BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Lee-Guan Lim, Khek-Yu Ho 
World J Gastroenterol 9(10):2135-2136. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2135
Javed Yakoob, Wasim Jafri, Shahab Abid 
World J Gastroenterol 9(10):2137-2139. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2137
Gabrio Bassotti, Fabio Chistolini, Antonio Morelli 
World J Gastroenterol 9(10):2140-2142. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2140
Esophageal Cancer
Xing-Dong Xiong, En-Min Li, Li-Yan Xu, Hai-Bin Chen, Ling Chen, Wei-Jia Cai, Ya-Li Han, Zhong-Ying Shen, Yi Zeng 
World J Gastroenterol 9(10):2143-2148. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2143
Gastric Cancer
Yun-Xian Chen, Xue-Yun Zhong, Yan-Fang Qin, Wang Bing, Li-Zhen He 
World J Gastroenterol 9(10):2149-2153. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2149
Yong Yu, Yi-Chu Zhang, Wen-Zhu Zhang, Li-Song Shen, Paul Hertzog, Trevor J Wilson, Da-Kang Xu 
World J Gastroenterol 9(10):2154-2159. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2154
Guang-Bin Qiu, Li-Guo Gong, Dong-Mei Hao, Zhi-Hong Zhen, Kai-Lai Sun 
World J Gastroenterol 9(10):2160-2163. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2160
Jin-Ying Ning, Guo-Xun Sun, Su Huang, Hong Ma, Ping An, Lin Meng, Shu-Mei Song, Jian Wu, Cheng-Chao Shou 
World J Gastroenterol 9(10):2164-2168. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2164
Liver Cancer
Shu-You Peng, Jiang-Tao Li, Yi-Ping Mou, Ying-Bin Liu, Yu-Lian Wu, He-Qing Fang, Li-Ping Cao, Li Chen, Xiu-Jun Cai, Cheng-Hong Peng 
World J Gastroenterol 9(10):2169-2173. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2169
Yu Li, Peng Shang, Ai-Rong Qian, Li Wang, Yong Yang, Zhi-Nan Chen 
World J Gastroenterol 9(10):2174-2177. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2174
Prachya Kongtawelert, Pisit Tangkijvanich, Siriwan Ong-Chai, Yong Poovorawan 
World J Gastroenterol 9(10):2178-2181. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2178
Ning-Ling Ge, Sheng-Long Ye, Ning Zheng, Rui-Xia Sun, Yin-Kun Liu, Zhao-You Tang 
World J Gastroenterol 9(10):2182-2185. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2182
Tao Peng, Han-Ming Shen, Zhi-Ming Liu, Lu-Nan Yan, Min-Hao Peng, Le-Qun Li, Ren-Xiang Liang, Zong-Liang Wei, Barry Halliwell, Choon Nam Ong 
World J Gastroenterol 9(10):2186-2193. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2186
Zhen-Yu Yin, Xiao-Ming Wang, Ren-Xiang Yu, Bai-Meng Zhang, Ke-Ke Yu, Ning Li, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 9(10):2194-2197. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2194
Colorectal Cancer
Po Zhao, Ying-Chuan Hu, Ian C. Talbot 
World J Gastroenterol 9(10):2202-2206. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2202
Ke-Jun Nan, Hai-Xia Qin, Guang Yang 
World J Gastroenterol 9(10):2207-2210. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2207
Viral Hepatitis
Ying Ma, Shun-Quan Lin, Yi Gao, Mei Li, Wen-Xin Luo, Jun Zhang, Ning-Shao Xia 
World J Gastroenterol 9(10):2211-2215. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2211
Quan-Cheng Kan, Zu-Jiang Yu, Yan-Chang Lei, Lian-Jie Hao, Dong-Liang Yang 
World J Gastroenterol 9(10):2216-2220. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2216
Ye-Gui Jiang, Yu-Ming Wang, Tong-Hua Liu, Jun Liu 
World J Gastroenterol 9(10):2221-2225. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2221
Wei Zhao, Guo-Yang Liao, Yan-Jun Jiang, Shu-De Jiang 
World J Gastroenterol 9(10):2226-2231. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2226
H Pylori
Ozlem Aydin, Reyhan Egilmez, Tuba Karabacak, Arzu Kanik 
World J Gastroenterol 9(10):2232-2235. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2232
Rasim Gencosmanoglu, Ebru Sen-Oran, Ozlem Kurtkaya-Yapicier, Erol Avsar, Aydin Sav, Nurdan Tozun 
World J Gastroenterol 9(10):2236-2239. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2236
Jian-Ping Yuan, Tao Li, Xiao-Dong Shi, Bao-Yu Hu, Gui-Zhen Yang, Shan-Qing Tong, Xiao-Kui Guo 
World J Gastroenterol 9(10):2251-2257. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2251
Basic Research
Jane CJ Chao, Kuo-Yu Liu, Sheng-Hsuan Chen, Chia-Lang Fang, Chih-Wei Tsao 
World J Gastroenterol 9(10):2261-2265. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2261
Byung Kyu Park, Jae Bock Chung, Jin Heon Lee, Jeong Hun Suh, Seung Woo Park, Si Young Song, Hyeyoung Kim, Kyung Hwan Kim, Jin Kyung Kang 
World J Gastroenterol 9(10):2266-2269. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2266
Jian Yang, Jing-Bo Zhao, Yan-Jun Zeng, Hans Gregersen 
World J Gastroenterol 9(10):2278-2283. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2278
Li Liu, Zhi-Peng Wang, Chang-Tai Xu, Bo-Rong Pan, Qi-Bing Mei, Yin Long, Jia-Yun Liu, Si-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 9(10):2284-2288. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2284
