BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Jiang Xiao, Hong-Song Chen 
World J Gastroenterol 10(13):1849-1853. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1849
Ai-Ping Lu, Hong-Wei Jia, Cheng Xiao, Qing-Ping Lu 
World J Gastroenterol 10(13):1854-1856. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1854
Liang-Hui Gao, Shu-Sen Zheng 
World J Gastroenterol 10(13):1857-1861. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1857
Gastric Cancer
Liver Cancer
Li Li, Jia-Ling Huang, Qi-Cai Liu, Pei-Hong Wu, Ran-Yi Liu, Yi-Xin Zeng, Wen-Lin Huang 
World J Gastroenterol 10(13):1867-1871. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1867
Jing Zhang, Yan-Fang Liu, Shou-Jing Yang, Qing Qiao, Hong Cheng, Chuan-Shan Zhang, Fu-Cheng Ma, Hua-Zhang Guo 
World J Gastroenterol 10(13):1872-1875. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1872
Zhen Li, Dao-Yu Hu, Qian Chu, Jian-Hong Wu, Chun Gao, Yu-Qing Zhang, Yan-Rong Huang 
World J Gastroenterol 10(13):1876-1880. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1876
Zai-Bo Jiang, Hong Shan, Xin-Ying Shen, Ming-Sheng Huang, Zheng-Ran Li, Kang-Shun Zhu, Shou-Hai Guan 
World J Gastroenterol 10(13):1881-1884. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1881
Xiao-Feng Liao, Ji-Lin Yi, Xing-Rui Li, Wei Deng, Zhi-Fang Yang, Geng Tian 
World J Gastroenterol 10(13):1885-1889. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1885
Colorectal Cancer
Peter Fuszek, Peter Lakatos, Adam Tabak, Janos Papp, Zsolt Nagy, Istvan Takacs, Henrik Csaba Horvath, Peter Laszlo Lakatos, Gabor Speer 
World J Gastroenterol 10(13):1890-1892. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1890
Viral Hepatitis
Abdurrahman Sagir, Ortwin Adams, Oliver Kirschberg, Andreas Erhardt, Tobias Heintges, Dieter Häussinger 
World J Gastroenterol 10(13):1893-1897. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1893
Jun Liu, Ying Guo, Cai-Fang Xue, Ying-Hui Li, Yu-Xiao Huang, Jin Ding, Wei-Dong Gong, Ya Zhao 
World J Gastroenterol 10(13):1898-1901. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1898
Tong-Dong Shi, Yu-Zhang Wu, Zheng-Cai Jia, Li-Yun Zou, Wei Zhou 
World J Gastroenterol 10(13):1902-1906. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1902
H Pylori
Basic Research
Li Yao, Zhen-Min Yao, Heng Weng, Ge-Ping Zhao, Yue-Jun Zhou, Tao Yu 
World J Gastroenterol 10(13):1911-1913. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1911
Song-Ming Guo, Hong-Bin Tong, Lian-Song Bai, Wei Yang 
World J Gastroenterol 10(13):1914-1917. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1914
Hans U. Kasper, Hella Wolf, Uta Drebber, Helmut K. Wolf, Michael A. Kern 
World J Gastroenterol 10(13):1918-1922. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1918
Hai Wang, Xiao-Ping Chen, Fa-Zu Qiu 
World J Gastroenterol 10(13):1923-1927. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1923
Clinical Research
Guo-Qiang Xu, Yong-Wei Li, Yong-Mei Han, You-Ming Li, Wei-Xing Chen, Feng Ji, Jing-Hua Li, Qing Gu 
World J Gastroenterol 10(13):1948-1953. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1948
Abhasnee Sobhonslidsuk, Chatchawan Silpakit, Ronnachai Kongsakon, Patchareeya Satitpornkul, Chaleaw Sripetch 
World J Gastroenterol 10(13):1954-1957. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1954
Brief Reports
SI Smith, KS Oyedeji, AO Arigbabu, F Cantet, F Megraud, OO Ojo, AO Uwaifo, JA Otegbayo, SO Ola, AO Coker 
World J Gastroenterol 10(13):1958-1960. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1958
Jing-Cui Yu, Kai-Lai Sun, Buo Liu, Song-Bin Fu 
World J Gastroenterol 10(13):1964-1966. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1964
Ji-Feng Wang, Yan-Xia Guo, Jan-Zhao Niu, Juan Liu, Ling-Qiao Wang, Pei-Heng Li 
World J Gastroenterol 10(13):1967-1970. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1967
Suo-Lin Fu, Yun-Lin Wu, Yong-Ping Zhang, Min-Min Qiao, Ying Chen 
World J Gastroenterol 10(13):1971-1974. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1971
Guang-Neng Zhu, Li Zuo, Qing Zhou, Su-Mei Zhang, Hua-Qing Zhu, Shu-Yu Gui, Yuan Wang 
World J Gastroenterol 10(13):1975-1978. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1975
Zhi-Wei Yu, Peng Zhao, Ming Liu, Xin-Shu Dong, Ji Tao, Xue-Qin Yao, Xin-Hua Yin, Yu Li, Song-Bin Fu 
World J Gastroenterol 10(13):1979-1983. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1979
Yun-Hong Li, Chen Wang, Kui Meng, Long-Bang Chen, Xiao-Jun Zhou 
World J Gastroenterol 10(13):1984-1988. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1984
Jiang-Hao Chen, Rui Ling, Qing Yao, Ling Wang, Zhong Ma, Yu Li, Zhe Wang, Hu Xu 
World J Gastroenterol 10(13):1989-1991. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1989
Wen-Zhang Lei, Gao-Ping Zhao, Zhong Cheng, Ka Li, Zong-Guang Zhou 
World J Gastroenterol 10(13):1998-2001. Published online Jul 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i13.1998