BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Carlos Jiménez-Romero, Oscar Caso Maestro, Félix Cambra Molero, Iago Justo Alonso, Cristina Alegre Torrado, Alejandro Manrique Municio, Jorge Calvo Pulido, Carmelo Loinaz Segurola, Enrique Moreno González 
World J Gastroenterol 20(31):10691-10702. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10691
Daisuke Kyuno, Hiroshi Yamaguchi, Tatsuya Ito, Tsuyoshi Kono, Yasutoshi Kimura, Masafumi Imamura, Takumi Konno, Koichi Hirata, Norimasa Sawada, Takashi Kojima 
World J Gastroenterol 20(31):10813-10824. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10813
Review
Minireviews
Original Article
Xiao Yang, Tao-Fang Xi, Yu-Xian Li, Hai-Hong Wang, Ying Qin, Jie-Ping Zhang, Wen-Ting Cai, Meng-Ting Huang, Ji-Qiao Shen, Xi-Min Fan, Xuan-Zheng Shi, Dong-Ping Xie 
World J Gastroenterol 20(31):10886-10894. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10886
Evidence-Based Medicine
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Antonio Rollan, Juan Pablo Arab, M Constanza Camargo, Roberto Candia, Paul Harris, Catterina Ferreccio, Charles S Rabkin, Juan Cristóbal Gana, Pablo Cortés, Rolando Herrero, Luisa Durán, Apolinaria García, Claudio Toledo, Alberto Espino, Nicole Lustig, Alberto Sarfatis, Catalina Figueroa, Javier Torres, Arnoldo Riquelme 
World J Gastroenterol 20(31):10969-10983. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10969
Observational Study
Claudia Roeder, Sabine Jordan, Julian Schulze zur Wiesch, Heike Pfeiffer-Vornkahl, Dietrich Hueppe, Stefan Mauss, Elmar Zehnter, Sabine Stoll, Ulrich Alshuth, Ansgar W Lohse, Stefan Lueth 
World J Gastroenterol 20(31):10984-10993. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10984
Su Hwan Kim, Ji Bong Jeong, Ji Won Kim, Seong-Joon Koh, Byeong Gwan Kim, Kook Lae Lee, Mee Soo Chang, Jong Pil Im, Hyoun Woo Kang, Cheol Min Shin 
World J Gastroenterol 20(31):10994-10999. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.10994
Randomized Controlled Trial
Chun-Hui Bao, Ji-Meng Zhao, Hui-Rong Liu, Yuan Lu, Yi-Fang Zhu, Yin Shi, Zhi-Jun Weng, Hui Feng, Xin Guan, Jing Li, Wei-Feng Chen, Lu-Yi Wu, Xiao-Ming Jin, Chuan-Zi Dou, Huan-Gan Wu 
World J Gastroenterol 20(31):11000-11011. Published online Aug 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i31.11000
Case Report