BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Gastric Cancer
Jucimara Colombo, Andréa Regina Baptista Rossit, Alaor Caetano, Aldenis Albaneze Borim, Durval Wornrath, Ana Elizabete Silva 
World J Gastroenterol 10(9):1240-1245. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1240
Si-Jin Liu, Zi-Wei Cai, Ya-Jun Liu, Mei-Yu Dong, Li-Qiu Sun, Guo-Fa Hu, Ying-Yun Wei, Wei-De Lao 
World J Gastroenterol 10(9):1246-1249. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1246
Liver Cancer
Mahendrakumar Chandrasekharappa Banakar, Suresh Kanna Paramasivan, Mitali Basu Chattopadhyay, Subrata Datta, Prabir Chakraborty, Malay Chatterjee, Kalaiselvi Kannan, Elayaraja Thygarajan 
World J Gastroenterol 10(9):1268-1275. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1268
Colorectal Cancer
Lin-Bo Wang, Jian-Guo Shen, Su-Zhan Zhang, Ke-Feng Ding, Shu Zheng 
World J Gastroenterol 10(9):1297-1300. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1297
H Pylori
Basic Research
Ying-Yong Hou, Yun-Shan Tan, Meng-Hong Sun, Yong-Kun Wei, Jian-Fang Xu, Shao-Hua Lu, Su-Jie A-Ke-Su, Yan-Nan Zhou, Feng Gao, Ai-Hua Zheng, Tai-Ming Zhang, Wen-Zhong Hou, Jian Wang, Xiang Du, Xiong-Zeng Zhu 
World J Gastroenterol 10(9):1310-1314. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1310
Qing-Hua Liu, Ding-Guo Li, Xin Huang, Chun-Hua Zong, Qin-Fang Xu, Han-Ming Lu 
World J Gastroenterol 10(9):1315-1320. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1315
Camila Scorticati, Juan P Prestifilippo, Francisco X Eizayaga, José L Castro, Salvador Romay, María A Fernández, Abraham Lemberg, Juan C Perazzo 
World J Gastroenterol 10(9):1321-1324. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1321
Hong Ding, Jing Tong, Shi-Cheng Wu, Deng-Ke Yin, Xian-Fen Yuan, Jian-Yuan Wu, Jun Chen, Gang-Gang Shi 
World J Gastroenterol 10(9):1325-1328. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1325
Cai-Yan Zhao, Ling-Ling Jiang, Li Li, Zhuo-Jun Deng, Bao-Li Liang, Jian-Mei Li 
World J Gastroenterol 10(9):1329-1332. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1329
Zi-Fa Wang, Chang Liu, Yi Lu, Rui Dong, Jun Xu, Liang Yu, Ying-Min Yao, Qing-Guang Liu, Cheng-En Pan 
World J Gastroenterol 10(9):1333-1336. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1333
Clinical Research
Abdullah S Al-Ghamdi, Ibrahim A Al-Mofleh, Rashed S Al-Rashed, Saleh M Al-Amri, Abdulrahman M Aljebreen, Arthur C Isnani, Reda El-Badawi 
World J Gastroenterol 10(9):1341-1344. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1341
Ge-Fei Wang, Jian-An Ren, Jun Jiang, Cao-Gan Fan, Xin-Bo Wang, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 10(9):1345-1348. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1345
Brief Reports
Cosimo Marcello Bruno, Sergio Neri, Claudio Sciacca, Gaetano Bertino, Pietro Di Prima, Danila Cilio, Rinaldo Pellicano, Luciano Caruso, Raffaello Cristaldi 
World J Gastroenterol 10(9):1353-1356. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1353
Jie Liu, Ze-Shi Cui, Yang Luo, Li Jiang, Xiao-Hui Man, Xue Zhang 
World J Gastroenterol 10(9):1357-1360. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1357
Xiao-Mei Zhang, Shou-Rong Sheng, Xiao-Yan Wang, Liang-Hua Bin, Jie-Ru Wang, Gui-Yuan Li 
World J Gastroenterol 10(9):1361-1364. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1361
Meng Ye, Hong-Ming Pan, Hai-Yun Wang, Fang Lou, Wei Jin, Yu Zheng, Jin-Ming Wu 
World J Gastroenterol 10(9):1372-1374. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1372
Hao Chen, Ying-Yan Yu, Ming-Jun Zhang, Xia-Xing Deng, Wei-Ping Yang, Jun Ji, Cheng-Hong Peng, Hong-Wei Li 
World J Gastroenterol 10(9):1375-1378. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1375
Xiao-Dong Sun, Xing-E Liu, Jin-Min Wu, Xiu-Jun Cai, Yi-Ping Mou, Jun-Da Li 
World J Gastroenterol 10(9):1382-1385. Published online May 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1382