BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Esophageal Cancer
Ming-Yan Xu, Xiao-Hu Xu, Geng-Zhen Chen, Xiao-Ling Deng, Jonathan Li, Xiao-Jun Yu, Mei-Zhen Chen 
World J Gastroenterol 10(18):2619-2623. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2619
Gastric Cancer
Jian-Jun Li, Ying Chen, Su-Min Zhang, Dong-Ying Wu, Yan-Ping Wang, Yan Xin 
World J Gastroenterol 10(18):2624-2627. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2624
Da-Qiang Li, Zhi-Biao Wang, Jin Bai, Jie Zhao, Yuan Wang, Kai Hu, Yong-Hong Du 
World J Gastroenterol 10(18):2628-2631. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2628
Liver Cancer
Yue-Xin Liang, Wei Zhang, Dian-Dong Li, Hui-Tu Liu, Ping Gao, Yi-Na Sun, Rong-Guang Shao 
World J Gastroenterol 10(18):2632-2636. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2632
Shi-Gui Deng, Zhi-Feng Wu, Wei-Ying Li, Zhi-Gang Yang, Gang Chang, Fan-Zhe Meng, Li-Li Mo 
World J Gastroenterol 10(18):2637-2642. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2637
Colorectal Cancer
Ying-Xuan Chen, Jing-Yuan Fang, Hong-Yin Zhu, Rong Lu, Zhong-Hua Cheng, De-Kai Qiu 
World J Gastroenterol 10(18):2643-2646. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2643
Shan-Run Liu, Bo Zhao, Zhen-Jun Wang, Yuan-Lian Wan, Yan-Ting Huang 
World J Gastroenterol 10(18):2647-2651. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2647
Bo Yu, Shi-Yong Li, Ping An, Ying-Nan Zhang, Zhen-Jia Liang, Shu-Jun Yuan, Hui-Yun Cai 
World J Gastroenterol 10(18):2652-2656. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2652
Shu-Qun Zhang, Qing-You Du, Yang Ying, Zong-Zheng Ji, Sheng-Qi Wang 
World J Gastroenterol 10(18):2657-2660. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2657
Viral Hepatitis
Ya-Xi Chen, Ai-Long Huang, Zhen-Yuan Qi, Shu-Hua Guo 
World J Gastroenterol 10(18):2666-2669. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2666
Ying-Song Wu, Yu Feng, Wen-Qi Dong, Yan-Ming Zhang, Ming Li 
World J Gastroenterol 10(18):2670-2674. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2670
H Pylori
Jie Yan, Yuan Wang, Shi-He Shao, Ya-Fei Mao, Hua-Wen Li, Yi-Hui Luo 
World J Gastroenterol 10(18):2675-2679. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2675
Basic Research
Cun-Shuan Xu, An-Shi Zhang, Hong-Peng Han, Jin-Yun Yuan, Cui-Fang Chang, Wen-Qiang Li, Ke-Jin Yang, Li-Feng Zhao, Yu-Chang Li, Hui-Yong Zhang, Salman Rahman, Jing-Bo Zhang 
World J Gastroenterol 10(18):2680-2689. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2680
Hua Wang, Wei Wei, Yu-Xian Shen, Chen Dong, Ling-Ling Zhang, Ni-Ping Wang, Li Yue, Shu-Yun Xu 
World J Gastroenterol 10(18):2690-2696. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2690
Xiao-Wei Liu, Fang-Gen Lu, Guang-Sen Zhang, Xiao-Ping Wu, Yu You, Chun-Hui Ouyang, Dong-Ye Yang 
World J Gastroenterol 10(18):2701-2705. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2701
Xiao-Zhong Wang, Sheng-Jun Zhang, Yun-Xin Chen, Zhi-Xin Chen, Yue-Hong Huang, Li-Juan Zhang 
World J Gastroenterol 10(18):2706-2710. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2706
Clinical Research
Huey-June Wu, Kung-Tung Chen, Bing-Wu Shee, Huan-Cheng Chang, Yi-Jen Huang, Rong-Sen Yang 
World J Gastroenterol 10(18):2711-2714. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2711
Brief Reports
Gian Marco Giorgetti, Antonio Tursi, Cesare Iani, Flavio Arciprete, Giovanni Brandimarte, Ambrogio Capria, Luigi Fontana 
World J Gastroenterol 10(18):2715-2718. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2715
Kai-Feng Pan, You-Yong Lu, Wan-Guo Liu, Lian Zhang, Wei-Cheng You 
World J Gastroenterol 10(18):2719-2722. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2719
Tian-Jin Li, Bao-Ping Yu, Wei-Guo Dong, He-Sheng Luo, Long Xu, Mu-Qi Li 
World J Gastroenterol 10(18):2723-2726. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2723
Da-Zhi Xu, You-Qing Zhan, Xiao-Wei Sun, Su-Mei Cao, Qi-Rong Geng 
World J Gastroenterol 10(18):2727-2730. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2727
Jing-Ping Yuan, Gui-Hua Wang, Hui Ling, Qi Su, Yue-Hong Yang, Ying Song, Rong-Jun Tang, Yao Liu, Chen Huang 
World J Gastroenterol 10(18):2731-2734. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2731
Xiang Ding, Lian-Yue Yang, Gen-Wen Huang, Wei Wang, Wei-Qun Lu 
World J Gastroenterol 10(18):2735-2739. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2735
Yun-Lin Wu, Jing Ye, Shu Zhang, Jie Zhong, Rong-Ping Xi 
World J Gastroenterol 10(18):2740-2743. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2740
Da-Yu Wang, Ren-Yi Qin, Zheng-Ren Liu, Manoj Kumar Gupta, Qing Chang 
World J Gastroenterol 10(18):2744-2746. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2744
Si-Wu Fu, Ya-Li Zhang, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 10(18):2747-2749. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2747
Si-Wu Fu, Jing Xue, Ya-Li Zhang, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 10(18):2756-2758. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2756
Jian-Guo Qiao, Yu-Qing Zhang, Yu-Chun Yin, Zui Tan 
World J Gastroenterol 10(18):2759-2761. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2759
You-Li Wang, Cheng-En Pan, Ping-Lin Yang, Yuan Tian, Shu-Wen Pei, Ming Dong 
World J Gastroenterol 10(18):2762-2766. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2762
Case Report
Hiroshi Ishimoto, Hajime Isomoto, Saburo Shikuwa, Chun Yang Wen, Takashi Suematu, Masahiro Ito, Ikuo Murata, Hiromi Ishibashi, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 10(18):2767-2768. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2767
Tao Peng, Min-Hao Peng, Le-Qun Li, Yao-Liang Deng, Ding-Hua Yang, Bang-Yu Lu, Xi-Gang Chen, Ya Guo, Kai-Yin Xiao, Bin Chen, Qin Zhong, Min-Yi Wei 
World J Gastroenterol 10(18):2769-2771. Published online Sep 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i18.2769