BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Reg gene family and human diseases 
Yu-Wei Zhang, Liu-Song Ding, Mao-De Lai 
World J Gastroenterol 9(12):2635-2641. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2635
Aberrant crypt foci as microscopic precursors of colorectal cancer 
Lei Cheng, Mao-De Lai 
World J Gastroenterol 9(12):2642-2649. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2642
Esophageal Cancer
Expression properties of recombinant pEgr-P16 plasmid in esophageal squamous cell carcinoma induced by ionizing irradiation 
Cong-Mei Wu, Tian-Hua Huang, Qing-Dong Xie, De-Sheng Wu, Xiao-Hu Xu 
World J Gastroenterol 9(12):2650-2653. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2650
Epoxide hydrolase Tyr113His polymorphism is not associated with susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma in population of North China 
Jian-Hui Zhang, Xia Jin, Yan Li, Rui Wang, Wei Guo, Na Wang, Deng-Gui Wen, Zhi-Feng Chen, Gang Kuang, Li-Zhen Wei, Shi-Jie Wang 
World J Gastroenterol 9(12):2654-2657. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2654
Gastric Cancer
Effect of body mass index on adenocarcinoma of gastric cardia 
Ji Zhang, Xiang-Qian Su, Xiao-Jiang Wu, Ya-Hang Liu, Hua Wang, Xiang-Nong Zong, Yi Wang, Jia-Fu Ji 
World J Gastroenterol 9(12):2658-2661. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2658
Somatic mutation analysis of p53 and ST7 tumor suppressor genes in gastric carcinoma by DHPLC 
Chong Lu, Hui-Mian Xu, Qun Ren, Yang Ao, Zhen-Ning Wang, Xue Ao, Li Jiang, Yang Luo, Xue Zhang 
World J Gastroenterol 9(12):2662-2665. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2662
Liver Cancer
Hepatic arterial infusion chemotherapy for hepatocellular carcinoma with tumor thrombosis of the portal vein tumor thrombosis 
Yung-Chih Lai, Cheng-Yen Shih, Chin-Ming Jeng, Sien-Sing Yang, Jui-Ting Hu, Yung-Chuan Sung, Han-Ting Liu, Shaw-Min Hou, Chi-Hwa Wu, Tzen-Kwan Chen 
World J Gastroenterol 9(12):2666-2670. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2666
Overexpression of HBxAg in hepatocellular carcinoma and its relationship with Fas/FasL system 
Xiao-Zhong Wang, Xiao-Chun Chen, Yun-Xin Chen, Li-Juan Zhang, Dan Li, Feng-Lin Chen, Zhi-Xin Chen, Hong-Ying Chen, Qi-Ming Tao 
World J Gastroenterol 9(12):2671-2675. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2671
Combined transarterial chemoembolization and arterial administration of Bletilla striata in treatment of liver tumor in rats 
Jun Qian, Daryusch Vossoughi, Dirk Woitaschek, Elsie Oppermann, Wolf O. Bechstein, Wei-Yong Li, Gan-Sheng Feng, Thomas Vogl 
World J Gastroenterol 9(12):2676-2680. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2676
Side effects of budesonide in liver cirrhosis due to chronic autoimmune hepatitis: influence of hepatic metabolism versus portosystemic shunts on a patient complicated with HCC 
Andreas Geier, Carsten Gartung, Christoph G. Dietrich, Hermann E. Wasmuth, Patrick Reinartz, Siegfried Matern 
World J Gastroenterol 9(12):2681-2685. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2681
Percutaneous cryoablation in combination with ethanol injection for unresectable hepatocellular carcinoma 
Ke-Cheng Xu, Li-Zhi Niu, Wei-Bin He, Zi-Qian Guo, Yi-Ze Hu, Jian-Sheng Zuo 
World J Gastroenterol 9(12):2686-2689. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2686
Colorectal Cancer
Comparative evaluation of immune response after laparoscopical and open total mesorectal excisions with anal sphincter preservation in patients with rectal cancer 
Jian-Kun Hu, Zong-Guang Zhou, Zhi-Xin Chen, Lan-Lan Wang, Yong-Yang Yu, Jin Liu, Bo Zhang, Li Li, Ye Shu, Jia-Ping Chen 
World J Gastroenterol 9(12):2690-2694. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2690
Viral Hepatitis
Hepatitis B virus genotype has no impact on hepatitis B e antigen seroconversion after lamivudine treatment 
Henry Lik-Yuen Chan, May-Ling Wong, Alex Yui Hui, Angel Mei-Ling Chim, Ada Mei-Ling Tse, Lawrence Cheung-Tsui Hung, Francis Ka-Leung Chan, Joseph Jao-Yiu Sung 
World J Gastroenterol 9(12):2695-2697. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2695
N-acetyl cysteine therapy in acute viral hepatitis 
Huseyin Gunduz, Oguz Karabay, Ali Tamer, Resat Özaras, Ali Mert, Ömer Fehmi Tabak 
