-583. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.578
A mouse model of severe acute pancreatitis induced with caerulein and lipopolysaccharide 
Shi-Ping Ding, Ji-Cheng Li, Chang Jin 
World J Gastroenterol 9(3):584-589. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.584
In situ detection of TGF betas, TGF beta receptor II mRNA and telomerase activity in rat cholangiocarcinogenesis 
Jian-Ping Lu, Jian-Qun Mao, Ming-Sheng Li, Shi-Lun Lu, Xi-Qi Hu, Shi-Neng Zhu, Shintaro Nomura 
World J Gastroenterol 9(3):590-594. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.590
Clinical Research
Postoperative endoscopic surveillance of human living-donor small bowel transplantations 
Jie Ding, Chang-Cun Guo, Cai-Ning Li, An-Hua Sun, Xue-Gang Guo, Ji-Yan Miao, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 9(3):595-598. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.595
The effects of the formula of amino acids enriched BCAA on nutritional support in traumatic patients 
Xin-Ying Wang, Ning Li, Jun Gu, Wei-Qin Li, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 9(3):599-602. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.599
Adhesive small bowel obstruction: How long can patients tolerate conservative treatment? 
Shou-Chuan Shih, Kuo-Shyang Jeng, Shee-Chan Lin, Chin-Roa Kao, Sun-Yen Chou, Horng-Yuan Wang, Wen-Hsiung Chang, Cheng-Hsin Chu, Tsang-En Wang 
World J Gastroenterol 9(3):603-605. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.603
Decision making in right-sided diverticulitis 
Li-Rung Shyung, Shee-Chan Lin, Shou-Chuan Shih, Chin-Roa Kao, Sun-Yen Chou 
World J Gastroenterol 9(3):606-608. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.606
Esophageal ulceration complicating doxycycline therapy 
Mohammad A. Al-Mofarreh, Ibrahim A. Al Mofleh 
World J Gastroenterol 9(3):609-611. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.609
Endosonography with linear array instead of endoscopic retrograde cholangiography as the diagnostic tool in patients with moderate suspicion of common bile duct stones 
Maciej Kohut, Andrzej Nowak, Ewa Nowakowska-Dulawa, Tomasz Marek, Roman Kaczor 
World J Gastroenterol 9(3):612-614. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.612
Crohn’s disease and risk of fracture: does thyroid disease play a role? 
Nakechand Pooran, Pankaj Singh, Simmy Bank 
World J Gastroenterol 9(3):615-618. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.615
Elevated serum values of procollagen III peptide (PIIIP)in patients with ulcerative colitis who will develop pseudopolyps 
Žarko Babić, Vjekoslav Jagić, Zvonko Petrović, Ante Bilić, Kapetanović Dinko, Goranka Kubat, Rosana Troskot, Mira Vukelić 
World J Gastroenterol 9(3):619-621. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.619
Synthesis of endotoxin receptor CD14 protein in Kupffer cells and its role in alcohol-induced liver disease 
Li-Li Dai, Jian-Ping Gong, Guo-Qing Zuo, Chuan-Xin Wu, Yu-Jun Shi, Xu-Hong Li, Yong Peng, Wu Deng, Sheng-Wei Li, Chang-An Liu 
World J Gastroenterol 9(3):622-626. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.622
Case Report
Concomitant hepatocellular adenoma and adenomatous hyperplasia in a patient without cirrhosis 
Chuan-Yuan Hsu, Cheng-Hsin Chu, Shee-Chan Lin, Fee-Shih Yang, Tsen-Long Yang, Kuo-Ming Chang 
World J Gastroenterol 9(3):627-630. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.627
Successful rescuing a pregnant woman with severe hepatitis E infection and postpartum massive hemorrhage 
Zhan-Sheng Jia, Yu-Mei Xie, Guo-Wu Yin, Jun-Rong Di, Wei-Pin Guo, Chang-Xing Huang, Xue-Fang Bai 
World J Gastroenterol 9(3):631-632. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.631
Large pedinculated antral hyperplastic gastric polyp traversed the bulbus causing outlet obstruction and iron deficiency anemia: endoscopic removal 
Murat Alper, Yusuf Akcan, Olcay Belenli 
World J Gastroenterol 9(3):633-634. Published online Mar 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i3.633