BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Esophageal Cancer
Production of a human single-chain variable fragment antibody against esophageal carcinoma 
Ming-Yan Xu, Xiao-Hu Xu, Geng-Zhen Chen, Xiao-Ling Deng, Jonathan Li, Xiao-Jun Yu, Mei-Zhen Chen 
World J Gastroenterol 10(18):2619-2623. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2619
Gastric Cancer
Pathobiological significance of vascular endothelial growth factor and Maspin expressions in human gastric carcinoma 
Jian-Jun Li, Ying Chen, Su-Min Zhang, Dong-Ying Wu, Yan-Ping Wang, Yan Xin 
World J Gastroenterol 10(18):2624-2627. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2624
Effects of mifepristone on proliferation of human gastric adenocarcinoma cell line SGC-7901 in vitro 
Da-Qiang Li, Zhi-Biao Wang, Jin Bai, Jie Zhao, Yuan Wang, Kai Hu, Yong-Hong Du 
World J Gastroenterol 10(18):2628-2631. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2628
Liver Cancer
Mitotic cell death in BEL-7402 cells induced by enediyne antibiotic lidamycin is associated with centrosome overduplication 
Yue-Xin Liang, Wei Zhang, Dian-Dong Li, Hui-Tu Liu, Ping Gao, Yi-Na Sun, Rong-Guang Shao 
World J Gastroenterol 10(18):2632-2636. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2632
Safety of Curcuma aromatica oil gelatin microspheres administered via hepatic artery 
Shi-Gui Deng, Zhi-Feng Wu, Wei-Ying Li, Zhi-Gang Yang, Gang Chang, Fan-Zhe Meng, Li-Li Mo 
World J Gastroenterol 10(18):2637-2642. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2637
Colorectal Cancer
Histone acetylation regulates p21WAF1 expression in human colon cancer cell lines 
Ying-Xuan Chen, Jing-Yuan Fang, Hong-Yin Zhu, Rong Lu, Zhong-Hua Cheng, De-Kai Qiu 
World J Gastroenterol 10(18):2643-2646. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2643
Clinical features and mismatch repair gene mutation screening in Chinese patients with hereditary nonpolyposis colorectal carcinoma 
Shan-Run Liu, Bo Zhao, Zhen-Jun Wang, Yuan-Lian Wan, Yan-Ting Huang 
World J Gastroenterol 10(18):2647-2651. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2647
Comparative study of proteome between primary cancer and hepatic metastatic tumor in colorectal cancer 
Bo Yu, Shi-Yong Li, Ping An, Ying-Nan Zhang, Zhen-Jia Liang, Shu-Jun Yuan, Hui-Yun Cai 
World J Gastroenterol 10(18):2652-2656. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2652
Polymerase synthesis and potential interference of a small-interfering RNA targeting hPim-2 
Shu-Qun Zhang, Qing-You Du, Yang Ying, Zong-Zheng Ji, Sheng-Qi Wang 
World J Gastroenterol 10(18):2657-2660. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2657
Viral Hepatitis
Effect of lamivudine treatment on plasma levels of transforming growth factor β1, tissue inhibitor of metalloproteinases-1 and metalloproteinase-1 in patients with chronic hepatitis B 
Robert Flisiak, Haza Al-Kadasi, Jerzy Jaroszewicz, Danuta Prokopowicz, Iwona Flisiak 
World J Gastroenterol 10(18):2661-2665. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2661
Establishment and assessment of two methods for quantitative detection of serum duck hepatitis B virus DNA 
Ya-Xi Chen, Ai-Long Huang, Zhen-Yuan Qi, Shu-Hua Guo 
World J Gastroenterol 10(18):2666-2669. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2666
A vaccinia replication system for producing recombinant hepatitis C virus 
Ying-Song Wu, Yu Feng, Wen-Qi Dong, Yan-Ming Zhang, Ming Li 
World J Gastroenterol 10(18):2670-2674. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2670
H Pylori
Construction of prokaryotic expression system of ltB-ureB fusion gene and identification of the recombinant protein immunity and adjuvanticity 
Jie Yan, Yuan Wang, Shi-He Shao, Ya-Fei Mao, Hua-Wen Li, Yi-Hui Luo 
World J Gastroenterol 10(18):2675-2679. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2675
Basic Research
Gene expression differences of regenerating rat liver in a short interval successive partial hepatectomy 
Cun-Shuan Xu, An-Shi Zhang, Hong-Peng Han, Jin-Yun Yuan, Cui-Fang Chang, Wen-Qiang Li, Ke-Jin Yang, Li-Feng Zhao, Yu-Chang Li, Hui-Yong Zhang, Salman Rahman, Jing-Bo Zhang 
World J Gastroenterol 10(18):2680-2689. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2680
Protective effect of melatonin against liver injury in mice induced by Bacillus Calmette-Guerin plus lipopolysaccharide 
Hua Wang, Wei Wei, Yu-Xian Shen, Chen Dong, Ling-Ling Zhang, Ni-Ping Wang, Li Yue, Shu-Yun Xu 
World J Gastroenterol 10(18):2690-2696. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2690
Effects of endothelin-1 on hepatic stellate cell proliferation, collagen synthesis and secretion, intracellular free calcium concentration 
Chuan-Yong Guo, Jian-Ye Wu, Yun-Bin Wu, Min-Zhang Zhong, Han-Ming Lu 
World J Gastroenterol 10(18):2697-2700. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2697
Proteomics to display tissue repair opposing injury response to LPS-induced liver injury 
Xiao-Wei Liu, Fang-Gen Lu, Guang-Sen Zhang, Xiao-Ping Wu, Yu You, Chun-Hui Ouyang, Dong-Ye Yang 
World J Gastroenterol 10(18):2701-2705. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2701
