BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Piero Portincasa, Michele Vacca, Antonio Moschetta, Michele Petruzzelli, Giuseppe Palasciano, Karel J. van Erpecum, Gerard P. van Berge-Henegouwen 
World J Gastroenterol 11(1):7-16. Published online Jan 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i1.7
Gastric Cancer
Gabit Alipov, Toshiyuki Nakayama, Masahiro Nakashima, Chun-Yang Wen, Daisuke Niino, Hisayoshi Kondo, Yuri Pruglo, Ichiro Sekine 
World J Gastroenterol 11(1):27-30. Published online Jan 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i1.27
Cheng-Bo Han, Jia-Ming Ma, Yan Xin, Xiao-Yun Mao, Yu-Jie Zhao, Dong-Ying Wu, Su-Min Zhang, Yu-Kui Zhang 
World J Gastroenterol 11(1):31-35. Published online Jan 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i1.31
Cheng-Bo Han, Xiao-Yun Mao, Yan Xin, Shao-Cheng Wang, Jia-Ming Ma, Yu-Jie Zhao 
World J Gastroenterol 11(1):36-40. Published online Jan 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i1.36
Da-Liu Min, Xiao-Yan Zhou, Wen-Tao Yang, Hong-Fen Lu, Tai-Ming Zhang, Ai-Hua Zhen, Pei-Zheng Cao, Da-Ren Shi 
World J Gastroenterol 11(1):51-55. Published online Jan 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i1.51
H Pylori
Sawako Taji, Kenichi Nomura, Yosuke Matsumoto, Hideaki Sakabe, Naohisa Yoshida, Shoji Mitsufuji, Kazuhiro Nishida, Shigeo Horiike, Shigeo Nakamura, Masuji Morita, Masafumi Taniwaki 
World J Gastroenterol 11(1):89-93. Published online Jan 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i1.89
Yoshito Nishi, Hajime Isomoto, Hiroshi Mukae, Hiroshi Ishimoto, Chun-Yang Wen, Akihiro Wada, Ken Ohnita, Yohei Mizuta, Ikuo Murata, Toshiya Hirayama, Masamitsu Nakazato, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 11(1):99-103. Published online Jan 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i1.99
Basic Research
Clinical Research
Shou-Chuan Shih, Kwang-Wen Tseng, Shee-Chan Lin, Chin-Roa Kao, Sun-Yen Chou, Horng-Yuan Wang, Wen-Hsiung Chang, Cheng-Hsin Chu, Tsang-En Wang, Chung-Liang Chien 
World J Gastroenterol 11(1):136-141. Published online Jan 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i1.136
D. Festi, S. Capodicasa, L. Sandri, L. Colaiocco-Ferrante, T. Staniscia, E. Vitacolonna, A. Vestito, P. Simoni, G. Mazzella, P. Portincasa, E. Roda, A. Colecchia 
World J Gastroenterol 11(1):142-148. Published online Jan 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i1.142
En-Zhi Jia, Zhi-Jian Yang, Shi-Wei Chen, Guang-Yao Qi, Chun-Fa You, Jian-Feng Ma, Jing-Xin Zhang, Zhen-Zhen Wang, Wei-Chong Qian, Xin-Li Li, Hai-Yan Wang, Wen-Zhu Ma 
World J Gastroenterol 11(1):149-153. Published online Jan 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i1.149