BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Gastric Cancer
Liver Cancer
Pisit Tangkijvanich, Varocha Mahachai, Pongspeera Suwangool, Yong Poovorawan 
World J Gastroenterol 10(11):1547-1550. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1547
Xiao-Bo Man, Liang Tang, Xiu-Hua Qiu, Li-Qun Yang, Hui-Fang Cao, Meng-Chao Wu, Hong-Yang Wang 
World J Gastroenterol 10(11):1565-1568. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1565
Colorectal Cancer
Xiang-Tao Ma, Shan Wang, Ying-Jiang Ye, Ru-Yu Du, Zhi-Rong Cui, Ma Somsouk 
World J Gastroenterol 10(11):1569-1573. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1569
Ming-Yue Luo, Hong Shan, Li-Qing Yao, Kang-Rong Zhou, Wen-Wei Liang 
World J Gastroenterol 10(11):1574-1577. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1574
Viral Hepatitis
Ruo-Bing Li, Hong-Song Chen, Yao Xie, Ran Fei, Xu Cong, Dong Jiang, Song-Xia Wang, Lai Wei, Yu Wang 
World J Gastroenterol 10(11):1578-1582. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1578
Ying Gu, Jun Zhang, Ying-Bing Wang, Shao-Wei Li, Hai-Jie Yang, Wen-Xin Luo, Ning-Shao Xia 
World J Gastroenterol 10(11):1583-1588. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1583
Yu-Hua Ruan, Kun-Xue Hong, Shi-Zhu Liu, Yi-Xin He, Feng Zhou, Guan-Ming Qin, Kang-Lin Chen, Hui Xing, Jian-Ping Chen, Yi-Ming Shao 
World J Gastroenterol 10(11):1589-1593. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1589
Basic Research
Jie Chen, Lai-Ling Tsang, Lok-Sze Ho, Dewi K. Rowlands, Jie-Ying Gao, Chuen-Pei Ng, Yiu-Wa Chung, Hsiao-Chang Chan 
World J Gastroenterol 10(11):1594-1599. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1594
Tong Cheng, Chen-Yu Xu, Ying-Bin Wang, Min Chen, Ting Wu, Jun Zhang, Ning-Shao Xia 
World J Gastroenterol 10(11):1612-1618. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1612
Clinical Research
Ri-Sheng Yu, Shi-Zheng Zhang, Jian-Jun Wu, Rong-Fen Li 
World J Gastroenterol 10(11):1639-1642. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1639
Hui-Juan Cui, Xiao-Lin Tong, Ping Li, Ying-Xu Hao, Xiao-Guang Chen, Ai-Guo Li, Zhi-Yuan Zhang, Jun Duan, Min Zhen, Bin Zhang, Chuan-Jin Hua, Yue-Wen Gong 
World J Gastroenterol 10(11):1652-1655. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1652
Brief Reports
Sheng-Han Song, Xi-Sheng Leng, Tao Li, Zhi-Zhong Qin, Ji-Run Peng, Li Zhao, Yu-Hua Wei, Xin Yu 
World J Gastroenterol 10(11):1663-1665. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1663
Xia Huo, Xi-Jin Xu, Yao-Wen Chen, Hai-Wei Yang, Zhong-Xian Piao 
World J Gastroenterol 10(11):1666-1668. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1666
Jing-Ting Jiang, Chang-Ping Wu, Hai-Feng Deng, Ming-Yang Lu, Jun Wu, Hong-Yu Zhang, Wen-Hui Sun, Mei Ji 
World J Gastroenterol 10(11):1675-1677. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1675
Ying-Yan Yu, Jun Ji, Guang-Wen Zhou, Bai-Yong Shen, Hao Chen, Ji-Qi Yan, Cheng-Hong Peng, Hong-Wei Li 
World J Gastroenterol 10(11):1678-1681. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1678
Lei Shen, Hai-Xia Li, He-Sheng Luo, Zhi-Xiang Shen, Shi-Yun Tan, Jie Guo, Jun Sun 
World J Gastroenterol 10(11):1682-1685. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1682
Case Report
Tatehiro Kagawa, Norihito Watanabe, Hisashi Kanouda, Ichiro Takayama, Tadahiko Shiba, Takashi Kanai, Kazuya Kawazoe, Shinji Takashimizu, Nobue Kumaki, Kazuo Shimamura, Shohei Matsuzaki, Tetsuya Mine 
World J Gastroenterol 10(11):1686-1687. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1686