BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Dian-Zhong Luo, David Vermijlen, Bülent Ahishali, Vasilis Triantis, Georgia Plakoutsi, Filip Braet, Karin Vanderkerken, Eddie Wisse 
World J Gastroenterol 6(1):1-11. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.1
Yvan Vandenplas 
World J Gastroenterol 6(1):20-31. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.20
Invited Commentary
Original Articles
Anant VK Indaram, Santa Nandi, Sam Weissman, Sing Lam, Beverly Bailey, Meyer Blumstein, Ronald Greenberg, Simmy Bank 
World J Gastroenterol 6(1):49-52. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.49
Yung Chih Lai, Sien Sing Yang, Chi Hwa Wu, Tzen Kwan Chen 
World J Gastroenterol 6(1):53-56. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.53
Xue-Ping Zhou, Hong-Yang Wang, Guang-Shun Yang, Zheng-Jun Chen, Bao-An Li, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 6(1):57-60. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.57
Qing Xia, Jun-Ming Jiang, Xu Gong, Guang-Yuan Chen, Lei Li, Zong-Wen Huang 
World J Gastroenterol 6(1):115-118. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.115
Brief Reports
Feng-Chan Han, Xiao-Jun Yan, Cheng-Zhi Su 
World J Gastroenterol 6(1):122-124. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.122
Zhi-Quan Wu, Jia Fan, Shuang-Jian Qiu, Jian Zhou, Zhao-You Tang 
World J Gastroenterol 6(1):131-133. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.131
Xian-Bing Kong, Zu-Kui Yang, Li-Jian Liang, Jie-Fu Huang, Han-Liang Lin 
World J Gastroenterol 6(1):134-135. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.134
Yi-Min Dai, Zhi-Ping Shou, Can-Rong Ni, Neng-Jin Wang, Song-Ping Zhang 
World J Gastroenterol 6(1):136-137. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.136
Liu-Liang Qin, Jian-Jia Su, Yuan Li, Chun Yang, Ke-Chen Ban, Rue-Qi Yian 
World J Gastroenterol 6(1):138-139. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.138
Ze-Fen Xiao, Zong-Yi Yang, Zong-Mei Zhou, Wei-Bo Yin, Xian-Zhi Gu 
World J Gastroenterol 6(1):145-146. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.145
Yin-Hui Yang, Xiao-Bing Fu, Tong-Zhu Sun, Li-Xian Jiang, Xiao-Man Gu 
World J Gastroenterol 6(1):147-149. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.147
Wei-Ling Fu, Guang-Xia Xiao, Xu-Li Yue, Chuan Hua, Man-Ping Lei 
World J Gastroenterol 6(1):153-155. Published online Feb 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i1.153