BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Guido Alberto Massimo Tiberio, Franco Roviello, Annibale Donini, Giovanni de Manzoni, the Italian Research Group for Gastric Cancer 
World J Gastroenterol 21(41):11489-11492. Published online Nov 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i41.11489
Topic Highlight
Marco Ragusa, Cristina Barbagallo, Luisa Statello, Angelo Giuseppe Condorelli, Rosalia Battaglia, Lucia Tamburello, Davide Barbagallo, Cinzia Di Pietro, Michele Purrello 
World J Gastroenterol 21(41):11709-11739. Published online Nov 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i41.11709
Review
Minireviews
Shigetsugu Tsuji, Hisashi Doyama, Kunihiro Tsuji, Sho Tsuyama, Kei Tominaga, Naohiro Yoshida, Kenichi Takemura, Shinya Yamada, Hideki Niwa, Kazuyoshi Katayanagi, Hiroshi Kurumaya, Toshihide Okada 
World J Gastroenterol 21(41):11832-11841. Published online Nov 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i41.11832
Systematic Reviews
Kazushige Kawai, Eiji Sunami, Hironori Yamaguchi, Soichiro Ishihara, Shinsuke Kazama, Hiroaki Nozawa, Keisuke Hata, Tomomichi Kiyomatsu, Junichiro Tanaka, Toshiaki Tanaka, Takeshi Nishikawa, Joji Kitayama, Toshiaki Watanabe 
World J Gastroenterol 21(41):11877-11886. Published online Nov 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i41.11877