BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Akira Sakamaki, Kenya Kamimura, Satoshi Abe, Atsunori Tsuchiya, Masaaki Takamura, Hirokazu Kawai, Satoshi Yamagiwa, Shuji Terai 
World J Gastroenterol 23(21):3797-3804. Published online Jun 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i21.3797
Basic Study
Bogna Świątek-Kościelna, Ewelina Kałużna, Ewa Strauss, Jerzy Nowak, Iwona Bereszyńska, Ewelina Gowin, Jacek Wysocki, Jolanta Rembowska, Dominika Barcińska, Iwona Mozer-Lisewska, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska 
World J Gastroenterol 23(21):3815-3824. Published online Jun 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i21.3815
Kyung-Jo Kim, Ki Bae Kim, Soon Man Yoon, Joung-Ho Han, Hee Bok Chae, Seon Mee Park, Sei Jin Youn 
World J Gastroenterol 23(21):3825-3831. Published online Jun 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i21.3825
Case Control Study
Retrospective Study
Prospective Study
Ammar Hassanzadeh Keshteli, Floris F van den Brand, Karen L Madsen, Rupasri Mandal, Rosica Valcheva, Karen I Kroeker, Beomsoo Han, Rhonda C Bell, Janis Cole, Thomas Hoevers, David S Wishart, Richard N Fedorak, Levinus A Dieleman 
World J Gastroenterol 23(21):3890-3899. Published online Jun 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i21.3890
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Case Report
Hiromi Tamura, Hirotsugu Saiki, Takahiro Amano, Masashi Yamamoto, Shiro Hayashi, Hiroka Ando, Reiko Doi, Tsutomu Nishida, Katsumi Yamamoto, Shiro Adachi 
World J Gastroenterol 23(21):3928-3933. Published online Jun 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i21.3928
Zong-Ming Zhang, Xiang-Chun Lin, Li Ma, An-Qin Jin, Fang-Cai Lin, Zhuo Liu, Li-Min Liu, Chong Zhang, Na Zhang, Li-Juan Huo, Xue-Liang Jiang, Feng Kang, Hong-Jun Qin, Qiu-Yang Li, Hong-Wei Yu, Hai Deng, Ming-Wen Zhu, Zi-Xu Liu, Bai-Jiang Wan, Hai-Yan Yang, Jia-Hong Liao, Xu Luo, You-Wei Li, Wen-Ping Wei, Meng-Meng Song, Yue Zhao, Xue-Ying Shi, Zhao-Hui Lu 
World J Gastroenterol 23(21):3934-3944. Published online Jun 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i21.3934