World J Gastroenterol 9(12):2698-2700. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2698
H Pylori
Expression of mucosal addressin cell adhesion molecule 1 on vessel endothelium of gastric mucosa in patients with nodular gastritis 
Hiroshi Ohara, Hajime Isomoto, Chun-Yang Wen, Chieko Ejima, Masahiro Murata, Masanobu Miyazaki, Fuminao Takeshima, Yohei Mizuta, Ikuo Murata, Takehiko Koji, Hiroshi Nagura, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 9(12):2701-2705. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2701
Epithelial cell proliferation and glandular atrophy in lymphocytic gastritis: Effect of H pylori treatment 
Johanna M. Mäkinen, Seppo Niemelä, Tuomo Kerola, Juhani Lehtola, Tuomo J. Karttunen 
World J Gastroenterol 9(12):2706-2710. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2706
Expression of Helicobacter pylori Hsp60 protein and its immunogenicity 
Yang Bai, Liang-Ren Li, Ji-De Wang, Ye Chen, Jian-Feng Jin, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou, Ya-Li Zhang 
World J Gastroenterol 9(12):2711-2714. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2711
Basic Research
Distribution and expression of non-muscle myosin light chain kinase in rabbit livers 
Hua-Qing Zhu, Yuan Wang, Ruo-Lei Hu, Bin Ren, Qing Zhou, Zhi-Kui Jiang, Shu-Yu Gui 
World J Gastroenterol 9(12):2715-2719. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2715
Identification of alkA gene related to virulence of Shigella flexneri 2a by mutational analysis 
Zhao-Xing Shi, Heng-Liang Wang, Kun Hu, Er-Ling Feng, Xiao Yao, Guo-Fu Su, Pei-Tang Huang, Liu-Yu Huang 
World J Gastroenterol 9(12):2720-2725. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2720
Differentially expressed proteins of gamma-ray irradiated mouse intestinal epithelial cells by two-dimensional electrophoresis and MALDI-TOF mass spectrometry 
Bo Zhang, Yong-Ping Su, Guo-Ping Ai, Xiao-Hong Liu, Feng-Chao Wang, Tian-Min Cheng 
World J Gastroenterol 9(12):2726-2731. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2726
Heterologous expression of human cytochrome P450 2E1 in HepG2 cell line 
Jian Zhuge, Ye Luo, Ying-Nian Yu 
World J Gastroenterol 9(12):2732-2736. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2732
Hepatocellular apoptosis after hepatectomy in obstructive jaundice in rats 
De-Sheng Wang, Ke-Feng Dou, Kai-Zong Li, Zhi-Qing Gao, Zhen-Shun Song, Zheng-Cai Liu 
World J Gastroenterol 9(12):2737-2741. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2737
Effects of long-term tea polyphenols consumption on hepatic microsomal drug-metabolizing enzymes and liver function in Wistar rats 
Tao-Tao Liu, Ning-Sheng Liang, Yan Li, Fan Yang, Yi Lu, Zi-Qing Meng, Li-Sheng Zhang 
World J Gastroenterol 9(12):2742-2744. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2742
Oil A induces apoptosis of pancreatic cancer cells via caspase activation, redistribution of cell cycle and GADD expression 
Mi-Lian Dong, Yue-Chun Zhu, John V. Hopkins 
World J Gastroenterol 9(12):2745-2750. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2745
Establishment and characterization of a rat pancreatic stellate cell line by spontaneous immortalization 
Atsushi Masamune, Masahiro Satoh, Kazuhiro Kikuta, Noriaki Suzuki, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 9(12):2751-2758. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2751
Effects of bile acids on proliferation and ultrastructural alteration of pancreatic cancer cell lines 
Zheng Wu, Yi Lü, Bo Wang, Chang Liu, Zuo-Ren Wang 
World J Gastroenterol 9(12):2759-2763. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2759
Loss of DPC4 expression and its correlation with clinicopathological parameters in pancreatic carcinoma 
Zhan Hua, Yuan-Chun Zhang, Xiao-Ming Hu, Zhen-Geng Jia 
World J Gastroenterol 9(12):2764-2767. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2764
G and D cells in rat antral mucosa: An immunoelectron microscopic study 
Feng-Peng Sun, Yu-Gang Song 
World J Gastroenterol 9(12):2768-2771. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2768
Effect of complex amino acid imbalance on growth of tumor in tumor-bearing rats 
Yin-Cheng He, Yuan-Hong Wang, Jun Cao, Ji-Wei Chen, Ding-Yu Pan, Ya-Kui Zhou 
World J Gastroenterol 9(12):2772-2775. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2772
