BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Esophageal Cancer
Gastric Cancer
Liver Cancer
Dong-Zhu Ma, Zhen Xu, Yu-Long Liang, Jian-Ming Su, Zeng-Xia Li, Wen Zhang, Li-Ying Wang, Xi-Liang Zha 
World J Gastroenterol 11(29):4472-4477. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4472
Colorectal Cancer
Viral Hepatitis
Rinaldo Pellicano, Antonio Craxì, Piero Luigi Almasio, Mario Valenza, Giovanna Venezia, Alfredo Alberti, Silvia Boccato, Luigi Demelia, Orazio Sorbello, Antonino Picciotto, Francesco Torre, Gaetano Ideo, Carlo Cattaneo, Mara Berrutti, Mario Rizzetto 
World J Gastroenterol 11(29):4484-4489. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4484
Basic Research
Claudia Lange, Philipp Bassler, Michael V. Lioznov, Helge Bruns, Dietrich Kluth, Axel R. Zander, Henning C. Fiegel 
World J Gastroenterol 11(29):4497-4504. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4497
Kazuko Shichijo, Kazuya Makiyama, Chun-Yang Wen, Mutsumi Matsuu, Toshiyuki Nakayama, Masahiro Nakashima, Makoto Ihara, Ichiro Sekine 
World J Gastroenterol 11(29):4505-4510. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4505
Christian Hafner, Stefanie Meyer, Ilja Hagen, Bernd Becker, Alexander Roesch, Michael Landthaler, Thomas Vogt 
World J Gastroenterol 11(29):4511-4518. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4511
Chen Huang, Li-Ying Liu, Tu-Sheng Song, Lei Ni, Ling Yang, Xiao-Yan Hu, Jing-Song Hu, Li-Ping Song, Yu Luo, Lu-Sheng Si 
World J Gastroenterol 11(29):4519-4523. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4519
Shu-Xia Li, Shi-Feng Yu, Kai-Hua Sun 
World J Gastroenterol 11(29):4536-4540. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4536
Shu-Kun Yao, Mei-Yun Ke, Zhi-Feng Wang, Da-Bo Xu, Yan-Li Zhang 
World J Gastroenterol 11(29):4541-4546. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4541
Jin Sun, Jie-Ming Shi, Tian-Hong Zhang, Kun Gao, Jing-Jing Mao, Bing Li, Ying-Hua Sun, Zhong-Gui He 
World J Gastroenterol 11(29):4547-4551. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4547
Clinical Research
Xin-Bao Xu, Jing-Xiu Cai, Xi-Sheng Leng, Jia-Hong Dong, Ji-Ye Zhu, Zhen-Ping He, Fu-Shun Wang, Ji-Run Peng, Ben-Li Han, Ru-Yu Du 
World J Gastroenterol 11(29):4552-4559. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4552
Brief Reports
Cosimo Marcello Bruno, Claudio Sciacca, Danila Cilio, Gaetano Bertino, Anna Elisa Marchese, Gaetana Politi, Lucia Chinnici 
World J Gastroenterol 11(29):4566-4569. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4566
Vassiliki N Nikolopoulou, Konstantinos C Thomopoulos, George I Theocharis, Vassiliki A Arvaniti, Constantine E Vagianos 
World J Gastroenterol 11(29):4570-4573. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4570
Xi-Ming Xu, Jie-Ping Yu, Xiao-Fei He, Jun-Hua Li, Liang-Liang Yu, Hong-Gang Yu 
World J Gastroenterol 11(29):4579-4582. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4579
Yi-Ping Xing, Zu-Hu Huang, Shi-Xia Wang, Jie Cai, Jun Li, Te-Hui W Chou, Shan Lu 
World J Gastroenterol 11(29):4583-4586. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4583
Pu-Ping Lei, Zong-Ji Zhang, Li-Juan Shen, Jin-Yun Li, Qiong Zou, Hua-Xian Zhang 
World J Gastroenterol 11(29):4587-4591. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4587
Xiao-Mao Li, Lin Ma, Yue-Bo Yang, Zhong-Jie Shi, Shui-Sheng Zhou 
World J Gastroenterol 11(29):4600-4603. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4600
Case Report
Dario Sorrentino, Massimo Bazzocchi, Luigi Badano, Francesco Toso, Pietro Giagu 
World J Gastroenterol 11(29):4607-4609. Published online Aug 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i29.4607