BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Adolfo Parra-Blanco, Alex Ruiz, Manuel Alvarez-Lobos, Ana Amorós, Juan Cristóbal Gana, Patricio Ibáñez, Akiko Ono, Takahiro Fujii 
World J Gastroenterol 20(47):17709-17726. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17709
Review
Shunsuke Kagawa, Kunitoshi Shigeyasu, Michihiro Ishida, Megumi Watanabe, Hiroshi Tazawa, Takeshi Nagasaka, Yasuhiro Shirakawa, Toshiyoshi Fujiwara 
World J Gastroenterol 20(47):17796-17803. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17796
Minireviews
Original Article
Katharine M Irvine, Richard Skoien, Nilesh J Bokil, Michelle Melino, Gethin P Thomas, Dorothy Loo, Brian Gabrielli, Michelle M Hill, Matthew J Sweet, Andrew D Clouston, Elizabeth E Powell 
World J Gastroenterol 20(47):17851-17862. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17851
Atsushi Shiozaki, Hiroki Shimizu, Daisuke Ichikawa, Hirotaka Konishi, Shuhei Komatsu, Takeshi Kubota, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Daisuke Iitaka, Shingo Nakashima, Yoshito Nako, Mingyao Liu, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 20(47):17863-17876. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17863
Research Report
Evidence-Based Medicine
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Prospective Study
Meta-Analysis
Rong Zhu, Kan Chen, Yuan-Yuan Zheng, Hua-Wei Zhang, Jun-Shan Wang, Yu-Jing Xia, Wei-Qi Dai, Fan Wang, Miao Shen, Ping Cheng, Yan Zhang, Cheng-Fen Wang, Jing Yang, Jing-Jing Li, Jie Lu, Ying-Qun Zhou, Chuan-Yong Guo 
World J Gastroenterol 20(47):18013-18021. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.18013
Case Report
Yong Seol Jeong, Sung Eun Kim, Mi-Jung Kwon, Jae Yong Seo, Hyun Lim, Ji Won Park, Ho Suk Kang, Sung Hoon Moon, Jong Hyuk Kim, Choong Kee Park 
World J Gastroenterol 20(47):18044-18047. Published online Dec 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.18044
Letters To The Editor