BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Current treatment for liver metastases from colorectal cancer 
Lian-Xin Liu, Wei-Hui Zhang, Hong-Chi Jiang 
World J Gastroenterol 9(2):193-200. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.193
Hepatic stem cells: Existence and origin 
Ying Zhang, Xue-Fan Bai, Chang-Xing Huang 
World J Gastroenterol 9(2):201-204. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.201
Esophageal Cancer
Overexpression of ETS2 in human esophageal squamous cell carcinoma 
Xin Li, Jia-Yun Lu, Li-Qun Zhao, Xiu-Qin Wang, Gui-Lin Liu, Zhong Liu, Chuan-Nong Zhou, Min Wu, Zhi-Hua Liu 
World J Gastroenterol 9(2):205-208. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.205
An analysis of esophageal cancer incidence in Cixian county from 1974 to 1996 
Yu-Tong He, Jun Hou, Cui-Yun Qiao, Zhi-Feng Chen, Guo-Hui Song, Shao-Sen Li, Fan-Shu Meng, Hong-Xin Jin, Chao Chen 
World J Gastroenterol 9(2):209-213. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.209
Risk factors for the gastric cardia cancer: A case-control study in Fujian Province 
Lin Cai, Zong-Li Zheng, Zuo-Feng Zhang 
World J Gastroenterol 9(2):214-218. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.214
Preoperative TN staging of esophageal cancer: Comparison of miniprobe ultrasonography, spiral CT and MRI 
Ling-Fei Wu, Bing-Zhou Wang, Jia-Lin Feng, Wei-Rong Cheng, Guo-Re Liu, Xiao-Hua Xu, Zhi-Chao Zheng 
World J Gastroenterol 9(2):219-224. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.219
Expression of e-cadherin and β-catenin in human esophageal squamous cell carcinoma: relationships with prognosis 
Xi-Jiang Zhao, Hui Li, Hua Chen, Yan-Xue Liu, Li-Hua Zhang, Su-Xiang Liu, Qing-Lai Feng 
World J Gastroenterol 9(2):225-232. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.225
Gastric Cancer
TK gene combined with mIL-2 and mGM-CSF genes in treatment of gastric cancer 
Shan-Yu Guo, Qin-Long Gu, Zheng-Gang Zhu, He-Qun Hong, Yan-Zhen Lin 
World J Gastroenterol 9(2):233-237. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.233
Expression of 1A6 gene and its correlation with intestinal gastric carcinoma 
Yi-Qiang Liu, Hong Zhao, Tao Ning, Yang Ke, Ji-You Li 
World J Gastroenterol 9(2):238-241. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.238
The study of chemiluminescence in gastric and colonic carcinoma cell lines treated by anti-tumor drugs 
Che Chen, Fu-Kun Liu, Xiao-Ping Qi, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 9(2):242-245. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.242
Association of cyclooxygenase-2 expression with Hp-cagA infection in gastric cancer 
Xiao-Lin Guo, Li-Er Wang, Shu-Yan Du, Chen-Ling Fan, Li Li, Peng Wang, Yuan Yuan 
World J Gastroenterol 9(2):246-249. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.246
Expression of cyclooxygenase-2 and clinicopathologic features in human gastric adenocarcinoma 
Ying-Wei Xue, Qi-Fan Zhang, Zhi-Bing Zhu, Qi Wang, Song-Bin Fu 
World J Gastroenterol 9(2):250-253. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.250
Endoscopic ultrasonography in preoperative staging of gastric cancer: determination of tumor invasion depth, nodal involvement and surgical resectability 
Wei-Dong Xi, Cong Zhao, Guo-Sheng Ren 
World J Gastroenterol 9(2):254-257. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.254
Liver Cancer
Vascularity of hepatic VX2 tumors of rabbits: Assessment with conventional power Doppler US and contrast enhanced harmonic power Doppler US 
Wen-Hua Du, Wei-Xiao Yang, Xiang Wang, Xiu-Qin Xiong, Yi Zhou, Tao Li 
World J Gastroenterol 9(2):258-261. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.258
Potent inhibition of angiogenesis and liver tumor growth by administration of an aerosol containing a transferrin-liposome-endostatin complex 
