BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Amit K Mathur, Apurba K Chakrabarti, Jessica L Mellinger, Michael L Volk, Ryan Day, Andrew L Singer, Winston R Hewitt, Kunam S Reddy, Adyr A Moss 
World J Gastroenterol 23(10):1857-1865. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1857
Hani Oweira, Ulf Petrausch, Daniel Helbling, Jan Schmidt, Meinrad Mannhart, Arianeb Mehrabi, Othmar Schöb, Anwar Giryes, Michael Decker, Omar Abdel-Rahman 
World J Gastroenterol 23(10):1872-1880. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1872
Jin-Bo Lin, Lei Zhang, Dong-Wen Wu, Zhou-Huan Xi, Xue-Jun Wang, Yun-Shou Lin, Wakana Fujiwara, Jing-Ru Tian, Min Wang, Peng Peng, Ai Guo, Zhen Yang, Le Luo, Ling-Ya Jiang, Qia-Qia Li, Xue-Ying Zhang, Yun-Feng Zhang, Hou-Wei Xu, Bing Yang, Xun-Lin Li, Yi-Xiong Lei 
World J Gastroenterol 23(10):1891-1898. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1891
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report