BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Muriel Mathonnet, Aurelie Perraud, Niki Christou, Hussein Akil, Carole Melin, Serge Battu, Marie-Odile Jauberteau, Yves Denizot 
World J Gastroenterol 20(15):4189-4196. Published online Apr 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i15.4189
Review
Original Article
Kazuyuki Matsushita, Hideaki Shimada, Yasuji Ueda, Makoto Inoue, Mamoru Hasegawa, Takeshi Tomonaga, Hisahiro Matsubara, Fumio Nomura 
World J Gastroenterol 20(15):4316-4328. Published online Apr 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i15.4316
Research Report
Érica Martins Ferreira Gotardo, Gilberto de Almeida Ribeiro, Thayane Rodrigues Leite Clemente, Camila Henrique Moscato, Renata Bortolin Guerra Tomé, Thalita Rocha, José Pedrazzoli Jr, Marcelo Lima Ribeiro, Alessandra Gambero 
World J Gastroenterol 20(15):4345-4352. Published online Apr 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i15.4345
Tsutomu Nishida, Masahiko Tsujii, Hirohisa Tanimura, Shusaku Tsutsui, Shingo Tsuji, Akira Takeda, Atsuo Inoue, Hiroyuki Fukui, Toshiyuki Yoshio, Osamu Kishida, Hiroyuki Ogawa, Masahide Oshita, Ichizo Kobayashi, Shinichiro Zushi, Makoto Ichiba, Naoto Uenoyama, Yuichi Yasunaga, Ryu Ishihara, Mamoru Yura, Masato Komori, Satoshi Egawa, Hideki Iijima, Tetsuo Takehara 
World J Gastroenterol 20(15):4362-4369. Published online Apr 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i15.4362
Shira Zelber-Sagi, Assaf Buch, Hanny Yeshua, Nahum Vaisman, Muriel Webb, Gil Harari, Ofer Kis, Naomi Fliss-Isakov, Elena Izkhakov, Zamir Halpern, Erwin Santo, Ran Oren, Oren Shibolet 
World J Gastroenterol 20(15):4382-4392. Published online Apr 21, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i15.4382
Case Report