BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Maria Del Ben, Licia Polimeni, Francesco Baratta, Daniele Pastori, Lorenzo Loffredo, Francesco Angelico 
World J Gastroenterol 20(26):8341-8350. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8341
Carlo Fabbri, Carmelo Luigiano, Andrea Lisotti, Vincenzo Cennamo, Clara Virgilio, Giancarlo Caletti, Pietro Fusaroli 
World J Gastroenterol 20(26):8424-8448. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8424
Stacey J Coleman, Jennifer Watt, Prabhu Arumugam, Leonardo Solaini, Elisabeta Carapuca, Mohammed Ghallab, Richard P Grose, Hemant M Kocher 
World J Gastroenterol 20(26):8471-8481. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8471
Review
Original Article
Mitsuro Kanda, Tsutomu Fujii, Hideki Takami, Masaya Suenaga, Yoshikuni Inokawa, Suguru Yamada, Daisuke Kobayashi, Chie Tanaka, Hiroyuki Sugimoto, Masahiko Koike, Shuji Nomoto, Michitaka Fujiwara, Yasuhiro Kodera 
World J Gastroenterol 20(26):8535-8544. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8535
Woo Hyun Paik, Ji Kon Ryu, Kyoung-Sin Jeong, Jin Myung Park, Byeong Jun Song, Sang Hyub Lee, Yong-Tae Kim, Yong Bum Yoon 
World J Gastroenterol 20(26):8545-8557. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8545
Yang-Sui Liu, Huan-Song Li, Dun-Feng Qi, Jun Zhang, Xin-Chun Jiang, Kui Shi, Xiao-Jun Zhang, Xin-Hui Zhang 
World J Gastroenterol 20(26):8572-8582. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8572
Research Report
Zhen-Qiang Sun, Xiao-Na Han, Hai-Jiang Wang, Yong Tang, Ze-Liang Zhao, Yan-Li Qu, Rui-Wei Xu, Yan-Yan Liu, Xian-Bo Yu 
World J Gastroenterol 20(26):8583-8591. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8583
Case Control Study
Yong-Dae Kim, Dong-Hyuk Yim, Sang-Yong Eom, Sun In Moon, Hyo-Yung Yun, Young-Jin Song, Sei-Jin Youn, Taisun Hyun, Joo-Seung Park, Byung Sik Kim, Jong-Young Lee, Hee Kwan Won, Heon Kim 
World J Gastroenterol 20(26):8592-8598. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8592
Retrospective Study
Pietro Gambitta, Antonio Armellino, Edoardo Forti, Maurizio Vertemati, Paola Enrica Colombo, Paolo Aseni 
World J Gastroenterol 20(26):8599-8605. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8599
Félix Ignacio Téllez-Ávila, Álvaro Villalobos-Garita, Marc Giovannini, Carlos Chan, Jorge Hernández-Calleros, Luis Uscanga, Miguel Ángel Ramírez-Luna 
World J Gastroenterol 20(26):8612-8616. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8612
Kazunari Nakahara, Chiaki Okuse, Keigo Suetani, Yosuke Michikawa, Shinjiro Kobayashi, Takehito Otsubo, Fumio Itoh 
World J Gastroenterol 20(26):8617-8623. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8617
Ji Young Yoon, Choong Nam Shim, Sook Hee Chung, Wan Park, Hyunsoo Chung, Hyuk Lee, Sung Kwan Shin, Sang Kil Lee, Yong Chan Lee, Jun Chul Park 
World J Gastroenterol 20(26):8631-8637. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8631
Jian-Yang Guo, De-Wei Li, Rui Liao, Ping Huang, Xian-Bing Kong, Ji-Ming Wang, Hong-Lin Wang, Shi-Qiao Luo, Xiong Yan, Cheng-You Du 
World J Gastroenterol 20(26):8638-8645. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8638
Clinical Trials Study
Xin Zhang, Xian-Wen Zhao, Dong-Bo Liu, Cun-Zhi Han, Li-Li Du, Jie-Xiang Jing, Yan Wang 
World J Gastroenterol 20(26):8646-8652. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8646
Yang-Qiu Bai, Yu-Xiu Yang, Ya-Ge Yang, Song-Ze Ding, Fang-Li Jin, Ming-Bo Cao, Yan-Rui Zhang, Bing-Yong Zhang 
World J Gastroenterol 20(26):8660-8666. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8660
Observational Study
Mario Reis Alvares-da-Silva, Claudia Pinto Marques Souza de Oliveira, José Tadeu Stefano, Hermes V Barbeiro, Denise Barbeiro, Francisco G Soriano, Alberto Queiroz Farias, Flair José Carrilho, Luiz Augusto Carneiro D’Albuquerque 
World J Gastroenterol 20(26):8667-8673. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8667
Jun-Ling Li, Min Li, Bing Pang, Qiang Zhou, Jia-Xing Tian, Hong-Xing Liu, Xi-Yan Zhao, Xiao-Lin Tong 
World J Gastroenterol 20(26):8674-8680. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8674
Hong Chen, Zhong-Yang Shen, Wang Xu, Tie-Yan Fan, Jun Li, Yuan-Fu Lu, Ming-Liang Cheng, Jie Liu 
World J Gastroenterol 20(26):8681-8690. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8681
Prospective Study
Vladimir D Dugalic, Djordje M Knezevic, Vladan N Obradovic, Miroslava G Gojnic-Dugalic, Slavko V Matic, Aleksandra R Pavlovic-Markovic, Predrag D Dugalic, Srbislav M Knezevic 
World J Gastroenterol 20(26):8691-8699. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8691
Shi-Heng Zhang, Lin-Ang Wang, Zheng Li, Yu Peng, Yan-Ping Cun, Nan Dai, Yi Cheng, He Xiao, Yan-Li Xiong, Dong Wang 
World J Gastroenterol 20(26):8700-8708. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8700
Randomized Clinical Trial
Case Report
Paola Addario Chieco, Laura Antolino, Valentina Giaccaglia, Francesca Centanini, Gaetano Vincenzo Cunsolo, Alessandra Sparagna, Stefania Uccini, Vincenzo Ziparo 
World J Gastroenterol 20(26):8717-8721. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8717
Shohei Komatsu, Takeshi Iwasaki, Yusuke Demizu, Kazuki Terashima, Osamu Fujii, Atsushi Takebe, Akihiro Toyokawa, Kazuhiro Teramura, Takumi Fukumoto, Yonson Ku, Nobukazu Fuwa 
World J Gastroenterol 20(26):8729-8735. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8729
Kentaroh Yamamoto, Fumio Yamamoto, Atsuhiro Maeda, Hirotsune Igimi, Mami Yamamoto, Ryosuke Yamaguchi, Yuichi Yamashita 
World J Gastroenterol 20(26):8736-8739. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8736
Hironori Masutani, Kosuke Okuwaki, Mitsuhiro Kida, Hiroshi Yamauchi, Hiroshi Imaizumi, Shiro Miyazawa, Tomohisa Iwai, Miyoko Takezawa, Wasaburo Koizumi 
World J Gastroenterol 20(26):8740-8744. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8740
Chang-Hua Zhuo, De-Bing Shi, Min-Gang Ying, Yu-Fan Cheng, Yu-Wei Wang, Wen-Ming Zhang, San-Jun Cai, Xin-Xiang Li 
World J Gastroenterol 20(26):8745-8750. Published online Jul 14, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i26.8745