BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Adolfo Parra-Blanco, Alex Ruiz, Manuel Alvarez-Lobos, Ana Amorós, Juan Cristóbal Gana, Patricio Ibáñez, Akiko Ono, Takahiro Fujii 
World J Gastroenterol 20(47):17709-17726. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17709
Axel Kornerup Hansen, Camilla Hartmann Friis Hansen, Lukasz Krych, Dennis Sandris Nielsen 
World J Gastroenterol 20(47):17727-17736. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17727
Review
Cyril Cosse, Charles Sabbagh, Saïd Kamel, Antoine Galmiche, Jean-Marc Regimbeau 
World J Gastroenterol 20(47):17773-17778. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17773
Mario Bento-Miranda, Ceu Figueiredo 
World J Gastroenterol 20(47):17779-17787. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17779
Shunsuke Kagawa, Kunitoshi Shigeyasu, Michihiro Ishida, Megumi Watanabe, Hiroshi Tazawa, Takeshi Nagasaka, Yasuhiro Shirakawa, Toshiyoshi Fujiwara 
World J Gastroenterol 20(47):17796-17803. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17796
Lei Huang, A-Man Xu, Sha Liu, Wei Liu, Tuan-Jie Li 
World J Gastroenterol 20(47):17804-17818. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17804
Minireviews
Grigoriy E Gurvits, Gloria Lan 
World J Gastroenterol 20(47):17819-17829. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17819
Original Article
Yvette Simon, Sonja M Kessler, Katja Gemperlein, Rainer M Bohle, Rolf Müller, Johannes Haybaeck, Alexandra K Kiemer 
World J Gastroenterol 20(47):17839-17850. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17839
Katharine M Irvine, Richard Skoien, Nilesh J Bokil, Michelle Melino, Gethin P Thomas, Dorothy Loo, Brian Gabrielli, Michelle M Hill, Matthew J Sweet, Andrew D Clouston, Elizabeth E Powell 
World J Gastroenterol 20(47):17851-17862. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17851
Atsushi Shiozaki, Hiroki Shimizu, Daisuke Ichikawa, Hirotaka Konishi, Shuhei Komatsu, Takeshi Kubota, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Daisuke Iitaka, Shingo Nakashima, Yoshito Nako, Mingyao Liu, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 20(47):17863-17876. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17863
Kazuyoshi Suzuki, Masaya Tamano, Yasumi Katayama, Toru Kuniyoshi, Kagemasa Kagawa, Hiroshi Takada, Kazutomo Suzuki 
World J Gastroenterol 20(47):17877-17882. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17877
Xue Xu, Lin Feng, Yu Liu, Wei-Xun Zhou, Ying-Cai Ma, Gui-Jun Fei, Ning An, Yuan Li, Xi Wu, Fang Yao, Shu-Jun Cheng, Xing-Hua Lu 
World J Gastroenterol 20(47):17883-17893. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17883
Na-Na Tang, Hong Zhu, Hong-Jie Zhang, Wei-Feng Zhang, Hai-Lin Jin, Lu Wang, Pin Wang, Gui-Jun He, Bo Hao, Rui-Hua Shi 
World J Gastroenterol 20(47):17894-17904. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17894
Research Report
Yi-Lin Wang, Meng Fang, Xiao-Ming Wang, Wei-Yan Liu, Yun-Jiang Zheng, Xu-Bo Wu, Ran Tao 
World J Gastroenterol 20(47):17924-17931. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17924
Evidence-Based Medicine
Retrospective Cohort Study
Jing-Run Zhao, Guang-Chuan Wang, Jin-Hua Hu, Chun-Qing Zhang 
World J Gastroenterol 20(47):17941-17948. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17941
Retrospective Study
Mariko Furukori, Koji Imai, Hidenori Karasaki, Kenji Watanabe, Kensuke Oikawa, Naoyuki Miyokawa, Masahiko Taniguchi, Hiroyuki Furukawa 
World J Gastroenterol 20(47):17949-17954. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17949
Clinical Trials Study
Bo Zhang, Fang Ding, Tian Chen, Liang-Hua Xia, Juan Qian, Guo-Yi Lv 
World J Gastroenterol 20(47):17985-17992. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17985
Prospective Study
Shajan Peter, Leona Council, Ji Young Bang, Helmut Neumann, Klaus Mönkemüller, Shyam Varadarajulu, Charles Melbern Wilcox 
World J Gastroenterol 20(47):17993-18000. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17993
Meta-Analysis
Rong Zhu, Kan Chen, Yuan-Yuan Zheng, Hua-Wei Zhang, Jun-Shan Wang, Yu-Jing Xia, Wei-Qi Dai, Fan Wang, Miao Shen, Ping Cheng, Yan Zhang, Cheng-Fen Wang, Jing Yang, Jing-Jing Li, Jie Lu, Ying-Qun Zhou, Chuan-Yong Guo 
World J Gastroenterol 20(47):18013-18021. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.18013
Case Report
Sirvart Kassabian, Virginia Baez-Socorro, Thomas Sferra, Reinaldo Garcia 
World J Gastroenterol 20(47):18038-18043. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.18038
Yong Seol Jeong, Sung Eun Kim, Mi-Jung Kwon, Jae Yong Seo, Hyun Lim, Ji Won Park, Ho Suk Kang, Sung Hoon Moon, Jong Hyuk Kim, Choong Kee Park 
World J Gastroenterol 20(47):18044-18047. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.18044
Sung Bae Park, Suk Bae Moon, Young Joon Ryu, Jeana Hong, Yang Hee Kim, Gi Bong Chae, Seong Kweon Hong 
World J Gastroenterol 20(47):18048-18052. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.18048
Letters To The Editor
Maria Franzini, Alessandro Corti, Vanna Fierabracci, Alfonso Pompella 
World J Gastroenterol 20(47):18057-18058. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.18057