Xi Li, Geng-Feng Fu, Yan-Rong Fan, Chan-Fu Shi, Xin-Juan Liu, Gen-Xing Xu, Jian-Jun Wang 
World J Gastroenterol 9(2):262-266. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.262
Expression of IGF-II in early experimental hepatocellular carcinomas and its significance in early diagnosis 
Zheng Wang, You-Bing Ruan, Yang Guan, Sheng-Hong Liu 
World J Gastroenterol 9(2):267-270. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.267
Study on the mechanism of epidermal growth factor-induced proliferation of hepatoma cells 
Bin-Wen Wu, Yuan Wu, Jia-Long Wang, Ju-Sheng Lin, Shu-Yu Yuan, Ai Li, Wu-Ren Cui 
World J Gastroenterol 9(2):271-275. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.271
The analysis of γ-glutamyl transpeptidase gene in different type liver tissues 
Guo-Qing Han, Cheng-Yong Qin, Rong-Hua Shu 
World J Gastroenterol 9(2):276-280. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.276
Colorectal Cancer
Effects of TNP-470 on proliferation and apoptosis in human colon cancer xenografts in nude mice 
Zong-Hai Huang, Ying-Fang Fan, Hu Xia, Hao-Miao Feng, Fu-Xiang Tang 
World J Gastroenterol 9(2):281-283. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.281
Clinical characteristics and diagnosis of patients with hereditary nonpolyposis colorectal cancer 
San-Jun Cai, Ye Xu, Guo-Xiang Cai, Peng Lian, Zu-Qing Guan, Shan-Jing Mo, Meng-Hong Sun, Qi Cai, Da-Ren Shi 
World J Gastroenterol 9(2):284-287. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.284
Angiography for diagnosis and treatment of colorectal cancer 
Jin Gu, Zhao-Lai Ma, Ying Li, Ming Li, Guang-Wei Xu 
World J Gastroenterol 9(2):288-290. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.288
Viral Hepatitis
HCV replication in PBMC and its influence on interferon therapy 
Guo-Zhong Gong, Li-Ying Lai, Yong-Fang Jiang, Yan He, Xian-Shi Su 
World J Gastroenterol 9(2):291-294. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.291
Targeted ribonuclease can inhibit replication of hepatitis B virus 
Jun Liu, Ying-Hui Li, Cai-Fang Xue, Jin Ding, Wei-Dong Gong, Ya Zhao, Yu-Xiao Huang 
World J Gastroenterol 9(2):295-299. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.295
Interaction between hepatitis C virus core protein and translin protein- a possible molecular mechanism for hepatocellular carcinoma and lymphoma caused by hepatitis C virus 
Ke Li, Lin Wang, Jun Cheng, Yin-Ying Lu, Ling-Xin Zhang, Jin-Song Mu, Yuan Hong, Yan Liu, Hui-Juan Duan, Gang Wang, Li Li, Ju-Mei Chen 
World J Gastroenterol 9(2):300-303. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.300
A novel hepatitis B virus mutant with A-to-G at nt551 in the surface antigen gene 
Hua-Biao Chen, De-Xing Fang, Fa-Qing Li, Hui-Ying Jing, Wei-Guo Tan, Su-Qin Li 
World J Gastroenterol 9(2):304-308. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.304
H.Pylori
Evaluation of the string test for the detection of Helicobacter pylori 
Rupert WL Leong, Ching C Lee, Thomas KW Ling, Wai K Leung, Joseph JY Sung 
World J Gastroenterol 9(2):309-311. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.309
Basic Research
Angiogenesis effect on rat liver after administration of expression vector encoding vascular endothelial growth factor D 
Bao-Min Shi, Xiu-Yan Wang, Qing-Ling Mu, Tai-Huang Wu, Hong-Jun Liu, Zhen Yang 
World J Gastroenterol 9(2):312-315. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.312
Inhibition on the production of collagen type I, III of activated hepatic stellate cells by antisense TIMP-1 recombinant plasmid 
Wen-Bin Liu, Chang-Qing Yang, Wei Jiang, Yi-Qing Wang, Jing-Sheng Guo, Bo-Ming He, Ji-Yao Wang 
World J Gastroenterol 9(2):316-319. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.316
Effect of leflunomide on immunological liver injury in mice 
