BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Xi-Xian Yao, Shu-Lin Jiang, Dong-Mei Yao 
World J Gastroenterol 11(5):617-622. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.617
Gastric Cancer
Bing Luo, Yun Wang, Xiao-Feng Wang, Hua Liang, Li-Ping Yan, Bao-Hua Huang, Peng Zhao 
World J Gastroenterol 11(5):629-633. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.629
Qiang-Song Tong, Li-Duan Zheng, Fang-Min Chen, Fu-Qing Zeng, Liang Wang, Ji-Hua Dong, Gong-Cheng Lu 
World J Gastroenterol 11(5):634-640. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.634
Colorectal Cancer
Viral Hepatitis
Basic Research
Geng-Tao Liu, Yan Li, Huai-Ling Wei, Hong Lu, Hui Zhang, Yu-Gui Gao, Ling-Zhi Wang 
World J Gastroenterol 11(5):665-671. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.665
Hai-Feng Zheng, Xiang-Lan Li, Zheng-Yuan Jin, Jia-Bin Sun, Zai-Liu Li, Wen-Xie Xu 
World J Gastroenterol 11(5):672-675. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.672
Xiang-Nong Li, Irving S Benjamin, Barry Alexander 
World J Gastroenterol 11(5):676-680. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.676
Clinical Research
Maria Gazouli, Gerassimos Mantzaris, Athanassios Kotsinas, Panayotis Zacharatos, Efstathios Papalambros, Athanassios Archimandritis, John Ikonomopoulos, Vassilis G Gorgoulis 
World J Gastroenterol 11(5):681-685. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.681
Cheng-Xin Wang, Li-Jiang Liu, Jing Guan, Xiao-Ling Zhao 
World J Gastroenterol 11(5):686-689. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.686
Brief Reports
Xue-Hao Wang, Ke Wang, Feng Zhang, Xiang-Cheng Li, Jun Li, Wei De, Jun Guo, Xiao-Feng Qian, Ye Fan 
World J Gastroenterol 11(5):690-694. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.690
Yoshito Nishi, Hajime Isomoto, Shigeo Uotani, Chun Yang Wen, Saburo Shikuwa, Ken Ohnita, Yohei Mizuta, Akio Kawaguchi, Kenichiro Inoue, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 11(5):695-699. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.695
Bao-Gang Peng, Li-Jiang Liang, Qiang He, Ming Kuang, Jia-Ming Lia, Ming-De Lu, Jie-Fu Huang 
World J Gastroenterol 11(5):700-704. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.700
Bao-Min Shi, Xiu-Yan Wang, Qing-Ling Mu, Tai-Huang Wu, Jian Xu 
World J Gastroenterol 11(5):708-711. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.708
You-Ping Liu, Quan-Sheng Li, Yu-Rong Huang, Mao-Jin Zhou, Chang-Xiao Liu 
World J Gastroenterol 11(5):717-720. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.717
Zhi-Yong Wu, Xue-Song Chen, Jiang-Feng Qiu, Hui Cao 
World J Gastroenterol 11(5):752-755. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.752
Case Report
Wei-Xing Chen, Ping Wang, Sen-Xiang Yan, You-Ming Li, Chao-Hui Yu, Ling-Ling Jiang 
World J Gastroenterol 11(5):764-766. Published online Feb 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i5.764