BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Original Article
Sunida Kuakarn, Poorichaya SomParn, Pisit Tangkijvanich, Varocha Mahachai, Visith Thongboonkerd, Nattiya Hirankarn 
World J Gastroenterol 19(31):5067-5075. Published online Aug 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i31.5067
Brief Article
Lisandro Pereyra, Daniel Cimmino, Carlos González Malla, Mariano Laporte, Nicolás Rotholtz, Carlos Peczan, Sandra Lencinas, Silvia Pedreira, Hugo Catalano, Luis Boerr 
World J Gastroenterol 19(31):5103-5110. Published online Aug 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i31.5103
Tetsuo Sonomura, Wataru Ono, Morio Sato, Shinya Sahara, Kouhei Nakata, Hiroki Sanda, Nobuyuki Kawai, Hiroki Minamiguchi, Motoki Nakai, Kazushi Kishi 
World J Gastroenterol 19(31):5125-5130. Published online Aug 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i31.5125
Li Wang, Feng-Chun Zhang, Hua Chen, Xuan Zhang, Dong Xu, Yong-Zhe Li, Qian Wang, Li-Xia Gao, Yun-Jiao Yang, Fang Kong, Ke Wang 
World J Gastroenterol 19(31):5131-5137. Published online Aug 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i31.5131
Meta-Analysis
Case Report
Tetsuya Takikawa, Atsushi Kanno, Atsushi Masamune, Shin Hamada, Eriko Nakano, Shin Miura, Hiroyuki Ariga, Jun Unno, Kiyoshi Kume, Kazuhiro Kikuta, Morihisa Hirota, Hiroshi Yoshida, Yu Katayose, Michiaki Unno, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 19(31):5182-5186. Published online Aug 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i31.5182
Kazuhiro Takahashi, Shigeki Tsukamoto, Ken Saito, Nobuhiro Ohkohchi, Katsu Hirayama 
World J Gastroenterol 19(31):5187-5194. Published online Aug 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i31.5187
Hirohito Mori, Hideki Kobara, Kazi Rafiq, Noriko Nishiyama, Shintaro Fujihara, Maki Ayagi, Tatsuo Yachida, Kiyohito Kato, Tsutomu Masaki 
World J Gastroenterol 19(31):5195-5198. Published online Aug 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i31.5195
Letters To The Editor
Daniela Knafelz, Fabio Panetta, Lidia Monti, Fiammetta Bracci, Bronislava Papadatou, Giuliano Torre, Luigi Dall’Oglio, Antonella Diamanti 
World J Gastroenterol 19(31):5204-5206. Published online Aug 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i31.5204