BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Manuela Marzo, Carla Felice, Daniela Pugliese, Gianluca Andrisani, Giammarco Mocci, Alessandro Armuzzi, Luisa Guidi 
World J Gastroenterol 21(5):1394-1403. Published online Feb 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1394
Minireviews
Jean-Noël Freund, Isabelle Duluc, Jean-Marie Reimund, Isabelle Gross, Claire Domon-Dell 
World J Gastroenterol 21(5):1436-1443. Published online Feb 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1436
Basic Study
Sen Hu, Zeng-Kai Zhao, Rui Liu, Hai-Bin Wang, Chun-Yu Gu, Hong-Min Luo, Huan Wang, Ming-Hua Du, Yi Lv, Xian Shi 
World J Gastroenterol 21(5):1468-1478. Published online Feb 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1468
Bo Gong, Wan-Wei Liu, Wen-Jing Nie, Dong-Feng Li, Zi-Jun Xie, Chao Liu, Yan-Hui Liu, Ping Mei, Zi-Jun Li 
World J Gastroenterol 21(5):1488-1497. Published online Feb 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1488
Lei Xu, Zeng Tu, Ge Xu, Jie-Li Hu, Xue-Fei Cai, Xing-Xing Zhan, Yu-Wei Wang, Yuan Huang, Juan Chen, Ai-Long Huang 
World J Gastroenterol 21(5):1498-1509. Published online Feb 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1498
Case Control Study
Hiroshi Yamauchi, Mitsuhiro Kida, Kosuke Okuwaki, Shiro Miyazawa, Tomohisa Iwai, Shuko Tokunaga, Miyoko Takezawa, Hiroshi Imaizumi, Wasaburo Koizumi 
World J Gastroenterol 21(5):1546-1553. Published online Feb 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1546
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Ryo Seishima, Koji Okabayashi, Hirotoshi Hasegawa, Masashi Tsuruta, Hiroki Hoshino, Toru Yamada, Yuko Kitagawa 
World J Gastroenterol 21(5):1573-1579. Published online Feb 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1573
Observational Study
Márcia Soares-Mota, Tianny A Silva, Luanda M Gomes, Marco AS Pinto, Laura MC Mendonça, Maria Lúcia F Farias, Tiago Nunes, Andrea Ramalho, Cyrla Zaltman 
World J Gastroenterol 21(5):1614-1620. Published online Feb 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1614
Meta-Analysis
Case Report
Akiharu Kimura, Norihiro Masuda, Norihiro Haga, Tomokazu Ito, Kichirou Otsuka, Jyunko Takita, Hitoshi Satomura, Yuji Kumakura, Hiroyuki Kato, Hiroyuki Kuwano 
World J Gastroenterol 21(5):1670-1674. Published online Feb 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1670
Letters To The Editor