BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Basic Research
Nahum Méndez-Sánchez, Norberto C. Chávez-Tapia, Antonio R. Villa, Karla Sánchez-Lara, Daniel Zamora-Valdés, Martha H. Ramos, Misael Uribe 
World J Gastroenterol 11(12):1737-1741. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1737
Jun-Hua Li, Jie-Ping Yu, Hong-Gang Yu, Xi-Ming Xu, Liang-Liang Yu, Shi-Quan Liu 
World J Gastroenterol 11(12):1759-1763. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1759
Clinical Research
Hu Zhang, Qin Ouyang, Zhong-Hui Wen, Claudio Fiocchi, Wei-Ping Liu, Dai-Yun Chen, Feng-Yuan Li 
World J Gastroenterol 11(12):1775-1778. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1775
Spiros D. Ladas, Elias Mallas, Konstantinos Giorgiotis, Georgios Karamanolis, Dimitrios Trigonis, Apostolos Markadas, Vana Sipsa, Sotirios A. Raptis 
World J Gastroenterol 11(12):1785-1787. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1785
Hong-Liu Qian, Xuan-Xian Peng, Shou-Hui Chen, Hui-Ming Ye, Jing-Hua Qiu 
World J Gastroenterol 11(12):1788-1792. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1788
Brief Reports
Hajime Isomoto, Yusei Kanazawa, Yoshito Nishi, Chun-Yang Wen, Kenichiro Inoue, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 11(12):1793-1797. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1793
Slawomir Chlabicz, Tadeusz Wojciech Lapinski, Anna Grzeszczuk, Danuta Prokopowicz 
World J Gastroenterol 11(12):1798-1801. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1798
Chun-Chao Chang, Shiann Pan, Gi-Shih Lien, Cheng-Hsiung Liao, Sheng-Hsuan Chen, Yeong-Shan Cheng 
World J Gastroenterol 11(12):1802-1805. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1802
Min Chen, Yong-Guo Li, Da-Zhi Zhang, Zhi-Yi Wang, Wei-Qun Zeng, Xiao-Feng Shi, Yuan Guo, Shu-Hua Guo, Hong Ren 
World J Gastroenterol 11(12):1806-1808. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1806
Feng-Jie Huang, Zheng-Bing Lv, Qian Li, Li-Jun Wei, Liang Zhang, Wu-Tong Wu 
World J Gastroenterol 11(12):1809-1812. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1809
Kenan Erzurumlu, Zafer Malazgirt, Ahmet Bektas, Adem Dervisoglu, Cafer Polat, Gokhan Senyurek, Ibrahim Yetim, Kayhan Ozkan 
World J Gastroenterol 11(12):1813-1817. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1813
Zhi-Feng Chen, Jun Hou, Zhen-Wei Ding, Cui-Lan Guo, Cui-Yun Qiao, Guo-Hui Song, Shao-Sen Li, Jian-Hui Zhang, Yu-Tong He 
World J Gastroenterol 11(12):1818-1821. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1818
Fan-Ping Meng, Jie Ding, Zhao-Cai Yu, Quan-Li Han, Chang-Cun Guo, Na Liu, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 11(12):1833-1836. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1833
Ingolf Schiefke, Andreas Fach, Marcus Wiedmann, Andreas V. Aretin, Eva Schenker, Gudrun Borte, Manfred Wiese, Joachim Moessner 
World J Gastroenterol 11(12):1843-1847. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1843
Henry Völzke, Daniel M. Robinson, Volker Kleine, Roland Deutscher, Wolfgang Hoffmann, Jan Lüdemann, Ulf Schminke, Christof Kessler, Ulrich John 
World J Gastroenterol 11(12):1848-1853. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1848
Paolo Muratori, Albert J. Czaja, Luigi Muratori, Georgios Pappas, Silvana Maccariello, Fabio Cassani, Alessandro Granito, Rodolfo Ferrari, Vilma Mantovani, Marco Lenzi, Francesco B. Bianchi 
World J Gastroenterol 11(12):1862-1866. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1862
Lin Cai, Zong-Li Zheng, Zuo-Feng Zhang 
World J Gastroenterol 11(12):1867-1871. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1867
Corrado Pedrazzani, Filippo Catalano, Mara Festini, Germana Zerman, Anna Tomezzoli, Andrea Ruzzenente, Alfredo Guglielmi, Giovanni de Manzoni 
World J Gastroenterol 11(12):1872-1875. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1872
Carlo Calabrese, Anna Fabbri, Mauro Bortolotti, Giovanna Cenacchi, Scialpi Carlo, Desiree Zahlane, Mario Miglioli, Giulio Di Febo 
World J Gastroenterol 11(12):1876-1880. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1876
Case Report
Ching-Chung Lin, Shee-Chan Lin, Wen-Ching Ko, Kuo-Ming Chang, Shou-Chuan Shih 
World J Gastroenterol 11(12):1881-1883. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1881
Sheng-Der Hsu, De-Chuan Chan, Yao-Chi Liu 
World J Gastroenterol 11(12):1884-1885. Published online Mar 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i12.1884