BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Zhi Huang, Shi-Deng Bao 
World J Gastroenterol 10(4):463-470. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.463
De-Qing Mu, You-Shu Peng, Qiao-Jian Xu 
World J Gastroenterol 10(4):471-475. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.471
Esophageal Cancer
Gastric Cancer
Chun-Yang Wen, Toshiyuki Nakayama, Ai-Ping Wang, Masahiro Nakashima, Yi-Tao Ding, Masahiro Ito, Hiromi Ishibashi, Mutsumi Matsuu, Kazuko Shichijo, Ichiro Sekine 
World J Gastroenterol 10(4):481-483. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.481
Yu-Bin Ji, Shi-Yong Gao, Hong-Rui Ji, Qi Kong, Xiu-Juan Zhang, Bao-Feng Yang 
World J Gastroenterol 10(4):484-490. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.484
Liver Cancer
Yuan Li, Da-Fang Wan, Jian-Jia Su, Ji Cao, Chao Ou, Xiao-Kun Qiu, Ke-Chen Ban, Chun Yang, Liu-Liang Qin, Dan Luo, Hui-Fen Yue, Li-Sheng Zhang, Jian-Ren Gu 
World J Gastroenterol 10(4):497-504. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.497
Chung-Bao Hsieh, Hao-Ming Chang, Teng-Wei Chen, Chung-Jueng Chen, De-Chuan Chan, Jyh-Cherng Yu, Yao-Chi Liu, Tzu-Ming Chang, Kuo-Liang Shen 
World J Gastroenterol 10(4):505-508. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.505
Hai Song, Shuang-Luo Xia, Cheng Liao, Yi-Liang Li, Yi-Fei Wang, Tsai-Ping Li, Mu-Jun Zhao 
World J Gastroenterol 10(4):509-513. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.509
Zhi-Ming Li, Zong-Chao Liu, Zhong-Zhen Guan, Xiao-Feng Zhu, Jun-Min Zhou, Bing-Fen Xie, Gong-Kan Feng, Zhen-Yu Zhu, Wen-Qi Jiang 
World J Gastroenterol 10(4):514-520. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.514
Shu-Hui Zhang, Wen-Ming Cong, Jing-Quan Shi, Hong Wei 
World J Gastroenterol 10(4):521-524. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.521
Gassimou Bangoura, Lian-Yue Yang, Gen-Wen Huang, Wei Wang 
World J Gastroenterol 10(4):525-530. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.525
Xun Sun, Hong-Wei Zhang, Zhi-Rong Zhang 
World J Gastroenterol 10(4):531-534. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.531
Colorectal Cancer
Jane CJ Chao, Wen Li Peng, Sheng-Hsuan Chen 
World J Gastroenterol 10(4):540-544. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.540
Ji-Min Zhang, Takayuki Mizoi, Ken-Ichi Shiiba, Iwao Sasaki, Seiki Matsuno 
World J Gastroenterol 10(4):545-549. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.545
Zhen Wang, Fang Wang, Wei-Qi Wang, Qian Gao, Wan-Li Wei, Yun Yang, Guo-Ying Wang 
World J Gastroenterol 10(4):550-554. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.550
Basic Research
Song Gu, Chang-Jian Liu, Tong Qiao, Xue-Mei Sun, Jun-Hao Chen 
World J Gastroenterol 10(4):555-559. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.555
Jane C.-J. Chao, Huei-Chen Hung, Sheng-Hsuan Chen, Chia-Lang Fang 
World J Gastroenterol 10(4):560-566. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.560
Chen-Xia He, Ding Shi, Wen-Jun Wu, You-Fa Ding, Deng-Min Feng, Bin Lu, Hao-Ming Chen, Ji-Hua Yao, Qi Shen, Da-Ru Lu, Jing-Lun Xue 
World J Gastroenterol 10(4):567-572. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.567
Ming-Qing Xu, Yu-Ping Suo, Jian-Ping Gong, Ming-Man Zhang, Lü-Nan Yan 
World J Gastroenterol 10(4):573-578. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.573
Han-Lei Dan, Ya-Li Zhang, Yan Zhang, Ya-Dong Wang, Zuo-Sheng Lai, Yu-Jie Yang, Hai-Hong Cui, Yan-Ting Jian, Jian Geng, Yan-Qing Ding, Chun-Hai Guo, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 10(4):579-582. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.579
Clinical Research
Spiros D. Ladas, Dimitrios Polymeros, Thomas Pagonis, Konstantinos Triantafyllou, Gregorios Paspatis, Maria Hatziargiriou, Sotirios A. Raptis 
World J Gastroenterol 10(4):586-589. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.586
Xiao-Qing Liu, Ya-Fen Zhang, Tze-Tze Liu, Kwang-Jen Hsiao, Jian-Ming Zhang, Xue-Fan Gu, Ke-Rong Bao, Li-Hua Yu, Mei-Xian Wang 
World J Gastroenterol 10(4):590-593. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.590
Brief Reports
Bo-Sheng Qui, Qi-Bing Mei, Li Liu, Kam-Meng Tchou-Wong 
World J Gastroenterol 10(4):594-597. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.594
Rinaldo Pellicano, Vincenzo Mazzaferro, Walter Franco Grigioni, Miguel Angel Cutufia, Sharmila Fagoonee, Lorenzo Silengo, Mario Rizzetto, Antonio Ponzetto 
World J Gastroenterol 10(4):598-601. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.598
Chin-Lin Perng, Hwai-Jeng Lin, Wen-Ching Lo, Guan-Ying Tseng, I-Chen Sun, Yueh-Hsing Ou 
World J Gastroenterol 10(4):602-605. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.602
Wei-Guo Dong, Shao-Ping Liu, Hai-Hang Zhu, He-Sheng Luo, Jie-Ping Yu 
World J Gastroenterol 10(4):606-609. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.606
Xin Zhang, Wei-Ping Yu, Lei Gao, Kai-Bin Wei, Jiu-Long Ju, Jia-Zhang Xu 
World J Gastroenterol 10(4):610-613. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.610
De-Qing Mu, You-Shu Peng, Feng-Guo Wang, Qiao-Jian Xu 
World J Gastroenterol 10(4):614-616. Published online Feb 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i4.614