BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Irena Maier, George Y. Wu 
World J Gastroenterol 8(4):577-579. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.577
Gastric Cancer
Lian-Xin Liu, Zhi-Hua Liu, Hong-Chi Jiang, Xin Qu, Wei-Hui Zhang, Lin-Feng Wu, An-Long Zhu, Xiu-Qin Wang, Min Wu 
World J Gastroenterol 8(4):580-585. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.580
Xue-Ying Shi, Feng-Zhi Zhao, Xin Dai, Lian-Sheng Ma, Xiu-Yu Dong, Jie Fang 
World J Gastroenterol 8(4):608-612. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.608
Yong-Zhan Nie, Feng-Tian He, Zhi-Kui Li, Kai-Chun Wu, Yun-Xin Cao, Bao-Jun Chen, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 8(4):619-623. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.619
Liver Cancer
Hong-Chi Jiang, Lian-Xin Liu, Da-Xun Piao, Jun Xu, Min Zheng, An-Long Zhu, Shu-Yi Qi, Wei-Hui Zhang, Lin-Feng Wu 
World J Gastroenterol 8(4):624-630. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.624
Lian-Xin Liu, Hong-Chi Jiang, Zhi-Hua Liu, Jing Zhou, Wei-Hui Zhang, An-Long Zhu, Xiu-Qin Wang, Min Wu 
World J Gastroenterol 8(4):631-637. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.631
Xiao-Yong Fu, Hong-Yang Wang, Lu Tan, Shu-Qin Liu, Hui-Fang Cao, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 8(4):638-643. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.638
Jia-Yin Yang, Hua-You Luo, Qi-Yuan Lin, Zi-Ming Liu, Lu-Nan Yan, Ping Lin, Jie Zhang, Shong Lei 
World J Gastroenterol 8(4):644-649. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.644
Geng-Wen Huang, Lian-Yue Yang 
World J Gastroenterol 8(4):650-653. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.650
Jian Huang, Mei-Ying Cai, Da-Peng Wei 
World J Gastroenterol 8(4):654-657. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.654
Fu-Hua Yan, Kang-Rong Zhou, Jie-Min Cheng, Jian-Hua Wang, Zhi-Ping Yan, Reng-Rong Da, Jia Fan, Yuan Ji 
World J Gastroenterol 8(4):658-662. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.658
Large Intestinal Cancer
Lian-Xin Liu, Wei-Hui Zhang, Hong-Chi Jiang, An-Long Zhu, Lin-Feng Wu, Shu-Yi Qi, Da-Xun Piao 
World J Gastroenterol 8(4):663-667. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.663
Chong-Zhi Zhou, Zhi-Hai Peng, Fang Zhang, Guo-Qiang Qiu, Lin He 
World J Gastroenterol 8(4):668-673. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.668
Bin Xiong, Hong-Yin Yuan, Ming-Bo Hu, Feng Zhang, Zheng-Zhuan Wei, Ling-Ling Gong, Guo-Liang Yang 
World J Gastroenterol 8(4):674-678. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.674
Viral Hepatitis
Ping Liu, Yi-Yang Hu, Cheng Liu, Da-Yuan Zhu, Hui-Ming Xue, Zhi-Qiang Xu, Lie- Ming Xu, Cheng-Hai Liu, Hong-Tu Gu, Zhi-Qing Zhang 
World J Gastroenterol 8(4):679-685. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.679
Yue-Cheng Yu, Qing Mao, Chang-Hai Gu, Qi-Fen Li, Yu-Ming Wang 
World J Gastroenterol 8(4):694-698. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.694
Jun-Wen Li, Xin-Wei Wang, Chang-Qing Yuan, Jin-Lai Zheng, Min Jin, Nong Song, Xiu-Quan Shi, Fu-Huan Chao 
World J Gastroenterol 8(4):699-702. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.699
H. Pylori
Wai-Keung Leung, Lawrence Cheung-Tsui Hung, Carrie Ka-Li Kwok, Rupert Wing-Loong Leong, Daniel Kwok-Keung Ng, Joseph Jao-Yiu Sung 
World J Gastroenterol 8(4):703-706. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.703
Basic Research
Alexandra K. Kiemer, Stefanie Kulhanek-Heinze, Tobias Gerwig, Alexander L. Gerbes, Angelika M. Vollmar 
World J Gastroenterol 8(4):707-711. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.707
Ai-Hong Meng, Yi-Ling Ling, Xiao-Peng Zhang, Jun-Lan Zhang 
World J Gastroenterol 8(4):712-717. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.712
Lin Li, Nan-Ge Jin, Lin Piao, Ming-Yu Hong, Zheng-Yuan Jin, Ying Li, Wen-Xie Xu 
World J Gastroenterol 8(4):724-727. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.724
Guo-Liang Zhang, Ye-Hong Wang, Wei Ni, Hui-Ling Teng, Zhi-Bin Lin 
World J Gastroenterol 8(4):728-733. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.728
Xiao-Jing Liu, Li Yang, Hong-Bin Wu, Ou Qiang, Ming-Hui Huang, Ying-Ping Wang 
World J Gastroenterol 8(4):734-738. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.734
Xiao-Jing Liu, Li Yang, Yong-Qiu Mao, Qiong Wang, Ming-Hui Huang, Yi-Ping Wang, Hong-Bin Wu 
World J Gastroenterol 8(4):739-745. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.739
Clinical Research
Xiao-Ting Wu, Jie-Shou Li, Xiao-Fei Zhao, Wen Zhuang, Xie-Lin Feng 
World J Gastroenterol 8(4):758-762. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.758
Wei Wu, Xin-Bao Lin, Jian-Min Qian, Zhen-Ling Ji, Zao Jiang 
World J Gastroenterol 8(4):763-765. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.763
Yong-Guang Wang, Thian-Lok Tio, Nib Soehendra 
World J Gastroenterol 8(4):766-768. Published online Aug 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i4.766