BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Qing-He Nie, Xin-Dong Luo, Jian-Zhong Zhang, Qin Su 
World J Gastroenterol 9(8):1635-1645. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1635
Chang-Qing Zheng, Gang-Zheng Hu, Zhao-Shu Zeng, Lian-Jie Lin, Gin-Ge Gu 
World J Gastroenterol 9(8):1646-1656. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1646
Quan-Chu Wang, Qing-He Nie, Zhi-Hua Feng 
World J Gastroenterol 9(8):1657-1661. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1657
Gastric Cancer
Hua-Chuan Zheng, Yi-Ling Li, Jin-Min Sun, Xue-Fei Yang, Xiao-Han Li, Wei-Guo Jiang, Yin-Chang Zhang, Yan Xin 
World J Gastroenterol 9(8):1662-1666. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1662
Liver Cancer
Wen-Ping Wang, Hong Ding, Qing Qi, Feng Mao, Zhi-Zhang Xu, Masatoshi Kudo 
World J Gastroenterol 9(8):1667-1674. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1667
Xiao-Hong Ou, An-Ren Kuang, Xian Peng, Yu-Guo Zhong 
World J Gastroenterol 9(8):1675-1678. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1675
Wen-Hua Du, Wei-Xiao Yang, Xiang Wang, Xiu-Qin Xiong, Yi Zhou, Tao Li 
World J Gastroenterol 9(8):1679-1682. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1679
Yu-Long Liang, Ting-Wen Lei, Heng Wu, Jian-Min Su, Li-Ying Wang, Qun-Ying Lei, Xi-Liang Zha 
World J Gastroenterol 9(8):1689-1696. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1689
Wei-Jian Guo, Er-Xin Yu, Lu-Ming Liu, Jie Li, Zhen Chen, Jun-Hua Lin, Zhi-Qiang Meng, Yi Feng 
World J Gastroenterol 9(8):1697-1701. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1697
Wu Ji, Jie-Shou Li, Ling-Tang Li, Wu-Hong Liu, Kuan-Sheng Ma, Xiang-Tian Wang, Zhen-Ping He, Jia-Hong Dong 
World J Gastroenterol 9(8):1702-1706. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1702
Colorectal Cancer
Yu-Jie Yang, Ya-Li Zhang, Xu Li, Han-Lei Dan, Zhuo-Sheng Lai, Ji-De Wang, Qun-Ying Wang, Hai-Hong Cui, Yong Sun, Ya-Dong Wang 
World J Gastroenterol 9(8):1707-1712. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1707
Shi-Feng Xu, Zhi-Hai Peng, Da-Peng Li, Guo-Qiang Qiu, Fang Zhang 
World J Gastroenterol 9(8):1713-1718. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1713
Wei Yan, Wen-Liang Wang, Feng Zhu, Sheng-Quan Chen, Qing-Long Li, Li Wang 
World J Gastroenterol 9(8):1719-1724. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1719
Hong-Bo Wei, Xiao-Yan Han, Wei Fan, Gui-Hua Chen, Ji-Fu Wang 
World J Gastroenterol 9(8):1725-1728. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1725
Xiao-Mei Zhang, Shou-Rong Sheng, Xiao-Yan Wang, Jie-Ru Wang, Jiang Li 
World J Gastroenterol 9(8):1729-1733. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1729
Xue-Nong Li, Yan-Qing Ding, Guo-Bing Liu 
World J Gastroenterol 9(8):1734-1738. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1734
Viral Hepatitis
Wan-Fu Zhu, Li-Min Yin, Peng Li, Jian Huang, Hui Zhuang 
World J Gastroenterol 9(8):1739-1742. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1739
Xiao-Mou Peng, Xue-Juan Chen, Jian-Guo Li, Lin Gu, Yang-Su Huang, Zhi-Liang Gao 
World J Gastroenterol 9(8):1743-1746. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1743
H. Pylori
Zheng Jiang, Ai-Long Huang, Xiao-Hong Tao, Pi-Long Wang 
World J Gastroenterol 9(8):1756-1761. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1756
Wen Qiao, Jia-Lu Hu, Bing Xiao, Kai-Chun Wu, Dao-Rong Peng, John C Atherton, Hui Xue 
World J Gastroenterol 9(8):1762-1766. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1762
Basic Research
Jin-Sheng Guo, Chi-Hin Cho, Wei-Ping Wang, Xi-Zhong Shen, Chuen-Lung Cheng, Marcel Wing Leung Koo 
World J Gastroenterol 9(8):1767-1771. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1767
Shi-Nan Nie, Xiao-Ming Qian, Xue-Hao Wu, Shi-Yu Yang, Wen-Jie Tang, Bao-Hua Xu, Fang Huang, Xin Lin, Dong-Yan Sun, Hai-Chen Sun, Zhao-Shen Li 
