BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Yao-Kuang Wang, Fu-Chen Kuo, Chung-Jung Liu, Meng-Chieh Wu, Hsiang-Yao Shih, Sophie SW Wang, Jeng-Yih Wu, Chao-Hung Kuo, Yao-Kang Huang, Deng-Chyang Wu 
World J Gastroenterol 21(40):11221-11235. Published online Oct 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i40.11221
Masahiro Tanemura, Eiji Miyoshi, Hiroaki Nagano, Hidetoshi Eguchi, Katsuyoshi Matsunami, Kiyomi Taniyama, Nobutaka Hatanaka, Hiroki Akamatsu, Masaki Mori, Yuichiro Doki 
World J Gastroenterol 21(40):11396-11410. Published online Oct 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i40.11396
Review
Systematic Reviews
Meta-Analysis