BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Cristiano Spada, Federico Barbaro, Gianluca Andrisani, Leonardo Minelli Grazioli, Cesare Hassan, Isabella Costamagna, Mariachiara Campanale, Guido Costamagna 
World J Gastroenterol 20(45):16948-16955. Published online Dec 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i45.16948
Review
Shan Muhammad, Kavanjit Kaur, Rui Huang, Qian Zhang, Paviter Kaur, Hamza Obaid Yazdani, Muhammad Umar Bilal, Jiang Zheng, Liu Zheng, Xi-Shan Wang 
World J Gastroenterol 20(45):17011-17019. Published online Dec 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i45.17011
Minireviews
Saravana Kumar Jaganathan, Muthu Vignesh Vellayappan, Gayathri Narasimhan, Eko Supriyanto, Dyah Ekashanti Octorina Dewi, Aqilah Leela T Narayanan, Arunpandian Balaji, Aruna Priyadarshini Subramanian, Mustafa Yusof 
World J Gastroenterol 20(45):17029-17036. Published online Dec 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i45.17029
Original Article
Toni Urbanik, Bruno Christian Koehler, Laura Wolpert, Christin Elßner, Anna-Lena Scherr, Thomas Longerich, Nicole Kautz, Stefan Welte, Nadine Hövelmeyer, Dirk Jäger, Ari Waisman, Henning Schulze-Bergkamen 
World J Gastroenterol 20(45):17049-17064. Published online Dec 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i45.17049
Hideaki Takahashi, Ryuta Shigefuku, Yoshihito Yoshida, Hiroki Ikeda, Kotaro Matsunaga, Nobuyuki Matsumoto, Chiaki Okuse, Shigeru Sase, Fumio Itoh, Michihiro Suzuki 
World J Gastroenterol 20(45):17065-17074. Published online Dec 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i45.17065
Research Report
Su-Wen Jiang, Li-Peng Yao, Ai-Rong Hu, Yao-Ren Hu, Shi-Xiang Chen, Tao Xiong, Guo-Sheng Gao, Xiao-Yue Liang, Shi-Xiong Ding, Peng-Jian Weng 
World J Gastroenterol 20(45):17100-17106. Published online Dec 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i45.17100
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Yuji Sakai, Toshio Tsuyuguchi, Yoshiaki Kawaguchi, Nobuto Hirata, So Nakaji, Katsuya Kitamura, Shigeru Mikami, Tatsuya Fujimoto, Masashi Ijima, Eishin Kurihara, Shuhei Oana, Takayoshi Nishino, Ryo Tamura, Dai Sakamoto, Masato Nakamura, Takao Nishikawa, Harutoshi Sugiyama, Hitoshi Yoshida, Tetsuya Mine, Osamu Yokosuka 
World J Gastroenterol 20(45):17148-17154. Published online Dec 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i45.17148
Observational Study
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Hirofumi Terakawa, Isamu Makino, Hisatoshi Nakagawara, Tomoharu Miyashita, Hidehiro Tajima, Hirohisa Kitagawa, Takashi Fujimura, Dai Inoue, Kazuto Kozaka, Toshifumi Gabata, Tetsuo Ohta 
World J Gastroenterol 20(45):17247-17253. Published online Dec 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i45.17247