BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Michel Kahaleh, Everson LA Artifon, Manuel Perez-Miranda, Monica Gaidhane, Carlos Rondon, Takao Itoi, Marc Giovannini 
World J Gastroenterol 21(3):726-741. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.726
Wei-Lin Wang, Shao-Yan Xu, Zhi-Gang Ren, Liang Tao, Jian-Wen Jiang, Shu-Sen Zheng 
World J Gastroenterol 21(3):803-814. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.803
Minireviews
Fernando AM Herbella, Sebastião Pannocchia Neto, Ilka Lopes Santoro, Licia Caldas Figueiredo 
World J Gastroenterol 21(3):815-819. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.815
Basic Study
Kai Zhang, Yan-Qiong Zhang, Wen-Bing Ai, Qing-Ting Hu, Qiao-Juan Zhang, Lin-Yan Wan, Xiao-Lian Wang, Chang-Bai Liu, Jiang-Feng Wu 
World J Gastroenterol 21(3):878-887. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.878
Case Control Study
Ebtissam Saleh Al-Meghaiseeb, Mulfi Mubarak Al-Otaibi, Abdulrahman Al-Robayan, Reem Al-Amro, Ahmd Saad Al-Malki, Misbahul Arfin, Abdulrahman K Al-Asmari 
World J Gastroenterol 21(3):897-904. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.897
Retrospective Study
Perla Oliveira Schulz, Fabio Gonçalves Ferreira, Maria de Fátima Araújo Nascimento, Andrea Vieira, Mauricio Alves Ribeiro, André Ibrahim David, Luiz Arnaldo Szutan 
World J Gastroenterol 21(3):913-918. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.913
Michita Mukasa, Hidetoshi Takedatsu, Ken Matsuo, Hiroaki Sumie, Hikaru Yoshida, Atsushi Hinosaka, Yasutomo Watanabe, Osamu Tsuruta, Takuji Torimura 
World J Gastroenterol 21(3):919-925. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.919
Krittiya Korphaisarn, Ananya Pongpaibul, Chanin Limwongse, Ekkapong Roothumnong, Wipawi Klaisuban, Akarin Nimmannit, Artit Jinawath, Charuwan Akewanlop 
World J Gastroenterol 21(3):926-934. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.926
Zhen-Feng Wu, Xiao-Yu Wu, Nan Zhu, Zhe Xu, Wei-Su Li, Hai-Bin Zhang, Ning Yang, Xue-Quan Yao, Fu-Kun Liu, Guang-Shun Yang 
World J Gastroenterol 21(3):935-943. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.935
Clinical Trials Study
Ya-Nan Gong, You-Ming Li, Ning-Min Yang, Hong-Zhang Li, Feng Guo, Lang Lin, Qun-Ying Wang, Jia-Kun Zhang, Zi-Zhong Ji, Ji-Bo Mao, Jun-Liang Mao, Zheng-Chao Shi, Wu-Heng Tang, Xin-Jian Zhu, Wei Shao, Xiao-Feng Zhang, Xing-Hua Wang, Yue-Feng Tong, Mi-Zu Jiang, Guang-Lan Chen, Zhi-Yong Wang, Hui-Min Tu, Guo-Fa Jiang, Jian-Sheng Wu, Xu-Peng Chen, Qiu-Long Ding, Hong Ouyang, Feng-Zhe Jin, Yan-Li Xu, Jian-Zhong Zhang 
World J Gastroenterol 21(3):944-952. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.944
Observational Study
Thomas Göbel, Janine Schadewaldt-Tümmers, Lucas Greiner, Christopher Poremba, Dieter Häussinger, Andreas Erhardt 
World J Gastroenterol 21(3):953-960. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.953
Masashi Isetani, Zenichi Morise, Norihiko Kawabe, Hirokazu Tomishige, Hidetoshi Nagata, Jin Kawase, Satoshi Arakawa 
World J Gastroenterol 21(3):961-968. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.961
Prospective Study
Anna Hüsing, Holger Reinecke, Vito R Cicinnati, Susanne Beckebaum, Christian Wilms, Hartmut H Schmidt, Iyad Kabar 
World J Gastroenterol 21(3):977-981. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.977
Hang Li, Tian-Wu Chen, Zhen-Lin Li, Xiao-Ming Zhang, Cheng-Jun Li, Xiao-Li Chen, Guang-Wen Chen, Jia-Ni Hu, Yong-Quan Ye 
World J Gastroenterol 21(3):988-996. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.988
Case Report
Andrea Liverani, Luigi Solinas, Tatiana Di Cesare, Luca Velari, Tiziano Neri, Francesco Cilurso, Francesco Favi, Giancarlo Bizzarri 
World J Gastroenterol 21(3):997-1000. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.997
Yuritzi Santillán-Hernández, Enory Almanza-Miranda, Winnie W Xin, Kendrick Goss, Aurea Vera-Loaiza, María T Gorráez-de la Mora, Raul E Piña-Aguilar 
World J Gastroenterol 21(3):1001-1008. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.1001
In Kyung Yoo, Hong Sik Lee, Chang Duk Kim, Hoon Jai Chun, Yoon Tae Jeen, Bora Keum, Eun Sun Kim, Hyuk Soon Choi, Jae Min Lee, Seung Han Kim, Seung Joo Nam, Jong Jin Hyun 
World J Gastroenterol 21(3):1020-1023. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.1020
Fei Wang, Hong Yu, Ming-Hui Zhu, Quan-Peng Li, Xian-Xiu Ge, Jun-Jie Nie, Lin Miao 
World J Gastroenterol 21(3):1032-1035. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i3.1032