BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Ying-Hua Chen, Tian Lan, Jing Li, Chun-Hui Qiu, Teng Wu, Hong-Ju Gou, Min-Qiang Lu 
World J Gastroenterol 18(48):7158-7165. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7158
Ke-Wang Sun, Ying-Yu Ma, Tian-Pei Guan, Ying-Jie Xia, Chang-Ming Shao, Le-Gao Chen, Ya-Jun Ren, Hai-Bo Yao, Qiong Yang, Xu-Jun He 
World J Gastroenterol 18(48):7166-7174. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7166
Yu-Rong Tang, Wei-Wei Yang, Mei-Lan Liang, Xin-Yu Xu, Mei-Feng Wang, Lin Lin 
World J Gastroenterol 18(48):7175-7183. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7175
Yuan-Yuan Zhou, Natalie J Wanner, Ying Xiao, Xuan-Zheng Shi, Xing-Hong Jiang, Jian-Guo Gu, Guang-Yin Xu 
World J Gastroenterol 18(48):7201-7211. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7201
Fen Wang, Li-Dan Luo, Jian-Hua Pan, Li-Hua Huang, Hong-Wei Lv, Qin Guo, Can-Xia Xu, Shou-Rong Shen 
World J Gastroenterol 18(48):7212-7224. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7212
Hang Li, Tian-Wu Chen, Xiao-Li Chen, Xiao-Ming Zhang, Zhen-Lin Li, Nan-Lin Zeng, Li Zhou, Li-Ying Wang, Hong-Jie Tang, Chun-Ping Li, Li Li, Xian-Yong Xie 
World J Gastroenterol 18(48):7225-7233. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7225
Ding Yuan, Fei Liu, Yong-Gang Wei, Bo Li, Lv-Nan Yan, Tian-Fu Wen, Ji-Chun Zhao, Yong Zeng, Ke-Fei Chen 
World J Gastroenterol 18(48):7234-7241. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7234
Ren-Yin Chen, Juan-Juan Cao, Juan Chen, Jian-Ping Yang, Xiao-Bo Liu, Guo-Qiang Zhao, Yu-Feng Zhang 
World J Gastroenterol 18(48):7251-7261. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7251
Ling-Yun Guo, Yu-Min Li, Liang Qiao, Tao Liu, Yuan-Yuan Du, Jun-Qiang Zhang, Wen-Ting He, Yong-Xun Zhao, Dong-Qiang He 
World J Gastroenterol 18(48):7262-7270. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7262
Brief Article
Ke-Ming Zhang, Xiong-Wei Hu, Jia-Hong Dong, Zhi-Xian Hong, Zhao-Hai Wang, Gao-Hua Li, Rui-Zhao Qi, Wei-Dong Duan, Shao-Geng Zhang 
World J Gastroenterol 18(48):7290-7295. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7290
Jing Gong, De-Bing Shi, Xin-Xiang Li, San-Jun Cai, Zu-Qing Guan, Ye Xu 
World J Gastroenterol 18(48):7308-7313. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7308
Wei-Wei Jiang, Xiao-Qun Xu, Qi-Ming Geng, Jie Zhang, Huan Chen, Xiao-Feng Lv, Chang-Gui Lu, Wei-Bing Tang 
World J Gastroenterol 18(48):7314-7318. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7314
Hua-Rong Tang, Xian-Qin Luo, Gang Xu, Yan Wang, Zhi-Jun Feng, Hui Xu, Ya-Wei Shi, Qin Zhang, Li-Guang Wu, Chun-Quan Xue, Cheng-Wei Wang, Chao-Yang Wu 
World J Gastroenterol 18(48):7319-7326. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7319
Hui Xue, Meng Zhang, Jack XQ Pang, Fei Yan, Ying-Chao Li, Liang-Shan Lv, Jia Yuan, Muna Palikhe, Wei-Zhi Li, Zhi-Lun Wang 
World J Gastroenterol 18(48):7341-7347. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7341
Xue-Yuan Cao, Zhi-Fang Jia, Mei-Shan Jin, Dong-Hui Cao, Fei Kong, Jian Suo, Jing Jiang 
World J Gastroenterol 18(48):7357-7361. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7357
Meta-Analysis
Case Report