BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Viral Hepatitis
Motokazu Mukaide, Yasuhito Tanaka, Hirokazu Kakuda, Kei Fujiwara, Fuat Kurbanov, Eturo Orito, Kentaro Yoshioka, Kiyotaka Fujise, Shoji Harada, Takazumi Kozaki, Kazuo Takemura, Kazumasa Hikiji, Masashi Mizokami 
World J Gastroenterol 11(4):469-475. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.469
Yukiko Saitou, Katsuya Shiraki, Yutaka Yamanaka, Yumi Yamaguchi, Tomoyuki Kawakita, Norihiko Yamamoto, Kazushi Sugimoto, Kazumoto Murata, Takeshi Nakano 
World J Gastroenterol 11(4):476-481. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.476
Nikolaos K. Gatselis, Sarah P. Georgiadou, Nikolaos Tassopoulos, Kalliopi Zachou, Christos Liaskos, Angelos Hatzakis, Georgios N. Dalekos 
World J Gastroenterol 11(4):482-487. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.482
Hai-Jie Yang, Min Chen, Tong Cheng, Shui-Zhen He, Shao-Wei Li, Bao-Quan Guan, Zi -Heng Zhu, Ying Gu, Jun Zhang, Ning-Shao Xia 
World J Gastroenterol 11(4):492-497. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.492
Zheng-Gang Yang, Zhi Chen, Qin Ni, Ning Xu, Jun-Bin Shao, Hang-Ping Yao 
World J Gastroenterol 11(4):498-502. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.498
Jin-Rong Zhao, Yu-Jie Bai, Qing-Hua Zhang, Yan Wan, Ding Li, Xiao-Jun Yan 
World J Gastroenterol 11(4):508-510. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.508
Basic Research
Yoshinori Horie, Jing-Yan Han, Shuka Mori, Masahiro Konishi, Mikio Kajihara, Takehiko Kaneko, Yoshiyuki Yamagishi, Shinzo Kato, Hiromasa Ishii, Toshifumi Hibi 
World J Gastroenterol 11(4):511-515. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.511
Wen-Xing Wang, Guo-Zheng Yan, Fang Sun, Ping-Ping Jiang, Wen-Qiang Zhang, Gen-Fu Zhang 
World J Gastroenterol 11(4):521-524. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.521
Pei-Song Song, Kang-Mei Kong, Chun-Yan Niu, Wei-Li Qi, Ling-Fei Wu, Xin-Jia Wang, Wei Han, Keng Huang, Ze-Feng Chen 
World J Gastroenterol 11(4):529-533. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.529
You-Dai Chen, Zong-Guang Zhou, Zhao Wang, Hong-Kai Gao, Wen-Wei Yan, Cun Wang, Gao-Ping Zhao, Xiao-Hui Peng 
World J Gastroenterol 11(4):538-544. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.538
Yun-Fu Cui, Ming Ma, Gui-Yu Wang, De-En Han, Brigitte Vollmar, Michael D. Menger 
World J Gastroenterol 11(4):545-550. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.545
Brief Reports
Wen-Hsiung Chang, Cheng-Hsin Chu, Tsang-En Wang, Ming-Jen Chen, Ching-Chung Lin 
World J Gastroenterol 11(4):593-596. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.593
Sang-Wan Seo, Hyun-Na Koo, Hyo-Jin An, Kang-Beom Kwon, Byung-Cheal Lim, Eun-A Seo, Do-Gon Ryu, Goo Moon, Hong-Yeoul Kim, Hyung-Min Kim, Seung-Heon Hong 
World J Gastroenterol 11(4):597-599. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.597
Hafize Uzun, Gonul Simsek, Seval Aydin, Ethem Unal, Yesari Karter, Nermin Karaturan Yelmen, Suphi Vehid, Asl1 Curgunlu, Safiye Kaya 
World J Gastroenterol 11(4):600-604. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.600
Alicja Wiercinska-Drapalo, Robert Flisiak, Jerzy Jaroszewicz, Danuta Prokopowicz 
World J Gastroenterol 11(4):605-608. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.605
Case Report
Mao-Ming Tiao, Sheung-Fat Ko, Chie-Song Hsieh, Shu-Hang Ng, Chi-Di Liang, Shy Ming Sheen-Chen, Jiin-Haur Chuang, Hsuan-Ying Huang 
World J Gastroenterol 11(4):609-611. Published online Jan 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i4.609