BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Field Of Vision
Topic Highlight
Review
Hui Wang, Jing-Shi Liu, Shao-Hua Peng, Xi-Yun Deng, De-Mao Zhu, Sara Javidiparsijani, Gui-Rong Wang, Dai-Qiang Li, Long-Xuan Li, Yi-Chun Wang, Jun-Ming Luo 
World J Gastroenterol 19(40):6794-6804. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6794
Minireviews
Original Article
Brief Article
Luca Saba, Daniela Berritto, Francesca Iacobellis, Mariano Scaglione, Sigismondo Castaldo, Santolo Cozzolino, Maria Antonietta Mazzei, Veronica Di Mizio, Roberto Grassi 
World J Gastroenterol 19(40):6825-6833. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6825
Chung Hwan Jun, Hyoung Ju Hong, Min Woo Chung, Seon Young Park, Sung Bum Cho, Chang Hwan Park, Young Eun Joo, Hyun Soo Kim, Sung Kyu Choi, Jong Sun Rew 
World J Gastroenterol 19(40):6834-6841. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6834
Jeong Ah Hwang, Sun Moon Kim, Hyun Jung Song, Yu Mi Lee, Kyung Min Moon, Chang Gi Moon, Hoon Sup Koo, Kyung Ho Song, Yong Seok Kim, Tae Hee Lee, Kyu Chan Huh, Young Woo Choi, Young Woo Kang, Woo Suk Chung 
World J Gastroenterol 19(40):6842-6848. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6842
Meta-Analysis
Case Report