BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Esophageal Cancer
Xia Jin, Gang Kuang, Li-Zhen Wei, Yan Li, Rui Wang, Wei Guo, Na Wang, Shu-Mei Fang, Deng-Gui Wen, Zhi-Feng Chen, Jian-Hui Zhang 
World J Gastroenterol 11(16):2385-2389. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2385
Gastric Cancer
Liver Cancer
Liem Thanh Tien, Masahiro Ito, Mikiko Nakao, Daisuke Niino, Meirmanov Serik, Masahiro Nakashima, Chun-Yang Wen, Hiroshi Yatsuhashi, Hiromi Ishibashi 
World J Gastroenterol 11(16):2398-2401. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2398
Bao-Ming Luo, Yan-Ling Wen, Hai-Yun Yang, Hui Zhi, Bing Ou, Jian-Hong Ma, Jing-Sheng Pan, Xiao-Ning Dai 
World J Gastroenterol 11(16):2402-2407. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2402
Colorectal Cancer
Hua-Jiang Wei, Da Xing, Jian-Jun Lu, Huai-Min Gu, Guo-Yong Wu, Ying Jin 
World J Gastroenterol 11(16):2413-2419. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2413
Min-Hua Zheng, Bo Feng, Jian-Wen Li, Ai-Guo Lu, Ming-Liang Wang, Wei-Guo Hu, Ji-Yuan Sun, Yan-Yan Hu, Jun-Jun Ma, Bao-Ming Yu 
World J Gastroenterol 11(16):2426-2430. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2426
Basic Research
Clinical Research
Hemant M Kocher, Paris P Tekkis, Palepu Gopal, Ameet G Patel, Simon Cottam, Irving S Benjamin 
World J Gastroenterol 11(16):2450-2455. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2450
Yin-Mo Yang, Xiao-Dong Tian, Yan Zhuang, Wei-Min Wang, Yuan-Lian Wan, Yan-Ting Huang 
World J Gastroenterol 11(16):2456-2461. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2456
Qi-Kui Chen, Shi-Zheng Yuan, Zhuo-Fu Wen, Ying-Qiang Zhong, Cu-Jun Li, Hui-Sheng Wu, Can-Rong Mai, Peng-Yan Xie, Yu-Min Lu, Zhong-Lin Yu 
World J Gastroenterol 11(16):2462-2466. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2462
Brief Reports
Kenan Erzurumlu, Adem Dervisoglu, Cafer Polat, Gokhan Senyurek, Ibrahim Yetim, Murat Hokelek 
World J Gastroenterol 11(16):2472-2476. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2472
Wei-Hao Sun, Xi-Long Ou, Da-Zhong Cao, Qian Yu, Ting Yu, Jin-Ming Hu, Feng Zhu, Yun-Liang Sun, Xi-Ling Fu, Han Su 
World J Gastroenterol 11(16):2477-2481. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2477
Yun Xia, Ru-Xian Lin, Su-Jun Zheng, Ying Yang, Xiao-Chen Bo, Dao-Yin Zhu, Sheng-Qi Wang 
World J Gastroenterol 11(16):2497-2501. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2497
Wu Ji, Ling-Tang Li, Zhi-Ming Wang, Zhu-Fu Quan, Xun-Ru Chen, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 11(16):2513-2517. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2513
Lei Pan, Zhan-Sheng Jia, Lin Chen, En-Qing Fu, Guang-Yu Li 
World J Gastroenterol 11(16):2518-2521. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2518
Ying Cheng, Yong-Feng Liu, Dong-Hua Cheng, Bai-Feng Li, Ning Zhao 
World J Gastroenterol 11(16):2522-2525. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2522
Xiao-Yu Yin, Ming-De Lü, Li-Jian Liang, Jia-Ming Lai, Dong-Ming Li, Ming Kuang 
World J Gastroenterol 11(16):2526-2529. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2526