BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
5-aminosalicylic acid is an attractive candidate agent for chemoprevention of colon cancer in patients with inflammatory bowel disease 
Yang Cheng, Pierre Desreumaux 
World J Gastroenterol 11(3):309-314. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.309
Colorectal Cancer
Colorectal cancer in geriatric patients: Endoscopic diagnosis and surgical treatment 
Andreas Kirchgatterer, Pius Steiner, Dietmar Hubner, Eva Fritz, Gerhard Aschl, Josef Preisinger, Maximilian Hinterreiter, Bernhard Stadler, Peter Knoflach 
World J Gastroenterol 11(3):315-318. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.315
Pathological study of distal mesorectal cancer spread to determine a proper distal resection margin 
Gao-Ping Zhao, Zong-Guang Zhou, Wen-Zhang Lei, Yong-Yang Yu, Cun Wang, Zhao Wang, Xue-Lian Zheng, Rong Wang 
World J Gastroenterol 11(3):319-322. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.319
Laparoscopic versus open right hemicolectomy with curative intent for colon carcinoma 
Min-Hua Zheng, Bo Feng, Ai-Guo Lu, Jian-Wen Li, Ming-Liang Wang, Zhi-Hai Mao, Yan-Yan Hu, Feng Dong, Wei-Guo Hu, Dong-Hua Li, Lu Zang, Yuan-Fei Peng, Bao-Ming Yu 
World J Gastroenterol 11(3):323-326. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.323
In vivo and in situ detection of colorectal cancer using Fourier transform infrared spectroscopy 
Qing-Bo Li, Zhi Xu, Neng-Wei Zhang, Li Zhang, Fan Wang, Li-Min Yang, Jian-Sheng Wang, Su Zhou, Yuan-Fu Zhang, Xiao-Si Zhou, Jing-Sen Shi, Jin-Guang Wu 
World J Gastroenterol 11(3):327-330. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.327
Relationship between metabolic enzyme polymorphism and colorectal cancer 
Kun Chen, Qin-Ting Jiang, Han-Qing He 
World J Gastroenterol 11(3):331-335. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.331
Expression of ST13 in colorectal cancer and adjacent normal tissues 
Lin-Bo Wang, Shu Zheng, Su-Zhan Zhang, Jia-Ping Peng, Feng Ye, Shi-Chang Fang, Jin-Min Wu 
World J Gastroenterol 11(3):336-339. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.336
Indomethacin suppresses growth of colon cancer via inhibition of angiogenesis in vivo 
Hong-Mei Wang, Gui-Ying Zhang 
World J Gastroenterol 11(3):340-343. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.340
Expression pattern of epithelial cell adhesion molecule on normal and malignant colon tissues 
Xin Xie, Chun-Yan Wang, Yun-Xin Cao, Wei Wang, Ran Zhuang, Li-Hua Chen, Na-Na Dang, Liang Fang, Bo-Quan Jin 
World J Gastroenterol 11(3):344-347. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.344
Effect of deleted pancreatic cancer locus 4 gene transfection on biological behaviors of human colorectal carcinoma cells 
De-Sheng Xiao, Ji-Fang Wen, Jing-He Li, Zhong-Liang Hu, Hui Zheng, Chun-Yan Fu 
World J Gastroenterol 11(3):348-352. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.348
Effect of NS-398 on colon cancer cells 
Xiao-Qing Jia, Ning Zhong, Li-Hui Han, Jing-Hua Wang, Ming Yan, Fan-Li Meng, Shang-Zhong Zhang 
World J Gastroenterol 11(3):353-356. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.353
Basic Research
Effect of lipopolysaccharide on diarrhea and gastrointestinal transit in mice: Roles of nitric oxide and prostaglandin E2 
Yu-Chih Liang, Hung-Jung Liu, Sheng-Hsuan Chen, Chun-Chin Chen, Liang-Shung Chou, Li Hsueh Tsai 