Effects of platelet-derived growth factor and interleukin-10 on Fas/Fas-ligand and Bcl-2/Bax mRNA expression in rat hepatic stellate cells in vitro 
Xiao-Zhong Wang, Sheng-Jun Zhang, Yun-Xin Chen, Zhi-Xin Chen, Yue-Hong Huang, Li-Juan Zhang 
World J Gastroenterol 10(18):2706-2710. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2706
Clinical Research
Effects of 24 h ultra-marathon on biochemical and hematological parameters 
Huey-June Wu, Kung-Tung Chen, Bing-Wu Shee, Huan-Cheng Chang, Yi-Jen Huang, Rong-Sen Yang 
World J Gastroenterol 10(18):2711-2714. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2711
Brief Reports
Assessment of autonomic function in untreated adult coeliac disease 
Gian Marco Giorgetti, Antonio Tursi, Cesare Iani, Flavio Arciprete, Giovanni Brandimarte, Ambrogio Capria, Luigi Fontana 
World J Gastroenterol 10(18):2715-2718. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2715
Detection of frameshift mutations of RIZ in gastric cancers with microsatellite instability 
Kai-Feng Pan, You-Yong Lu, Wan-Guo Liu, Lian Zhang, Wei-Cheng You 
World J Gastroenterol 10(18):2719-2722. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2719
Ovarian hormone modulates 5-hydroxytryptamine 3 receptors mRNA expression in rat colon with restraint stress-induced bowel dysfunction 
Tian-Jin Li, Bao-Ping Yu, Wei-Guo Dong, He-Sheng Luo, Long Xu, Mu-Qi Li 
World J Gastroenterol 10(18):2723-2726. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2723
Meta-analysis of intraperitoneal chemotherapy for gastric cancer 
Da-Zhi Xu, You-Qing Zhan, Xiao-Wei Sun, Su-Mei Cao, Qi-Rong Geng 
World J Gastroenterol 10(18):2727-2730. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2727
Diallyl disulfide-induced G2/M arrest of human gastric cancer MGC803 cells involves activation of p38 MAP kinase pathways 
Jing-Ping Yuan, Gui-Hua Wang, Hui Ling, Qi Su, Yue-Hong Yang, Ying Song, Rong-Jun Tang, Yao Liu, Chen Huang 
World J Gastroenterol 10(18):2731-2734. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2731
ADAM17 mRNA expression and pathological features of hepatocellular carcinoma 
Xiang Ding, Lian-Yue Yang, Gen-Wen Huang, Wei Wang, Wei-Qun Lu 
World J Gastroenterol 10(18):2735-2739. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2735
Clinical significance of serum IGF-I, IGF-II and IGFBP-3 in liver cirrhosis 
Yun-Lin Wu, Jing Ye, Shu Zhang, Jie Zhong, Rong-Ping Xi 
World J Gastroenterol 10(18):2740-2743. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2740
Expression of TREM-1 mRNA in acute pancreatitis 
Da-Yu Wang, Ren-Yi Qin, Zheng-Ren Liu, Manoj Kumar Gupta, Qing Chang 
World J Gastroenterol 10(18):2744-2746. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2744
Development of an ELISA kit using monoclonal antibody to Clostridium difficile toxin A 
Si-Wu Fu, Ya-Li Zhang, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 10(18):2747-2749. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2747
Relationship between urokinase-type plasminogen activator receptor and vascular endothelial growth factor expression and metastasis of gallbladder cancer 
Shu-Qiang Yue, Yan-Ling Yang, Jing-Shi Zhou, Kai-Zong Li, Ke-Feng Dou 
World J Gastroenterol 10(18):2750-2752. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2750
Adjustment of lipiodol dose according to tumor blood supply during transcatheter arterial chemoembolization for large hepatocellular carcinoma by multidetector helical CT 
Hong-Yan Cheng, Yi Shou, Xiang Wang, Ai-Min Xu, Dong Chen, Yu-Chen Jia 
World J Gastroenterol 10(18):2753-2755. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2753
Simplified purification method for Clostridium difficile toxin A 
Si-Wu Fu, Jing Xue, Ya-Li Zhang, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 10(18):2756-2758. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2756
Expression of Survivin in pancreatic cancer and its correlation to expression of Bcl-2 
Jian-Guo Qiao, Yu-Qing Zhang, Yu-Chun Yin, Zui Tan 
World J Gastroenterol 10(18):2759-2761. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2759
Effects of Antiadhesion preparation on free fibrinogen and fibrin degrading products in abdominal exudates of rabbits postoperatively 
You-Li Wang, Cheng-En Pan, Ping-Lin Yang, Yuan Tian, Shu-Wen Pei, Ming Dong 
World J Gastroenterol 10(18):2762-2766. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2762
Case Report
Endoscopic identification of Peyer’s patches of the terminal ileum in a patient with Crohn’s disease 
Hiroshi Ishimoto, Hajime Isomoto, Saburo Shikuwa, Chun Yang Wen, Takashi Suematu, Masahiro Ito, Ikuo Murata, Hiromi Ishibashi, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 10(18):2767-2768. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2767
Intestinal perforation after combined liver-kidney transplantation for a case of congenital polycystic disease 
Tao Peng, Min-Hao Peng, Le-Qun Li, Yao-Liang Deng, Ding-Hua Yang, Bang-Yu Lu, Xi-Gang Chen, Ya Guo, Kai-Yin Xiao, Bin Chen, Qin Zhong, Min-Yi Wei 
World J Gastroenterol 10(18):2769-2771. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2769