BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Ignazio Grattagliano, Leonilde Bonfrate, Catia V Diogo, Helen H Wang, David QH Wang, Piero Portincasa 
World J Gastroenterol 15(39):4865-4876. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4865
Takehiro Okabayashi, Zhao-Li Sun, Robert A Montgomey, Kazuhiro Hanazaki 
World J Gastroenterol 15(39):4877-4882. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4877
Observation
Review
Original Article
Seiichi Yoshikawa, Yoh Zen, Takahiko Fujii, Yasunori Sato, Tetsuo Ohta, Yutaka Aoyagi, Yasuni Nakanuma 
World J Gastroenterol 15(39):4896-4906. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4896
Chao-Hung Kuo, Huang-Ming Hu, Pei-Yun Tsai, I-Chen Wu, Sheau-Fang Yang, Lin-Li Chang, Jaw-Yuan Wang, Chang-Ming Jan, Wen-Ming Wang, Deng-Chyang Wu 
World J Gastroenterol 15(39):4907-4914. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4907
Brief Article
Sari Anthoni, Erkki Savilahti, Hilpi Rautelin, Kaija-Leena Kolho 
World J Gastroenterol 15(39):4915-4918. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4915
Muslim Yurtcu, Engin Gunel, Tahir Kemal Sahin, Abdullah Sivrikaya 
World J Gastroenterol 15(39):4919-4922. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4919
José A Mata-Marín, José L Fuentes-Allen, Jesús Gaytán-Martínez, Bulmaro Manjarrez-Téllez, Alberto Chaparro-Sánchez, Carla I Arroyo-Anduiza 
World J Gastroenterol 15(39):4923-4927. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4923
Murdani Abdullah, Hiroyuki Ohtsuka, Abdul Aziz Rani, Tadashi Sato, Ari F Syam, Masayuki A Fujino 
World J Gastroenterol 15(39):4928-4931. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4928
Samir K Saha, Setarunnahar Saha, Salim Shakur, Mohammed Hanif, Md Ahsan Habib, Sanjoy K Datta, Hans L Bock 
World J Gastroenterol 15(39):4932-4937. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4932
Chia-Cheng Tseng, Wen-Feng Fang, Yu-Hsiu Chung, Yi-Hsi Wang, Ivor S Douglas, Meng-Chih Lin 
World J Gastroenterol 15(39):4938-4944. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4938
Xiao Zhu, Yi Wang, Tao Tao, Dong-Pei Li, Fei-Fei Lan, Wei Zhu, Dan Xie, Hsiang-Fu Kung 
World J Gastroenterol 15(39):4958-4961. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4958
Jie Yang, Ming-Qing Xu, Lu-Nan Yan, Wu-Sheng Lu, Xiao Li, Zheng-Rong Shi, Bo Li, Tian-Fu Wen, Wen-Tao Wang, Jia-Ying Yang 
World J Gastroenterol 15(39):4969-4973. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4969
Case Report
Patrick M Fratellone, Melissa A Holowecki 
World J Gastroenterol 15(39):4974-4975. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4974
Beom Jin Park, Min Ju Kim, Jeong Hyeon Lee, Sung-Soo Park, Deuk Jae Sung, Sung Bum Cho 
World J Gastroenterol 15(39):4980-4983. Published online Oct 21, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4980
Letters To The Editor