BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Péter Hegyi, Zoltán Rakonczay Jr, Réka Sári, Csaba Góg, János Lonovics, Tamás Takács, László Czakó 
World J Gastroenterol 10(14):2003-2009. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2003
Gastric Cancer
Liver Cancer
Joanna W. Ho, Ronnie T. Poon, Cindy S. Tong, Sheung Tat Fan 
World J Gastroenterol 10(14):2014-2018. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2014
Sui-Hai Si, Jian-Min Yang, Zhi-Hong Peng, Yuan-Hui Luo, Ping Zhou 
World J Gastroenterol 10(14):2019-2023. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2019
Shu-Lan Yuan, Yu-Quan Wei, Xiu-Jie Wang, Fei Xiao, Sheng-Fu Li, Jie Zhang 
World J Gastroenterol 10(14):2024-2028. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2024
Jin-Liang Xing, Xiang-Min Yang, Xi-Ying Yao, Fei Song, Zhi-Nan Chen 
World J Gastroenterol 10(14):2029-2033. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2029
Li Zhao, Dong-Cheng Mou, Xi-Sheng Leng, Ji-Run Peng, Wan-Xiang Wang, Lei Huang, Shu Li, Ji-Ye Zhu 
World J Gastroenterol 10(14):2034-2038. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2034
Viral Hepatitis
Qin Ni, Zhi Chen, Hang-Ping Yao, Zheng-Gang Yang, Ke-Zhou Liu, Ling-Ling Wu 
World J Gastroenterol 10(14):2050-2054. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2050
H Pylori
Hai-Yan Liu, Ping-Chu Fang, Yun-Shui Jiang, Ran Tao, Jin Chen 
World J Gastroenterol 10(14):2060-2062. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2060
Hong-Tao Xu, Yao-Feng Zhao, Zheng-Xing Lian, Bao-Liang Fan, Zhi-Hui Zhao, Shu-Yang Yu, Yun-Ping Dai, Li-Li Wang, Hui-Ling Niu, Ning Li, Lennart Hammarström, Thomas Borén, Rolf Sjöström 
World J Gastroenterol 10(14):2063-2066. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2063
Basic Research
Yue Gao, Jun Xu, Bei Sun, Hong-Chi Jiang 
World J Gastroenterol 10(14):2067-2071. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2067
Li-Xin Wang, Wei Xu, Qing-Dong Guan, Yi-Wei Chu, Ying Wang, Si-Dong Xiong 
World J Gastroenterol 10(14):2072-2077. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2072
Wei Zhang, Qing Xie, Xia-Qiu Zhou, Shan Jiang, You-Xin Jin 
World J Gastroenterol 10(14):2078-2081. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2078
László Czakó, Péter Hegyi, Tamás Takács, Csaba Góg, András Farkas, Yvette Mándy, Ilona Sz. Varga, László Tiszlavicz, János Lonovics 
World J Gastroenterol 10(14):2082-2086. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2082
Lan-Juan Li, Zhong-Wen Wu, Dang-Sheng Xiao, Ji-Fang Sheng 
World J Gastroenterol 10(14):2087-2090. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2087
Wen-Wei Yan, Zong-Guang Zhou, You-Dai Chen, Hong-Kai Gao 
World J Gastroenterol 10(14):2095-2098. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2095
Charalampos Pilichos, Despina Perrea, Maria Demonakou, Athena Preza, Ismini Donta 
World J Gastroenterol 10(14):2099-2102. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2099
Bo Zhang, Yong-Ping Su, Tao Wang, Feng-Chao Wang, Guo-Ping Ai, Hui Xu, Jun-Ping Wang, Yue-Sheng Huang, Jian-Xin Jiang 
World J Gastroenterol 10(14):2109-2112. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2109
Brief Reports
Erdal Kurtoglu, Ertugrul Kayacetin, Aysegul Ugur 
World J Gastroenterol 10(14):2113-2115. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2113
Guo-Qing Zang, Min Xi, Ming-Liang Feng, Yun Ji, Yong-Sheng Yu, Zheng-Hao Tang 
World J Gastroenterol 10(14):2116-2118. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2116
Bao-Gang Peng, Li-Jian Liang, Qiang He, Jie-Fu Huang, Ming-De Lu 
World J Gastroenterol 10(14):2119-2123. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2119
Xiao-Dong Bai, Xian-Hua Liu, Qing-Ying Tong 
World J Gastroenterol 10(14):2124-2126. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2124
Yong-Song Guan, Xiao-Hua Zheng, Xiang-Ping Zhou, Juan Huang, Long Sun, Xian Chen, Xiao Li, Qing He 
World J Gastroenterol 10(14):2127-2129. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2127
Qi-Ping Lu, Ting-Jia Cao, Zhi-Yong Zhang, Wei Liu 
World J Gastroenterol 10(14):2130-2133. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2130
De-Chen Wang, Tong-Lin Zhang, Shi-Bing Song, Jiong Yuan, Dian-Rong Xiu, Xiao-Xia Yang 
World J Gastroenterol 10(14):2134-2135. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2134
Hong-Zhi Wang, Xin-Fu Huang, Yi Wang, Jia-Fu Ji, Jin Gu 
World J Gastroenterol 10(14):2136-2139. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2136
Xiao-Guang Lu, Li-Bin Zhan, Bing-An Feng, Ming-Yang Qu, Li-Hua Yu, Ji-Hong Xie 
World J Gastroenterol 10(14):2140-2144. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2140
You-Tao Yu, Guang Yang, Yan Liu, Bao-Zhong Shen 
World J Gastroenterol 10(14):2145-2146. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2145
Yun-Feng Piao, Min He, Yang Shi, Tong-Yu Tang 
World J Gastroenterol 10(14):2147-2149. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2147
Fa-Chao Zhi, Xu-Ming Liu, Ze-Quan Liu, Yan Lin, Shu-Jian Chen 
World J Gastroenterol 10(14):2150-2152. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2150
Case Report
Chiu-Yung Ho, Tseng-Shing Chen, Full-Young Chang, Shou-Dong Lee 
World J Gastroenterol 10(14):2153-2155. Published online Jul 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i14.2153