Hong-Wei Yao, Jun Li, Yong Jin, Yun-Fang Zhang, Chang-Yu Li, Shu-Yun Xu 
World J Gastroenterol 9(2):320-323. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.320
Direct intrahepatic portacaval shunt: An experimental study 
Jian-Jun Luo, Zhi-Ping Yan, Kang-Rong Zhou, Sheng Qian 
World J Gastroenterol 9(2):324-328. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.324
Effects of palmatine on potassium and calcium currents in isolated rat hepatocytes 
Fang Wang, Hong-Yi Zhou, Lan Cheng, Gang Zhao, Ji Zhou, Li-Ying Fu, Wei-Xing Yao 
World J Gastroenterol 9(2):329-333. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.329
Localization of TRAIL/TRAILR in fetal pancreas 
Li-Hua Chen, Xue-Song Liu, Wen-Yong Wang, Wei-Ning Han, Bo-Rong Pan, Bo-Quan Jin 
World J Gastroenterol 9(2):334-337. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.334
Influence of platelet activating factor on expression of adhesion molecules in experimental pancreatitis 
Hua Zhao, Ji-Wei Chen, Ya-Kui Zhou, Xue-Feng Zhou, Pei-Yun Li 
World J Gastroenterol 9(2):338-341. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.338
Co-expression of five genes in E coli for L-phenylalanine in Brevibacterium flavum 
Yong-Qing Wu, Pei-Hong Jiang, Chang-Sheng Fan, Jian-Gang Wang, Liang Shang, Wei-Da Huang 
World J Gastroenterol 9(2):342-346. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.342
Tri-iodothyronine supplement protects gut barrier in septic rats 
Zhi-Li Yang, Lian-Yue Yang, Geng-Wen Huang, He-Li Liu 
World J Gastroenterol 9(2):347-350. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.347
Effects of cholesterol on the phenotype of rabbit bile duct fibroblasts 
Bao-Ying Chen, Jing-Guo Wei, Yao-Cheng Wang, Chun-Mei Wang, Jun Yu, Xiang-Xin Yang 
World J Gastroenterol 9(2):351-355. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.351
Clinical Research
The effect of famotidine on gastroesophageal and duodeno-gastro-esophageal refluxes in critically ill patients 
Ying Xin, Ning Dai, Lan Zhao, Jian-Guo Wang, Jian-Ming Si 
World J Gastroenterol 9(2):356-358. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.356
Different alterations of cytochrome P450 3A4 isoform and its gene expression in livers of patients with chronic liver diseases 
Li-Qun Yang, Shen-Jing Li, Yun-Fei Cao, Xiao-Bo Man, Wei-Feng Yu, Hong-Yang Wang, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 9(2):359-363. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.359
Changes in the level of serum liver enzymes after laparoscopic surgery 
Min Tan, Feng-Feng Xu, Jun-Shen Peng, Dong-Ming Li, Liu-Hua Chen, Bao-Jun Lv, Zhen-Xian Zhao, Chen Huang, Chao-Xu Zheng 
World J Gastroenterol 9(2):364-367. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.364
Relationship between expression of E-cadherin-catenin complex and clinicopathologic characteristics of pancreatic cancer 
Yu-Jun Li, Xiang-Rui Ji 
World J Gastroenterol 9(2):368-372. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.368
Effects of time interval for hemofiltration on the prognosis of severe acute pancreatitis 
En-Qiang Mao, Yao-Qing Tang, Sheng-Dao Zhang 
World J Gastroenterol 9(2):373-376. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.373
Expression of p57kip2, Rb protein and PCNA and their relationships with clinicopathology in human pancreatic cancer 
Hui Yue, Yan-Li Na, Xin-Li Feng, Shu-Ren Ma, Fu-Lin Song, Bo Yang 
World J Gastroenterol 9(2):377-380. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.377
One-stage urethral reconstruction using colonic mucosa graft: An experimental and clinical study 
Yue-Min Xu, Yong Qiao, Ying-Long Sa, Jiong Zhang, Hui-Zhen Zhang, Xin-Ru Zhang, Deng-Long Wu, Rong Chen 
World J Gastroenterol 9(2):381-384. Published online Feb 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i2.381