BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Takafumi Ando, Yasuyuki Goto, Osamu Maeda, Osamu Watanabe, Kazuhiro Ishiguro, Hidemi Goto 
World J Gastroenterol 12(2):181-186. Published online Jan 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i2.181
Review
Massimo Montalto, Valentina Curigliano, Luca Santoro, Monica Vastola, Giovanni Cammarota, Raffaele Manna, Antonio Gasbarrini, Giovanni Gasbarrini 
World J Gastroenterol 12(2):187-191. Published online Jan 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i2.187
Basic Research
Kazuro Itoh, Yoshio Sawasaki, Kyoko Takeuchi, Shingo Kato, Nobuhiro Imai, Yoichiro Kato, Noriyuki Shibata, Makio Kobayashi, Yoshiyuki Moriguchi, Masato Higuchi, Fumio Ishihata, Yushi Sudoh, Soichiro Miura 
World J Gastroenterol 12(2):234-239. Published online Jan 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i2.234
Annamaria Szabolcs, Russel J Reiter, Tamas Letoha, Peter Hegyi, Gabor Papai, Ilona Varga, Katalin Jarmay, Jozsef Kaszaki, Reka Sari, Zoltan Rakonczay Jr, Janos Lonovics, Tamas Takacs 
World J Gastroenterol 12(2):251-258. Published online Jan 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i2.251
Rui-Feng Tang, Shu-Xia Wang, Li Peng, Shun-Xiang Wang, Meng Zhang, Zhi-Feng Li, Zhi-Ming Zhang, Yan Xiao, Feng-Rui Zhang 
World J Gastroenterol 12(2):280-286. Published online Jan 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i2.280
Rapid Communication
Ralf Jakobs, Dirk Hartmann, Claus Benz, Dieter Schilling, Uwe Weickert, Axel Eickhoff, Klaus Schoenleben, Juergen F Riemann 
World J Gastroenterol 12(2):313-316. Published online Jan 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i2.313
Kazuyuki Yamazumi, Toshiyuki Nakayama, Takafumi Kusaba, Chun Yang Wen, Ayumi Yoshizaki, Yuichi Yakata, Takeshi Nagayasu, Ichiro Sekine 
World J Gastroenterol 12(2):317-321. Published online Jan 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i2.317
Shiro Yokohama, Yoshihiko Tokusashi, Kimihide Nakamura, Yosui Tamaki, Satoshi Okamoto, Mituyoshi Okada, Kazunobu Aso, Takenao Hasegawa, Masaru Aoshima, Naoyuki Miyokawa, Masakazu Haneda, Masashi Yoneda 
World J Gastroenterol 12(2):322-326. Published online Jan 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i2.322
Case Report
Nikolaos Tzovaras, Aggelos Stefos, Sarah P Georgiadou, Nikolaos Gatselis, Georgia Papadamou, Eirini Rigopoulou, Maria Ioannou, Ioannis Skoularigis, Georgios N Dalekos 
World J Gastroenterol 12(2):336-339. Published online Jan 14, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i2.336