BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Gastric Cancer
Colorectal Cancer
Viral Hepatitis
Basic Research
Hai-Feng Zheng, Xiang-Lan Li, Zheng-Yuan Jin, Jia-Bin Sun, Zai-Liu Li, Wen-Xie Xu 
World J Gastroenterol 11(5):672-675. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.672
Xiang-Nong Li, Irving S Benjamin, Barry Alexander 
World J Gastroenterol 11(5):676-680. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.676
Clinical Research
Maria Gazouli, Gerassimos Mantzaris, Athanassios Kotsinas, Panayotis Zacharatos, Efstathios Papalambros, Athanassios Archimandritis, John Ikonomopoulos, Vassilis G Gorgoulis 
World J Gastroenterol 11(5):681-685. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.681
Cheng-Xin Wang, Li-Jiang Liu, Jing Guan, Xiao-Ling Zhao 
World J Gastroenterol 11(5):686-689. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.686
Brief Reports
Xue-Hao Wang, Ke Wang, Feng Zhang, Xiang-Cheng Li, Jun Li, Wei De, Jun Guo, Xiao-Feng Qian, Ye Fan 
World J Gastroenterol 11(5):690-694. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.690
Yoshito Nishi, Hajime Isomoto, Shigeo Uotani, Chun Yang Wen, Saburo Shikuwa, Ken Ohnita, Yohei Mizuta, Akio Kawaguchi, Kenichiro Inoue, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 11(5):695-699. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.695
Case Report
Wei-Xing Chen, Ping Wang, Sen-Xiang Yan, You-Ming Li, Chao-Hui Yu, Ling-Ling Jiang 
World J Gastroenterol 11(5):764-766. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.764