BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
MET inhibitors for treatment of advanced hepatocellular carcinoma: A review 
Xing-Shun Qi, Xiao-Zhong Guo, Guo-Hong Han, Hong-Yu Li, Jiang Chen 
World J Gastroenterol 21(18):5445-5453. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5445
Basic Study
Downregulation of rho-associated protein kinase 1 by miR-124 in colorectal cancer 
Zuo-Wu Xi, Shi-Yong Xin, Li-Qing Zhou, Hai-Xin Yuan, Qian Wang, Kai-Xuan Chen 
World J Gastroenterol 21(18):5454-5464. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5454
Phycocyanobilin accelerates liver regeneration and reduces mortality rate in carbon tetrachloride-induced liver injury mice 
Jie Liu, Qing-Yu Zhang, Li-Ming Yu, Bin Liu, Ming-Yi Li, Run-Zhi Zhu 
World J Gastroenterol 21(18):5465-5472. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5465
Dihydromyricetin alleviates carbon tetrachloride-induced acute liver injury via JNK-dependent mechanism in mice 
Jun Xie, Jie Liu, Tu-Ming Chen, Qing Lan, Qing-Yu Zhang, Bin Liu, Dong Dai, Wei-Dong Zhang, Li-Ping Hu, Run-Zhi Zhu 
World J Gastroenterol 21(18):5473-5481. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5473
Hemodynamics and vasoactive substance levels during renal congestion that occurs in the anhepatic phase of liver transplantation 
Zhong-Xin Li, Man-Cai Wang, You-Cheng Zhang, Jie Mao, Mo Chen, Rui Ni, Feng-Xian Wei, Gen-Nian Wang, Ling-Yi Zhang 
World J Gastroenterol 21(18):5482-5487. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5482
Case Control Study
Pancreas-sparing duodenectomy with regional lymph node dissection for early-stage ampullary carcinoma: A case control study using propensity scoring methods 
Bin Liu, Jing Li, Yong-Jiu Zhang, Lu-Nan Yan, Sheng-Yi You, Wan-Yee Lau, Hao-Ran Sun, Shi-Yan Yan, Zhi-Qiang Wang 
World J Gastroenterol 21(18):5488-5495. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5488
Retrospective Cohort Study
Relevance of low viral load in haemodialysed patients with chronic hepatitis C virus infection 
Jan Sperl, Sona Frankova, Renata Senkerikova, Magdalena Neroldova, Vaclav Hejda, Miroslava Volfova, Dusan Merta, Ondrej Viklicky, Julius Spicak, Milan Jirsa 
World J Gastroenterol 21(18):5496-5504. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5496
Long-term oncologic outcomes of laparoscopic vs open surgery for stages II and III rectal cancer: A retrospective cohort study 
Zhen-Xu Zhou, Li-Ying Zhao, Tian Lin, Hao Liu, Hai-Jun Deng, Heng-Liang Zhu, Jun Yan, Guo-Xin Li 
World J Gastroenterol 21(18):5505-5512. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5505
Retrospective Study
High-resolution microendoscopy for esophageal cancer screening in China: A cost-effectiveness analysis 
Chin Hur, Sung Eun Choi, Chung Yin Kong, Gui-Qi Wang, Hong Xu, Alexandros D Polydorides, Li-Yan Xue, Katherine E Perzan, Angela C Tramontano, Rebecca R Richards-Kortum, Sharmila Anandasabapathy 
World J Gastroenterol 21(18):5513-5523. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5513
Similar efficacy and safety of tenofovir in Asians and non-Asians with chronic hepatitis B 
Calvin Q Pan, Sing Chan, Huy Trinh, Alan Yao, Ho Bae, Lillian Lou 
World J Gastroenterol 21(18):5524-5531. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5524
Psychosocial mechanisms for the transmission of somatic symptoms from parents to children 
Miranda AL van Tilburg, Rona L Levy, Lynn S Walker, Michael Von Korff, Lauren D Feld, Michelle Garner, Andrew D Feld, William E Whitehead 
World J Gastroenterol 21(18):5532-5541. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5532
Comparison of the diagnostic yield and outcomes between standard 8 h capsule endoscopy and the new 12 h capsule endoscopy for investigating small bowel pathology 
Merajur Rahman, Stuart Akerman, Bethany DeVito, Larry Miller, Meredith Akerman, Keith Sultan 
World J Gastroenterol 21(18):5542-5547. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5542