Alterations of intestinal mucosa structure and barrier function following traumatic brain injury in rats 
Chun-Hua Hang, Ji-Xin Shi, Jie-Shou Li, Wei Wu, Hong-Xia Yin 
World J Gastroenterol 9(12):2776-2781. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2776
Changes of biological functions of dipeptide transporter (PepT1) and hormonal regulation in severe scald rats 
Bing-Wei Sun, Xiao-Chen Zhao, Guang-Ji Wang, Ning Li, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 9(12):2782-2785. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2782
Protective effect of angelica sinensis polysaccharide on experimental immunological colon injury in rats 
Shao-Ping Liu, Wei-Guo Dong, Dong-Fang Wu, He-Sheng Luo, Jie-Ping Yu 
World J Gastroenterol 9(12):2786-2790. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2786
Visceral hypersensitivity and altered colonic motility after subsidence of inflammation in a rat model of colitis 
Jun-Ho La, Tae-Wan Kim, Tae-Sik Sung, Jeoung-Woo Kang, Hyun-Ju Kim, Il-Suk Yang 
World J Gastroenterol 9(12):2791-2795. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2791
Clinical Research
Relationship between clinical and pathologic findings in patients with chronic liver diseases 
Lun-Gen Lu, Min-De Zeng, Yi-Min Mao, Ji-Qiang Li, De-Kai Qiu, Jing-Yuan Fang, Ai-Ping Cao, Mo-Bin Wan, Cheng-Zhong Li, Jun Ye, Xiong Cai, Cheng-Wei Chen, Ji-Yao Wang, Shan-Ming Wu, Jin-Shui Zhu, Xia-Qiu Zhou 
World J Gastroenterol 9(12):2796-2800. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2796
Impact of endoscopically minimal involvement on IL-8 mRNA expression in esophageal mucosa of patients with non-erosive reflux disease 
Yusei Kanazawa, Hajime Isomoto, Chun Yang Wen, Ai-Ping Wang, Vladimir A Saenko, Akira Ohtsuru, Fuminao Takeshima, Katsuhisa Omagari, Yohei Mizuta, Ikuo Murata, Shunichi Yamashita, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 9(12):2801-2804. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2801
Endoscopic banding ligation can effectively resect hyperplastic polyps of the stomach 
Ching-Chu Lo, Ping-I Hsu, Gin-Ho Lo, Hui-Hwa Tseng, Hui-Chun Chen, Ping-Ning Hsu, Chiun-Ku Lin, Hoi-Hung Chan, Wei-Lun Tsai, Wen-Chi Chen, E-Ming Wang, Kwok-Hung Lai 
World J Gastroenterol 9(12):2805-2808. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2805
Clinical manifestations and prognostic factors in patients with gastrointestinal stromal tumors 
Shee-Chan Lin, Ming-Jer Huang, Chen-Yuan Zeng, Tzang-In Wang, Zen-Liang Liu, Ray-Kuan Shiay 
World J Gastroenterol 9(12):2809-2812. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2809
Eosinophilic gastroenteritis: Clinical experience with 15 patients 
Ming-Jen Chen, Cheng-Hsin Chu, Shee-Chan Lin, Shou-Chuan Shih, Tsang-En Wang 
World J Gastroenterol 9(12):2813-2816. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2813
Correlation of P-glycoprotein expression with poor vascularization in human gallbladder carcinomas 
Yu Tian, Li-Li Zhu, Ren-Xuan Guo, Chui-Feng Fan 
World J Gastroenterol 9(12):2817-2820. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2817
Clinical predictors of severe gallbladder complications in acute acalculous cholecystitis 
Ay-Jiun Wang, Tsang-En Wang, Ching-Chung Lin, Shee-Chan Lin, Shou-Chuan Shih 
World J Gastroenterol 9(12):2821-2823. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2821
Imaging diagnosis of pancreato-biliary diseases: A control study 
Liang Zhong, Qiu-Ying Yao, Lei Li, Jian-Rong Xu 
World J Gastroenterol 9(12):2824-2827. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2824
Overexpression of Caspase-1 in adenocarcinoma of pancreas and chronic pancreatitis 
Yin-Mo Yang, Marco Ramadani, Yan-Ting Huang 
World J Gastroenterol 9(12):2828-2831. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2828
Spider angiomas in patients with liver cirrhosis: Role of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor 
Chung-Pin Li, Fa-Yauh Lee, Shinn-Jang Hwang, Rei-Hwa Lu, Wei-Ping Lee, Yee Chao, Sung-Sang Wang, Full-Young Chang, Jacqueline Whang-Peng, Shou-Dong Lee 
World J Gastroenterol 9(12):2832-2835. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2832
Copper metabolism after living related liver transplantation for Wilson’s disease 
Xue-Hao Wang, Feng Cheng, Feng Zhang, Xiang-Cheng Li, Jian-Ming Qian, Lian-Bao Kong, Hao Zhang, Guo-Qiang Li 