Xiang-Dong Cheng, Xian-Chuan Jiang, Yin-Bing Liu, Cheng-Hong Peng, Bin Xu, Shu-You Peng 
World J Gastroenterol 9(10):2289-2292. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2289
Clinical Research
Piero Portincasa, Antonio Moschetta, Giuseppe Baldassarre, Donato F. Altomare, Giuseppe Palasciano 
World J Gastroenterol 9(10):2293-2299. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2293
Laszlo Lakatos, Tunde Pandur, Gyula David, Zsuzsanna Balogh, Pal Kuronya, Arpad Tollas, Peter Laszlo Lakatos 
World J Gastroenterol 9(10):2300-2307. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2300
Zsolt Barta, István Csípõ, Gábor G. Szabó, Gyula Szegedi 
World J Gastroenterol 9(10):2308-2312. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2308
Tiing-Leong Ang, Kwong-Ming Fock, Tay-Meng Ng, Eng-Kiong Teo, Yi-Lyn Tan 
World J Gastroenterol 9(10):2313-2316. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2313
Jiang Lin, Xiao-Hai Chen, Kang-Rong Zhou, Zu-Wang Chen, Jian-Hua Wang, Zhi-Ping Yan, Ping Wang 
World J Gastroenterol 9(10):2317-2321. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2317
Brief Reports
Mehdi Mohamadnejad, Akram Pourshams, Reza Malekzadeh, Ashraf Mohamadkhani, Afsaneh Rajabiani, Ali Ali Asgari, Seyed Meysam Alimohamadi, Hadi Razjooyan, Mansooreh Mamar-Abadi 
World J Gastroenterol 9(10):2322-2324. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2322
V Tahan, E Avsar, C Karaca, E Uslu, F Eren, S Aydin, H Uzun, HO Hamzaoglu, F Besisik, C Kalayci, A Okten, N Tozun 
World J Gastroenterol 9(10):2325-2327. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2325
Javed Yakoob, Wasim Jafri, Shahab Abid, Nadeem Jafri, Muhammad Islam, Saeed Hamid, Hasnain A Shah, Akbar S Hussainy 
World J Gastroenterol 9(10):2328-2331. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2328
Eser Kilic, Süleyman Yazar, Recep Saraymen, Hatice Ozbilge 
World J Gastroenterol 9(10):2332-2334. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2332
Davidovic M. Mladen, Milosevic P. Dragoslav, Zdravkovic Sanja, Bojic Bozidar, Djurica Snezana 
World J Gastroenterol 9(10):2335-2337. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2335
Mario Testini, Piero Portincasa, Giuseppe Piccinni, Germana Lissidini, Fabio Pellegrini, Luigi Greco 
World J Gastroenterol 9(10):2338-2340. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2338
Liang Yu, Zhong-Jie Sun, Sheng-Li Wu, Cheng-En Pan 
World J Gastroenterol 9(10):2341-2343. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2341
Yui-Jie Bai, Jin-Rong Zhao, Guan-Ting Lv, Wen-Hong Zhang, Yan Wang, Xiao-Jun Yan 
World J Gastroenterol 9(10):2344-2347. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2344
De-Fei Hong, Shu-You Peng, Song-Ying Li, Li-Min Tong 
World J Gastroenterol 9(10):2350-2352. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2350
Ru-Xiang Wang, Greet Boland, Ying Guo, Shao-Ping Lei, Chang-Hong Yang, Juan Chen, Jie Tian, Jin-Ying Wen, Ke-Hong Du, Jan van Hattum, Gijsbert C. de Gast 
World J Gastroenterol 9(10):2353-2355. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2353
Chun-Sheng Hou, Gui-Qiang Wang, Shu-Lan Lu, Bei Yue, Ming-Rong Li, Xiao-Yan Wang, Jian-Wu Yu 
World J Gastroenterol 9(10):2356-2358. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2356
Ying-Sheng Cheng, Ming-Hua Li, Wei-Xiong Chen, Ni-Wei Chen, Qi-Xin Zhuang, Ke-Zhong Shang 
World J Gastroenterol 9(10):2359-2361. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2359
Shan Gao, Bao-Ping Yu, Yan Li, Wei-Guo Dong, He-Sheng Luo 
World J Gastroenterol 9(10):2362-2365. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2362
Jin-Shui Zhu, Bo Shen, Jin-Lian Chen, Guo-Qiang Chen, Xiao-Hu Yu, Hua-Fang Yu, Zu-Ming Zhu 
World J Gastroenterol 9(10):2366-2369. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2366
Ying-Sheng Cheng, Ming-Hua Li, Wei-Xiong Chen, Ni-Wei Chen, Qi-Xin Zhuang, Ke-Zhong Shang 
World J Gastroenterol 9(10):2370-2373. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2370
He-Qing Fang, Ying-Bin Liu, Hai-Jun Li, Shu-You Peng, Yu-Lian Wu, Bin Xu, Jian-Wei Wang, Jiang-Tao Li, Xin-Bao Wang 
World J Gastroenterol 9(10):2374-2376. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2374
Case Report
Rakesh Rai, John Rose, Derek Manas 
World J Gastroenterol 9(10):2377-2378. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2377
Masahiro Ito, Makoto Sasaki, Chun Yang Wen, Masahiro Nakashima, Toshihito Ueki, Hiromi Ishibashi, Michitami Yano, Masayoshi Kage, Masamichi Kojiro 
World J Gastroenterol 9(10):2379-2381. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2379
Yasar Settbas, Murat Alper, Yusuf Akcan, Yesim Gurbuz, Sükrü Oksuz 
World J Gastroenterol 9(10):2382-2384. Published online Oct 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2382