BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Harriet Gordon 
World J Gastroenterol 7(3):297-302. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.297
Adam Harris 
World J Gastroenterol 7(3):303-307. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.303
M. N. Appleyard, C. P. Swain 
World J Gastroenterol 7(3):308-312. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.308
A Leahy, O Epstein 
World J Gastroenterol 7(3):313-316. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.313
Original Articles
Edwin C. Ouyang, Catherine H. Wu, Cherie Walton, Kittichai Promrat, George Y. Wu 
World J Gastroenterol 7(3):324-330. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.324
Shuang-Ping Guo, Wen-Liang Wang, Yu-Qiang Zhai, Yi-Ling Zhao 
World J Gastroenterol 7(3):340-344. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.340
Xing-Wang Wang, Jin-Hui Yuan, Ru-Gang Zhang, Li-Xia Guo, Yong Xie, Hong Xie 
World J Gastroenterol 7(3):345-351. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.345
Ping Yuan, Meng-Hong Sun, Jin-Sheng Zhang, Xiong-Zeng Zhu, Da-Ren Shi 
World J Gastroenterol 7(3):352-356. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.352
Jun-Hui Cui, Uwe Krueger, Doris Henne-Bruns, Bernd Kremer, Holger Kalthoff 
World J Gastroenterol 7(3):381-386. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.381
Brief Reports
Chao Wu, Quan-Ming Zou, Hong Guo, Xiao-Peng Yuan, Wei-Jun Zhang, Dong-Shui Lu, Xu-Hu Mao 
World J Gastroenterol 7(3):389-393. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.389
Yong-Li Yao, Bo Xu, Wan-Dai Zhang, Yu-Gang Song 
World J Gastroenterol 7(3):399-402. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.399
Jing You, Lin Zhuang, Bao-Zhang Tang, Wei-Bo Yang, Su-Ying Ding, Wu Li, Rong-Xue Wu, Hong-Li Zhang, Yan-Mei Zhang, Shao-Ming Yan, Lu Zhang 
World J Gastroenterol 7(3):411-414. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.411
Chao-Liu Dai, Zhen-Long Xia, Makoto Kume, Yuzo Yamamoto, Kazuhiko Yamagami, Nobuhiro Ozaki, Yoshio Yamaoka 
World J Gastroenterol 7(3):415-418. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.415
Xian-Yong Bai, Xiu-Hong Jia, Ling-Zhong Cheng, Yun-Di Gu 
World J Gastroenterol 7(3):419-421. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.419
Fu-Hua Yan, Kang-Rong Zhou, Ya-Ping Jiang, Wei-Bin Shi 
World J Gastroenterol 7(3):422-424. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.422
Xiao-Wei Li, Yan-Qing Ding, Jun-Jie Cai, Shao-Qing Yang, Lian-Bing An, Dong-Fang Qiao 
World J Gastroenterol 7(3):425-430. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.425
Chao-Xu Zheng, Wen-Hua Zhan, Ji-Zong Zhao, Dong Zheng, Dong-Ping Wang, Yu-Long He, Zhang-Qing Zheng 
World J Gastroenterol 7(3):431-434. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.431
Li-Ping Wang, Ke Liang, Yu Shen, Wei-Bo Yin, G. Hans, Yan-Jun Zeng 
World J Gastroenterol 7(3):435-439. Published online Jun 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i3.435