World J Gastroenterol 11(3):357-361. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.357
Temporal expression of hepatic inducible nitric oxide synthase in liver cirrhosis 
Chang-Li Wei, Wei-Min Hon, Kang-Hoe Lee, Hoon-Eng Khoo 
World J Gastroenterol 11(3):362-367. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.362
Clinical Research
Potential oxidative stress in children with chronic constipation 
Jun-Fu Zhou, Jian-Guo Lou, Sheng-Li Zhou, Ji-Yue Wang 
World J Gastroenterol 11(3):368-371. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.368
Impaired gastric myoelectricity in patients with chronic pancreatitis: Role of maldigestion 
Ching-Liang Lu, Chih-Yen Chen, Jiing-Chyuan Luo, Full-Young Chang, Shou-Dong Lee, Han-Chang Wu, JDZ Chen 
World J Gastroenterol 11(3):372-376. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.372
CT and MR imaging for detecting neoplastic invasion of esophageal inlet 
Bin Chen, Shan-Kai Yin, Qi-Xin Zhuang, Ying-Sheng Cheng 
World J Gastroenterol 11(3):377-381. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.377
Brief Reports
Mucosal polymerase chain reaction for diagnosing Helicobacter pylori infection in patients with bleeding peptic ulcers 
Hwai-Jeng Lin, Wen-Ching Lo, Chin-Lin Perng, Guan-Ying Tseng, Anna Fen-Yau Li, Yueh-Hsing Ou 
World J Gastroenterol 11(3):382-385. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.382
Accuracy of Helicobacter pylori stool antigen for the detection of Helicobacter pylori infection in dyspeptic patients 
Ari Fahrial Syam, Abdul Aziz Rani, Murdani Abdullah, C. Manan, D. Makmun, M. Simadibrata, D. Djojoningrat, Daldiyono, Tadashi Sato 
World J Gastroenterol 11(3):386-388. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.386
Effects of frying oil and Houttuynia cordata thunb on xenobiotic-metabolizing enzyme system of rodents 
Ya-Yen Chen, Chiao-Ming Chen, Pi-Yu Chao, Tsan-Ju Chang, Jen-Fang Liu 
World J Gastroenterol 11(3):389-392. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.389
Nonalcoholic steatohepatitis in Asian Indians is neither associated with iron overload nor with HFE gene mutations 
Ajay Duseja, Reena Das, Mohit Nanda, Ashim Das, Gurjeewan Garewal, Yogesh Chawla 
World J Gastroenterol 11(3):393-395. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.393
Hemodynamics in the portal vein evaluated by pulse wave Doppler ultrasonography in patients with chronic hepatitis C treated with interferon 
Shigeo Nakanishi, Katsuya Shiraki, Kouji Yamamoto, Mutsumi Koyama, Noboru Kimura, Takeshi Nakano 
World J Gastroenterol 11(3):396-399. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.396
Efficiency and safety of lamivudine therapy in patients with chronic HBV infection, dialysis or after kidney transplantation 
Tadeusz Wojciech Lapinski, Robert Flisiak, Jerzy Jaroszewicz, Małgorzata Michalewicz, Oksana Kowalczuk 
World J Gastroenterol 11(3):400-402. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.400
Lipid peroxidation and antioxidant status in colorectal cancer 
Elzbieta Skrzydlewska, Stanislaw Sulkowski, Mariusz Koda, Bogdan Zalewski, Luiza Kanczuga-Koda, Mariola Sulkowska 
World J Gastroenterol 11(3):403-406. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.403
NOD2/CARD15 gene polymorphism in patients with inflammatory bowel disease: Is Hungary different? 
