BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Review
Original Article
Research Report
Evidence-Based Medicine
Jennifer Raisch, Emmanuel Buc, Mathilde Bonnet, Pierre Sauvanet, Emilie Vazeille, Amélie de Vallée, Pierre Déchelotte, Claude Darcha, Denis Pezet, Richard Bonnet, Marie-Agnès Bringer, Arlette Darfeuille-Michaud 
World J Gastroenterol 20(21):6560-6572. Published online Jun 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i21.6560
Case Control Study
Retrospective Study
Toru Aoyama, Takaki Yoshikawa, Hirohito Fujikawa, Tsutomu Hayashi, Takashi Ogata, Haruhiko Cho, Takanobu Yamada, Shinichi Hasegawa, Kazuhito Tsuchida, Norio Yukawa, Takashi Oshima, Mari S Oba, Satoshi Morita, Yasushi Rino, Munetaka Masuda 
World J Gastroenterol 20(21):6580-6585. Published online Jun 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i21.6580
Tae-Geun Gweon, Myung-Gyu Choi, Myong Ki Baeg, Chul-Hyun Lim, Jae Myung Park, In Seok Lee, Sang Woo Kim, Dong-Gun Lee, Yeon Joon Park, Jong Wook Lee 
World J Gastroenterol 20(21):6602-6607. Published online Jun 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i21.6602
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Meta-Analysis
Case Report
Zong-Quan Wen, Guang-Yao Wu, Shao-Ping Yu, Xiao-Dong Lin, Song-Hu Li, Xian-Guang Huang, Fu Zhang, Xiao-Yu Zeng, Hai-Yan Huang, Ai-Mei Li 
World J Gastroenterol 20(21):6698-6700. Published online Jun 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i21.6698