BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Francesco Franceschi, Annalisa Tortora, Teresa Di Rienzo, Giovanna D’Angelo, Gianluca Ianiro, Franco Scaldaferri, Viviana Gerardi, Valentina Tesori, Loris Riccardo Lopetuso, Antonio Gasbarrini 
World J Gastroenterol 20(36):12809-12817. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.12809
Saurabh Kumar Patel, Chandra Bhan Pratap, Ashok Kumar Jain, Anil Kumar Gulati, Gopal Nath 
World J Gastroenterol 20(36):12847-12859. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.12847
Calogero Vetro, Alessandra Romano, Irene Amico, Concetta Conticello, Giovanna Motta, Amalia Figuera, Annalisa Chiarenza, Cosimo Di Raimondo, Giorgio Giulietti, Giacomo Bonanno, Giuseppe Alberto Palumbo, Francesco Di Raimondo 
World J Gastroenterol 20(36):12993-13005. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.12993
Review
Original Article
Bing Yan, Long Liu, Ying Zhao, Li-Juan Xiu, Da-Zhi Sun, Xuan Liu, Ye Lu, Jun Shi, Yin-Cheng Zhang, Yong-Jin Li, Xiao-Wei Wang, Yu-Qi Zhou, Shou-Han Feng, Can Lv, Pin-Kang Wei, Zhi-Feng Qin 
World J Gastroenterol 20(36):13105-13118. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13105
Research Report
Case Control Study
Retrospective Study
Chiara Rosso, Maria Lorena Abate, Alessia Ciancio, Silvia Strona, Gian Paolo Caviglia, Antonella Olivero, Giovanni Antonio Touscoz, Mario Rizzetto, Rinaldo Pellicano, Antonina Smedile 
World J Gastroenterol 20(36):13146-13152. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13146
Wei Rao, Man Xie, Tao Yang, Jian-Jun Zhang, Wei Gao, Yong-Lin Deng, Hong Zheng, Cheng Pan, Yi-He Liu, Zhong-Yang Shen 
World J Gastroenterol 20(36):13159-13166. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13159
Clinical Trials Study
Randomized Controlled Trial
Case Report
José Pedro Pinto, Agostinho Cordeiro, Ana Margarida Ferreira, Conceição Antunes, Patrícia Botelho, Ana João Rodrigues, Pedro Leão 
World J Gastroenterol 20(36):13191-13194. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13191