BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Frontier
Topic Highlight
Review
Giovanni Tomasello, Pietro Tralongo, Provvidenza Damiani, Emanuele Sinagra, Benedetto Di Trapani, Marie Noelle Zeenny, Inaya Hajj Hussein, Abdo Jurjus, Angelo Leone 
World J Gastroenterol 20(48):18121-18130. Published online Dec 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i48.18121
Original Article
Emilien Loeuillard, Julien Bertrand, Anni Herranen, Chloé Melchior, Charlène Guérin, Moïse Coëffier, Moutaz Aziz, Pierre Déchelotte, Guillaume Savoye, Rachel Marion-Letellier 
World J Gastroenterol 20(48):18207-18215. Published online Dec 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i48.18207
Fabiany da Costa Gonçalves, Natália Schneider, Fernanda Otesbelgue Pinto, Fabíola Schons Meyer, Fernanda Visioli, Bianca Pfaffenseller, Patrícia Luciana da Costa Lopez, Eduardo Pandolfi Passos, Elizabeth Obino Cirne-Lima, Luíse Meurer, Ana Helena Paz 
World J Gastroenterol 20(48):18228-18239. Published online Dec 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i48.18228
Xin Cheng, Xiang-Cui Gao, Jun-Ping Wang, Xin-Ying Yang, Yan Wang, Bao-Sheng Li, Fu-Biao Kang, Hai-Jun Li, Yue-Min Nan, Dian-Xing Sun 
World J Gastroenterol 20(48):18284-18295. Published online Dec 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i48.18284
Research Report
Evidence-Based Medicine
Zhong-Hua Lu, Xiao-Ping Huang, Wei Sun, Yi-Ling Zhu, Juan-Juan Cui, Wei Chen, Li-Hua Huang, Shou-Gang Kuai, He-Juan Du, Zhao-Xia Ju, Jian-He Gan 
World J Gastroenterol 20(48):18354-18359. Published online Dec 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i48.18354
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Xiao-Li Wei, De-Shen Wang, Shao-Yan Xi, Wen-Jing Wu, Dong-Liang Chen, Zhao-Lei Zeng, Rui-Yu Wang, Ya-Xin Huang, Ying Jin, Feng Wang, Miao-Zhen Qiu, Hui-Yan Luo, Dong-Sheng Zhang, Rui-Hua Xu 
World J Gastroenterol 20(48):18404-18412. Published online Dec 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i48.18404
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Takashi Sasaki, Hiroyuki Isayama, Yousuke Nakai, Yukiko Ito, Ichiro Yasuda, Nobuo Toda, Hiroshi Yagioka, Saburo Matsubara, Keiji Hanada, Hiroyuki Maguchi, Hideki Kamada, Osamu Hasebe, Tsuyoshi Mukai, Yoshihiro Okabe, Iruru Maetani, Kazuhiko Koike 
World J Gastroenterol 20(48):18452-18457. Published online Dec 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i48.18452
Randomized Clinical Trial
Han-Min Li, Zhi-Hua Ye, Jun Zhang, Xiang Gao, Yan-Ming Chen, Xin Yao, Jian-Xun Gu, Lei Zhan, Yang Ji, Jian-Liang Xu, Ying-He Zeng, Fan Yang, Lin Xiao, Guo-Guang Sheng, Wei Xin, Qi Long, Qing-Jing Zhu, Zhao-Hong Shi, Lian-Guo Ruan, Jia-Yao Yang, Chang-Chun Li, Hong-Bin Wu, Sheng-Duo Chen, Xin-La Luo 
World J Gastroenterol 20(48):18458-18465. Published online Dec 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i48.18458
Meta-Analysis
Case Report
Takuma Nomiya, Hiroko Akamatsu, Mayumi Harada, Ibuki Ota, Yasuhito Hagiwara, Mayumi Ichikawa, Misako Miwa, Shouhei Kawashiro, Motohisa Hagiwara, Masahiro Chin, Eiji Hashizume, Kenji Nemoto 
World J Gastroenterol 20(48):18480-18486. Published online Dec 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i48.18480