BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Liver Cancer
Yu-Qing Liu, Ronnie T. Poon, Jeremy Hughes, Qin-Yu Li, Wan-Ching Yu, Sheung-Tat Fan 
World J Gastroenterol 11(2):164-170. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.164
I-Shyan Sheen, Kuo-Shyang Jeng, Shou-Chuan Shih, Chin-Roa Kao, Po-Chuan Wang, Chih-Zen Chen, Wen-Hsing Chang, Horng-Yuan Wang, Li-Rung Shyung 
World J Gastroenterol 11(2):171-175. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.171
Yong-Fang Jiang, Yan He, Guo-Zhong Gong, Jun Chen, Chun-Yan Yang, Yun Xu 
World J Gastroenterol 11(2):182-186. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.182
I-Shyan Sheen, Kuo-Shyang Jeng, Shou-Chuan Shih, Chih-Roa Kao, Wen-Hsing Chang, Horng-Yuan Wang, Po-Chuan Wang, Tsang-En Wang, Li-Rung Shyung, Chih-Zen Chen 
World J Gastroenterol 11(2):187-192. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.187
Mei Shi, Xia Zhang, Ping Wang, Hong-Wei Zhang, Bai-He Zhang, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 11(2):221-227. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.221
Basic Research
Chi-Jen Chu, Ching-Chin Hsiao, Teh-Fang Wang, Cho-Yu Chan, Fa-Yauh Lee, Full-Young Chang, Yi-Chou Chen, Hui-Chun Huang, Sun-Sang Wang, Shou-Dong Lee 
World J Gastroenterol 11(2):232-236. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.232
Clinical Research
Hiroshi Sakugawa, Tomofumi Nakayoshi, Kasen Kobashigawa, Tsuyoshi Yamashiro, Tatsuji Maeshiro, Satoru Miyagi, Joji Shiroma, Akiyo Toyama, Tomokuni Nakayoshi, Fukunori Kinjo, Atsushi Saito 
World J Gastroenterol 11(2):255-259. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.255
Teng-Wei Chen, Hsiao-Dung Liu, Rong-Yaun Shyu, Jyh-Cherng Yu, Ming-Lang Shih, Tzu-Ming Chang, Chung-Bao Hsieh 
World J Gastroenterol 11(2):260-263. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.260
Brief Reports
Zhi-Min Geng, Ying-Min Yao, Qing-Guang Liu, Xin-Jie Niu, Xiao-Gong Liu 
World J Gastroenterol 11(2):293-295. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.293
Chun-Ling Ma, De-Xing Fang, Kun Yao, Fa-Qing Li, Hui-Ying Jin, Su-Qin Li, Wei-Guo Tan 
World J Gastroenterol 11(2):299-302. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.299
Case Report
Christian Rabe, Annemarie Musch, Peter Schirmacher, Wolfgang Kruis, Robert Hoffmann 
World J Gastroenterol 11(2):303-304. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.303