Phagocytosis (cannibalism) of apoptotic neutrophils by tumor cells in gastric micropapillary carcinomas 
Valeria Barresi, Giovanni Branca, Antonio Ieni, Luciana Rigoli, Giovanni Tuccari, Rosario Alberto Caruso 
World J Gastroenterol 21(18):5548-5554. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5548
Effectiveness of therapeutic barium enema for diverticular hemorrhage 
Mizue Matsuura, Masahiko Inamori, Atsushi Nakajima, Yasuhiko Komiya, Yumi Inoh, Keigo Kawasima, Mai Naitoh, Yuji Fujita, Akiko Eduka, Noriyoshi Kanazawa, Shiori Uchiyama, Rie Tani, Kennichi Kawana, Setsuya Ohtani, Hajime Nagase 
World J Gastroenterol 21(18):5555-5559. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5555
Endoscopic and biopsy diagnoses of superficial, nonampullary, duodenal adenocarcinomas 
Naomi Kakushima, Hideyuki Kanemoto, Keiko Sasaki, Noboru Kawata, Masaki Tanaka, Kohei Takizawa, Kenichiro Imai, Kinichi Hotta, Hiroyuki Matsubayashi, Hiroyuki Ono 
World J Gastroenterol 21(18):5560-5567. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5560
Efficacy of 14-d vs 7-d moxifloxacin-based triple regimens for second-line Helicobacter pylori eradication 
Jae Jin Hwang, Dong Ho Lee, Ae-Ra Lee, Hyuk Yoon, Cheol Min Shin, Young Soo Park, Nayoung Kim 
World J Gastroenterol 21(18):5568-5574. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5568
Is the neutrophil to lymphocyte ratio associated with liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B? 
Murat Kekilli, Alpaslan Tanoglu, Yusuf Serdar Sakin, Mevlut Kurt, Serkan Ocal, Sait Bagci 
World J Gastroenterol 21(18):5575-5581. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5575
Inflammation scores predict survival for hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma patients after transarterial chemoembolization 
Dong-Sheng Zhou, Li Xu, Yao-Ling Luo, Feng-Ying He, Jun-Ting Huang, Yao-Jun Zhang, Min-Shan Chen 
World J Gastroenterol 21(18):5582-5590. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5582
Prognostic role of neutrophil-lymphocyte ratio in operable esophageal squamous cell carcinoma 
Hao Duan, Xu Zhang, Fei-Xiang Wang, Mu-Yan Cai, Guo-Wei Ma, Hong Yang, Jian-Hua Fu, Zi-Hui Tan, Yu-Qi Meng, Xia-Yu Fu, Qi-Long Ma, Peng Lin 
World J Gastroenterol 21(18):5591-5597. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5591
Poor oncologic outcomes of hepatocellular carcinoma patients with intra-abdominal infection after hepatectomy 
Dan-Yun Ruan, Ze-Xiao Lin, Yang Li, Nan Jiang, Xing Li, Dong-Hao Wu, Tian-Tian Wang, Jie Chen, Qu Lin, Xiang-Yuan Wu 
World J Gastroenterol 21(18):5598-5606. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5598
Significance of platelet count and platelet-based models for hepatocellular carcinoma recurrence 
Qing Pang, Jing-Yao Zhang, Xin-Sen Xu, Si-Dong Song, Kai Qu, Wei Chen, Yan-Yan Zhou, Run-Chen Miao, Su-Shun Liu, Ya-Feng Dong, Chang Liu 
World J Gastroenterol 21(18):5607-5621. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5607
Effect of peroral esophageal myotomy for achalasia treatment: A Chinese study 
Bin Lu, Meng Li, Yue Hu, Yi Xu, Shuo Zhang, Li-Jun Cai 
World J Gastroenterol 21(18):5622-5629. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5622
Diagnosis and surgical treatment of esophageal gastrointestinal stromal tumors 
Fang-Biao Zhang, Hong-Can Shi, Yu-Sheng Shu, Wei-Ping Shi, Shi-Chun Lu, Xiang-Yan Zhang, Shao-Song Tu 
World J Gastroenterol 21(18):5630-5634. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5630
Clinical Trials Study
Decreased expression of hyperpolarisation-activated cyclic nucleotide-gated channel 3 in Hirschsprung’s disease 
Anne Marie O’Donnell, David Coyle, Prem Puri 
World J Gastroenterol 21(18):5635-5640. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5635
Observational Study
Association of erectile dysfunction with depression in patients with chronic viral hepatitis 
Bong Oh Ma, Sang Goon Shim, Hae Jin Yang 
World J Gastroenterol 21(18):5641-5646. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5641
Prospective Study
