BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Basic Research
I-Shyan Sheen, Kuo-Shyang Jeng, Wen-Juei Jeng, Chi-Juei Jeng, Yi-Ching Wang, Shu-Ling Gu, Shin-Yun Tseng, Chien-Ming Chu, Chia-Hui Lin, Kuo-Ming Chang 
World J Gastroenterol 11(6):771-777. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.771
May-Jen Huang, Sien-Sing Yang, Min-Shung Lin, Ching-Shan Huang 
World J Gastroenterol 11(6):797-802. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.797
Yu-Bin Ji, Shi-Yong Gao, Wei-Ping Cheng 
World J Gastroenterol 11(6):823-830. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.823
Brief Reports
Selim Aydemir, Sedat Boyacioglu, Gurden Gur, Muge Demirbilek, Fusun Kamber Can, Murat Korkmaz, Ugur Yilmaz 
World J Gastroenterol 11(6):842-845. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.842
Sasa-Marcel Maksan, Eduard Ryschich, Zilfi Ülger, Martha Maria Gebhard, Jan Schmidt 
World J Gastroenterol 11(6):846-849. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.846
Zhong-Min Huang, Qi-Wen Huang, Ya-Qin Qin, Yan-Zhuan He, Hou-Ji Qin, Yiao-Nan Zhou, Xiang Xu, Mei-Jin Huang 
World J Gastroenterol 11(6):867-870. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.867
Jian-He Gan, Xia-Qiu Zhou, Ai-Lan Qin, Er-Ping Luo, Wei-Feng Zhao, Hong Yu, Jie Xu 
World J Gastroenterol 11(6):890-894. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.890
Upendra R Gumaste, Mukund M Joshi, Devendra T Mourya, Pradip V Barde, Ghanshyam K Shrivastav, Vikram S Ghole 
World J Gastroenterol 11(6):912-916. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.912
Cheng-Hong Peng, Liu-Bin Shi, Hong-Wei Zhang, Shu-You Peng, Guang-Wen Zhou, Hong-Wei Li 
World J Gastroenterol 11(6):917-921. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.917
Case Report
Naoki Sasahira, Takao Kawabe, Akira Nakamura, Kenji Shimura, Haruhisa Shimura, Ei Itobayashi, Manabu Asada, Yasushi Shiratori, Masao Omata 
World J Gastroenterol 11(6):922-925. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.922
Chao-Liu Dai, Feng Xu, Hong Shu, Yong-Qing Xu, Yong Huang 
World J Gastroenterol 11(6):926-929. Published online Feb 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.926