BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Zhi-Hua Feng, Quan-Chu Wang, Qing-He Nie, Zhan-Sheng Jia, Yong-Xin Zhou 
World J Gastroenterol 10(7):925-929. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.925
Esophageal Cancer
Shen-Ren Chen, Yi-Ping Luo, Jin-Kun Zhang, Wei Yang, Zhi-Chao Zhen, Lin-Xin Chen, Wei Zhang 
World J Gastroenterol 10(7):934-939. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.934
An-Hui Wang, Chang-Sheng Sun, Liang-Shou Li, Jiu-Yi Huang, Qing-Shu Chen, De-Zhong Xu 
World J Gastroenterol 10(7):940-944. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.940
Gastric Cancer
Liver Cancer
Gao-Liang Ouyang, Qiu-Feng Cai, Min Liu, Rui-Chuan Chen, Zhi Huang, Rui-Sheng Jiang, Fu Chen, Shui-Gen Hong, Shi-Deng Bao 
World J Gastroenterol 10(7):954-958. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.954
Hong-Ying Chen, Nan-Hong Tang, Xiu-Jin Li, Sheng-Jun Zhang, Zhi-Xin Chen, Xiao-Zhong Wang 
World J Gastroenterol 10(7):959-964. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.959
Yan Wang, Wen-Ping Wang, Hong Ding, Bei-Jian Huang, Feng Mao, Zhi-Zhang Xu 
World J Gastroenterol 10(7):965-967. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.965
Viral Hepatitis
Dong Xu, De-Ying Tian, Zhen-Gang Zhang, Hong-Yun Chen, Pei-Hui Song 
World J Gastroenterol 10(7):968-971. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.968
H Pylori
Basic Research
Xi-Qun Han, Li He, Lan-Ying Shong, Hui-Yong Jiang, Mei-Gang Zhu, Tong Zhao 
World J Gastroenterol 10(7):995-999. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.995
Yu-Qing Zhao, Xiao-Hong Liu, Tetsuhide Ito, Jia-Ming Qian 
World J Gastroenterol 10(7):1005-1009. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1005
Hong-Ling Liu, Ying-Jie Wang, Hai-Tao Guo, Yu-Ming Wang, Jun Liu, Yue-Cheng Yu 
World J Gastroenterol 10(7):1010-1014. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1010
Qin Pan, Ding-Guo Li, Han-Ming Lu, Liang-Yong Lu, Yu-Qin Wang, Qin-Fang Xu 
World J Gastroenterol 10(7):1015-1018. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1015
Xiao-Chang Xue, Yong-Jie Wu, Ming-Tang Gao, Wen-Guang Li, Ning Zhao, Zeng-Lu Wang, Chun-Jie Bao, Zhen Yan, Ying-Qi Zhang 
World J Gastroenterol 10(7):1032-1036. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1032
Clinical Research
Hiroshi Sakugawa, Tomofumi Nakayoshi, Kasen Kobashigawa, Hiroki Nakasone, Yuko Kawakami, Tsuyoshi Yamashiro, Tatsuji Maeshiro, Ko Tomimori, Satoru Miyagi, Fukunori Kinjo, Atsushi Saito 
World J Gastroenterol 10(7):1052-1055. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1052
Jun Zhang, Xiao-Li Chen, Kang-Min Wang, Xiao-Dan Guo, Ai-Li Zuo, Jun Gong 
World J Gastroenterol 10(7):1065-1068. Published online Apr 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1065
Brief Reports