World J Gastroenterol 9(8):1772-1776. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1772
Ke-Jun Nan, Chun-Li Li, Yong-Chang Wei, Chen-Guang Sui, Zhao Jing, Hai-Xia Qin, Li-Jun Zhao, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 9(8):1777-1780. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1777
Fa-Quan Liu, Ji-Ren Zhang 
World J Gastroenterol 9(8):1781-1785. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1781
Zhou Wang, Wei-Wen Chen, Ru-Liu Li, Bin Wen, Jing-Bo Sun 
World J Gastroenterol 9(8):1786-1790. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1786
Hai-Ming Yang, Jie Wu, Jin-Yi Li, Lin Gu, Min-Fei Zhou 
World J Gastroenterol 9(8):1791-1794. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1791
Yin-Cheng He, Ji-Wei Chen, Jun Cao, Ding-Yu Pan, Jian-Guo Qiao 
World J Gastroenterol 9(8):1795-1798. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1795
Yong Song, Yi Shi, Li-Hua Ao, Alden H. Harken, Xian-Zhong Meng 
World J Gastroenterol 9(8):1799-1803. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1799
Tao Ma, Qing-Hui Qi, Wen-Xiu Yang, Jian Xu, Zuo-Liang Dong 
World J Gastroenterol 9(8):1804-1807. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1804
Clinical Research
Jia-Hua Zhou, Hong-Mei Zhang, Quan Chen, Dong-Dong Han, Fei Pei, Li-Shan Zhang, De-Tong Yang 
World J Gastroenterol 9(8):1808-1814. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1808
Li Wang, Gong-Huan Yang, Xing-Hua Lu, Zheng-Jing Huang, Hui Li 
World J Gastroenterol 9(8):1819-1823. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1819
Jui-Ting Hu, Sien-Sing Yang, Yun-Chih Lai, Cheng-Yen Shih, Cheng-Wen Chang 
World J Gastroenterol 9(8):1828-1831. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1828
Brief Reports
Fariborz Mansour-Ghanaei, Najaf Dehbashi, Kamyar Yazdanparast, Afshin Shafaghi 
World J Gastroenterol 9(8):1832-1833. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1832
Sebnem Ustun, Hande Dagci, Umit Aksoy, Yuksel Guruz, Galip Ersoz 
World J Gastroenterol 9(8):1834-1835. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1834
Jin-Wei Cheng, Liang Zhu, Ming-Jun Gu, Zhe-Ming Song 
World J Gastroenterol 9(8):1836-1839. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1836
Jin-Ming Wu, Ju-Sheng Lin, Na Xie, Kuo-Huan Liang 
World J Gastroenterol 9(8):1840-1843. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1840
Xiao-Ping Li, Zhen Chen, Zhi-Qiang Meng, Wen-Xia Huang, Lu-Ming Liu 
World J Gastroenterol 9(8):1848-1852. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1848
Xiao-Ling Deng, Wei Chen, Mei-Ying Cai, Da-Peng Wei 
World J Gastroenterol 9(8):1853-1855. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1853
Ning Ren, Lun-Xiu Qin, Zhao-You Tang, Zhi-Quan Wu, Jia Fan 
World J Gastroenterol 9(8):1856-1858. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1856
Dao-Yong Liu, Zhi-Hai Peng, Guo-Qiang Qiu, Chong-Zhi Zhou 
World J Gastroenterol 9(8):1859-1862. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1859
Yin-Cheng He, Wei Peng, Jian-Guo Qiao, Jun Cao, Ji-Wei Chen 
World J Gastroenterol 9(8):1863-1865. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1863
Ming-Guo Tian, Wei-Jin Shi, Xin-Yuan Wen, Hai-Wen Yu, Jing-Shan Huo, Dong-Feng Zhou 
World J Gastroenterol 9(8):1871-1873. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1871
Ning-Li Chai, Lei Dong, Zong-Fang Li, Ke-Xin Du, Jian-Hua Wang, Li-Kun Yan, Xi-Lin Dong 
World J Gastroenterol 9(8):1874-1877. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1874
Lu-Nan Yan, Wei Wang, Bo Li, Shi-Chun Lu, Tian-Fu Wen, Qi-Yuan Lin, Yong Zeng, Nan-Sheng Cheng, Ji-Chun Zhao, Yue-Meng Dai 
World J Gastroenterol 9(8):1881-1883. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1881