BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Perla Oliveira Schulz, Fabio Gonçalves Ferreira, Maria de Fátima Araújo Nascimento, Andrea Vieira, Mauricio Alves Ribeiro, André Ibrahim David, Luiz Arnaldo Szutan 
World J Gastroenterol 21(3):913-918. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.913
Clinical Trials Study
Ya-Nan Gong, You-Ming Li, Ning-Min Yang, Hong-Zhang Li, Feng Guo, Lang Lin, Qun-Ying Wang, Jia-Kun Zhang, Zi-Zhong Ji, Ji-Bo Mao, Jun-Liang Mao, Zheng-Chao Shi, Wu-Heng Tang, Xin-Jian Zhu, Wei Shao, Xiao-Feng Zhang, Xing-Hua Wang, Yue-Feng Tong, Mi-Zu Jiang, Guang-Lan Chen, Zhi-Yong Wang, Hui-Min Tu, Guo-Fa Jiang, Jian-Sheng Wu, Xu-Peng Chen, Qiu-Long Ding, Hong Ouyang, Feng-Zhe Jin, Yan-Li Xu, Jian-Zhong Zhang 
World J Gastroenterol 21(3):944-952. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.944
Observational Study
Prospective Study
Case Report
Andrea Liverani, Luigi Solinas, Tatiana Di Cesare, Luca Velari, Tiziano Neri, Francesco Cilurso, Francesco Favi, Giancarlo Bizzarri 
World J Gastroenterol 21(3):997-1000. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.997
Yuritzi Santillán-Hernández, Enory Almanza-Miranda, Winnie W Xin, Kendrick Goss, Aurea Vera-Loaiza, María T Gorráez-de la Mora, Raul E Piña-Aguilar 
World J Gastroenterol 21(3):1001-1008. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.1001
In Kyung Yoo, Hong Sik Lee, Chang Duk Kim, Hoon Jai Chun, Yoon Tae Jeen, Bora Keum, Eun Sun Kim, Hyuk Soon Choi, Jae Min Lee, Seung Han Kim, Seung Joo Nam, Jong Jin Hyun 
World J Gastroenterol 21(3):1020-1023. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.1020