Carsten Büning, Tomas Molnar, Ferenc Nagy, Janos Lonovics, Renita Weltrich, Bettina Bochow, Janine Genschel, Hartmut Schmidt, Herbert Lochs 
World J Gastroenterol 11(3):407-411. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.407
Reliability of urinary tests for antibody to Helicobacter pylori in patients with pulmonary tuberculosis 
Takatsugu Yamamoto, Taro Ishii, Tomotaka Kawakami, Yoko Sase, Chiaki Horikawa, Nozomu Aoki, Masaki Sanaka, Yasushi Kuyama 
World J Gastroenterol 11(3):412-414. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.412
Association of Fas-670 gene polymorphism with inflammatory bowel disease in Chinese patients 
Bing Xia, Yu-Hong Yu, Qiu-Sha Guo, Xiang-Yin Li, Li Jiang, Jin Li 
World J Gastroenterol 11(3):415-417. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.415
Horizontal transmission of hepatitis B virus in children with chronic hepatitis B 
Tumay Doganci, Gulnar Uysal, Tayfun Kir, Arzu Bakirtas, Necdet Kuyucu, Levent Doganci 
World J Gastroenterol 11(3):418-420. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.418
Frequencies of the expression of main protein antigens from Helicobacter pylori isolates and production of specific serum antibodies in infected patients 
Jie Yan, Ya-Fei Mao, Zhe-Xin Shao 
World J Gastroenterol 11(3):421-425. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.421
Anti-HBV effect of liposome-encapsulated matrine in vitro and in vivo 
Chang-Qing Li, Yu-Tong Zhu, Feng-Xue Zhang, Lin-Chun Fu, Xiao-Hui Li, Yi Cheng, Xiang-Yang Li 
World J Gastroenterol 11(3):426-428. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.426
Expression and significance of heat shock protein 70 and glucose-regulated protein 94 in human esophageal carcinoma 
Xiao-Ping Wang, Guo-Zhen Liu, Ai-Li Song, Rui-Fen Chen, Hai-Yan Li, Yu Liu 
World J Gastroenterol 11(3):429-432. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.429
Effect of resveratrol on microcirculation disorder and lung injury following severe acute pancreatitis in rats 
Yong Meng, Mei Zhang, Jun Xu, Xue-Min Liu, Qing-Yong Ma 
World J Gastroenterol 11(3):433-435. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.433
Detection of micrometastasis in peripheral blood by multi-sampling in patients with colorectal cancer 
Xi-Wei Zhang, Hong-Yu Yang, Ping Fan, Li Yang, Guo-Yu Chen 
World J Gastroenterol 11(3):436-438. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.436
Effect of Fuzheng Yiliu decoction combined with chemotherapy on patients with intermediate and late stage gastrointestinal cancer 
Bin Pan, Tao Cheng, Ke-Jun Nan, Gen-Quan Qiu, Xi-Cai Sun 
World J Gastroenterol 11(3):439-442. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.439
Gastrointestinal hormone abnormalities and G and D cells in functional dyspepsia patients with gastric dysmotility 
Mei-Rong He, Yu-Gang Song, Fa-Chao Zhi 
World J Gastroenterol 11(3):443-446. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.443
Antiangiogenic therapy for human pancreatic carcinoma xenografts in nude mice 
Lin Jia, Mei-Hua Zhang, Shi-Zhen Yuan, Wen-Ge Huang 
World J Gastroenterol 11(3):447-450. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.447
Clinical application of metallic stents in treatment of esophageal carcinoma 
Hai-Shan Yang, Lin-Bo Zhang, Tian-Wei Wang, Yong-Sheng Zhao, Lin Liu 
World J Gastroenterol 11(3):451-453. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.451
Fusion expression of Helicobacter pylori neutrophil-activating protein in E.coli 
Qiao-Zhen Kang, Guang-Cai Duan, Qing-Tang Fan, Yuan-Lin Xi 
World J Gastroenterol 11(3):454-456. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.454
Case Report
Mucocele of the appendix: An unusual cause of lower abdominal pain in a patient with ulcerative colitis-. A case report and review of literature 
Peter Laszlo Lakatos, Gabriella Gyori, Judit Halasz, Peter Fuszek, Janos Papp, Balazs Jaray, Peter Lukovich, Laszlo Lakatos 
World J Gastroenterol 11(3):457-459. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.457
Clinical and therapeutic considerations of rectal lymphoma: A case report and literature review 
Yilmaz Bilsel, Emre Balik, Sumer Yamaner, Dursun Bugra 
World J Gastroenterol 11(3):460-461. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.460