Vitamin D in addition to peg-interferon-alpha/ribavirin in chronic hepatitis C virus infection: ANRS-HC25-VITAVIC study 
Benjamin Terrier, Nathanael Lapidus, Stanislas Pol, Lawrence Serfaty, Vlad Ratziu, Tarik Asselah, Vincent Thibault, Jean-Claude Souberbielle, Fabrice Carrat, Patrice Cacoub 
World J Gastroenterol 21(18):5647-5653. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5647
Ascites and alpha-fetoprotein improve prognostic performance of Barcelona Clinic Liver Cancer staging 
Asmaa I Gomaa, Alzhraa Al-Khatib, Wael Abdel-Razek, Mohammed Saad Hashim, Imam Waked 
World J Gastroenterol 21(18):5654-5662. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5654
Association of Streptococcus bovis presence in colonic content with advanced colonic lesion 
Maya Paritsky, Nina Pastukh, Diana Brodsky, Natalya Isakovich, Avi Peretz 
World J Gastroenterol 21(18):5663-5667. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5663
Models for predicting hepatitis B e antigen seroconversion in response to interferon-α in chronic hepatitis B patients 
Chang-Tai Wang, Ya-Fei Zhang, Bing-Hu Sun, Yu Dai, Hui-Lan Zhu, Yuan-Hong Xu, Meng-Ji Lu, Dong-Liang Yang, Xu Li, Zhen-Hua Zhang 
World J Gastroenterol 21(18):5668-5676. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5668
Randomized Controlled Trial
Self-reported dietary fructose intolerance in irritable bowel syndrome: Proposed diagnostic criteria 
Leif Kyrre Berg, Erik Fagerli, Arnt-Otto Myhre, Jon Florholmen, Rasmus Goll 
World J Gastroenterol 21(18):5677-5684. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5677
Oral mixture of autologous colon-extracted proteins for the Crohn’s disease: A double-blind trial 
Eran Israeli, Ehud Zigmond, Gadi Lalazar, Athalia Klein, Nilla Hemed, Eran Goldin, Yaron Ilan 
World J Gastroenterol 21(18):5685-5694. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5685
Systematic Reviews
Prevalence of fatty liver disease and the economy in China: A systematic review 
Jin-Zhou Zhu, Qin-Yi Zhou, Yu-Ming Wang, Yi-Ning Dai, Jiang Zhu, Chao-Hui Yu, You-Ming Li 
World J Gastroenterol 21(18):5695-5706. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5695
Meta-Analysis
Association of IL-17 polymorphisms with gastric cancer risk in Asian populations 
Zi-Wen Long, Hong-Mei Yu, Ya-Nong Wang, Dan Liu, Yan-Zhi Chen, Yu-Xia Zhao, Lu Bai 
World J Gastroenterol 21(18):5707-5718. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5707
Systematic review and meta-analysis of prophylactic abdominal drainage after pancreatic resection 
Chang-Wei Dou, Zhi-Kui Liu, Yu-Li Jia, Xin Zheng, Kang-Sheng Tu, Ying-Min Yao, Qing-Guang Liu 
World J Gastroenterol 21(18):5719-5734. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5719
Case Report
Left ventricular assist device hemolysis leading to dysphagia 
Alexander Wuschek, Sara Iqbal, Jerry Estep, Eamonn Quigley, David Richards 
World J Gastroenterol 21(18):5735-5738. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5735
Esophageal subepithelial lesion diagnosed as malignant gastrointestinal neuroectodermal tumor 
Sung Bum Kim, Si Hyung Lee, Mi Jin Gu 
World J Gastroenterol 21(18):5739-5743. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5739
Therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a patient with situs inversus viscerum 
Yi Hu, Hao Zeng, Xiao-Lin Pan, Nong-Hua Lv, Zhi-Jian Liu, Yang Hu 
World J Gastroenterol 21(18):5744-5748. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5744
Letters To The Editor
Transjugular intrahepatic portosystemic shunt as bridge-to-surgery in refractory gastric antral vascular ectasia 
Aymeric Becq, Violaine Ozenne, Aurélie Plessier, Patrice Valleur, Xavier Dray 
World J Gastroenterol 21(18):5749-5750. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5749
Are children on jejunal feeds at risk of iron deficiency? 
Li-Zsa Tan, Susan E Adams, Alison Kennedy, Helen Kepreotes, Chee Y Ooi 
World J Gastroenterol 21(18):5751-5754. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5751