World J Gastroenterol 9(12):2836-2838. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2836
Clinical relationship between EDN-3 gene, EDNRB gene and Hirschsprung’s disease 
Xiang-Long Duan, Xian-Sheng Zhang, Guo-Wei Li 
World J Gastroenterol 9(12):2839-2842. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2839
Plasma matrix metalloproteinase-1 and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 as biomarkers of ulcerative colitis activity 
Alicja Wiercinska-Drapalo, Jerzy Jaroszewicz, Robert Flisiak, Danuta Prokopowicz 
World J Gastroenterol 9(12):2843-2845. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2843
Brief Reports
Gastric pseudolipomatosis, usual or unusual? Re-evaluation of 909 endoscopic gastric biopsies 
Murat Alper, Yusuf Akcan, Olcay K Belenli, Selma Çukur, Kamuran A Aksoy, Mazlume Suna 
World J Gastroenterol 9(12):2846-2848. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2846
Oddi sphincter function after canine auto-pancreas transplantation with bladder drainage 
Gui-Chen Li, Chun-Hui Yuan, Ying Cheng, Yong-Feng Liu 
World J Gastroenterol 9(12):2849-2852. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2849
Incidence and treatment of hepatic artery complications after orthotopic liver transplantation 
Ji-Chun Zhao, Shi-Chun Lu, Lu-Nan Yan, Bo Li, Tian-Fu Wen, Yong Zeng, Nan-Sheng Cheng, Jing Wang, Yan Luo, Yu-Lan Pen 
World J Gastroenterol 9(12):2853-2855. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2853
Management of choledocholithiasis: Comparison between laparoscopic common bile duct exploration and intraoperative endoscopic sphincterotomy 
Qi Wei, Jian-Guo Wang, Li-Bo Li, Jun-Da Li 
World J Gastroenterol 9(12):2856-2858. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2856
Influence of liver nonparenchymal cell infusion combined with cyclosporin A on rejection of rat small bowel transplantation 
Yan-Ling Yang, Ji-Peng Li, Ke-Feng Dou, Kai-Zong Li 
World J Gastroenterol 9(12):2859-2862. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2859
Expression of PCNA and CD44mRNA in colorectal cancer with venous invasion and its relationship to liver metastasis 
Shu-Qiang Yue, Yan-Ling Yang, Ke-Feng Dou, Kai-Zong Li 
World J Gastroenterol 9(12):2863-2865. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2863
Relationship between expression of CD105 and growth factors in malignant tumors of gastrointestinal tract and its significance 
Jian-Xian Yu, Xiao-Tun Zhang, Yong-Qiang Liao, Qi-Yi Zhang, Hua Chen, Mei Lin, Shant Kumar 
World J Gastroenterol 9(12):2866-2869. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2866
Case Report
Pedunculated rectal carcinoid removed by endoscopic mucosal resection: a case report  
Hisayuki Hamada, Saburo Shikuwa, Chun-Yang Wen, Hajime Isomoto, Kazuhiko Nakao, Kosei Miyashita, Manabu Daikoku, Koji Yano, Masahiro Ito, Yohei Mizuta, Long-Dian Chen, Zhao-Min Xu, Ikuo Murata, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 9(12):2870-2872. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2870
Bouveret’s syndrome complicated by a distal gallstone Ileus 
Rasim Gencosmanoglu, Resit Inceoglu, Caglar Baysal, Sertac Akansel, Nurdan Tozun 
World J Gastroenterol 9(12):2873-2875. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2873
Icteric flare of chronic hepatitis B in a 95-year old patient 
WS Wong, Wai Keung Leung, Henry L Y Chan 
World J Gastroenterol 9(12):2876-2877. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2876
Pseudoaneurysm of gastroduodenal artery following radical gastrectomy for gastric carcinoma patients 
Dong Yi Kim, Jae Kyoon Joo, Seong Yeob Ryu, Young Jin Kim, Shin Kon Kim, Yong Yeon Jung 
World J Gastroenterol 9(12):2878-2879. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2878
Surgical resection of duodenal lymphangiectasia: A case report 
Chih-Ping Chen, Yee Chao, Chung-Pin Li, Wen-Ching Lo, Chew-Wun Wu, Shyh-Haw Tsay, Rheun-Chuan Lee, Full-Young Chang 
World J Gastroenterol 9(12):2880-2882. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2880
Life-threatening hemobilia caused by hepatic artery pseudoaneurysm: A rare complication of chronic cholangitis 
Tsu-Te Liu, Ming-Chih Hou, Han-Chieh Lin, Full-Young Chang, Shou-Dong Lee 
World J Gastroenterol 9(12):2883-2884. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2883