BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Hani Oweira, Ulf Petrausch, Daniel Helbling, Jan Schmidt, Meinrad Mannhart, Arianeb Mehrabi, Othmar Schöb, Anwar Giryes, Michael Decker, Omar Abdel-Rahman 
World J Gastroenterol 23(10):1872-1880. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1872
Jin-Bo Lin, Lei Zhang, Dong-Wen Wu, Zhou-Huan Xi, Xue-Jun Wang, Yun-Shou Lin, Wakana Fujiwara, Jing-Ru Tian, Min Wang, Peng Peng, Ai Guo, Zhen Yang, Le Luo, Ling-Ya Jiang, Qia-Qia Li, Xue-Ying Zhang, Yun-Feng Zhang, Hou-Wei Xu, Bing Yang, Xun-Lin Li, Yi-Xiong Lei 
World J Gastroenterol 23(10):1891-1898. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1891
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report