BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Ming-Cai Li, Shao-Heng He 
World J Gastroenterol 10(5):620-625. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.620
Esophageal Cancer
Yu-Ping Chen, Jie-Sheng Yang, Di-Tian Liu, Yu-Quan Chen, Wei-Ping Yang 
World J Gastroenterol 10(5):626-629. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.626
Gastric Cancer
Bing-Ya Liu, Xue-Hua Chen, Qin-Long Gu, Jian-Fang Li, Hao-Ran Yin, Zheng-Gang Zhu, Yan-Zhen Lin 
World J Gastroenterol 10(5):630-633. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.630
Meng-Chun Wang, Yan-Min Yang, Xiao-Han Li, Fang Dong, Yan Li 
World J Gastroenterol 10(5):634-637. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.634
Liver Cancer
Cheng-Jueng Chen, Satoru Kyo, Yao-Chi Liu, Yeung-Leung Cheng, Chung-Bao Hsieh, De-Chuan Chan, Jyh-Cherng Yu, Horng-Jyh Harn 
World J Gastroenterol 10(5):638-642. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.638
Kuo-Shyang Jeng, I-Shyan Sheen, Yi-Ching Wang, Shu-Ling Gu, Chien-Ming Chu, Shou-Chuan Shih, Po-Chuan Wang, Wen-Hsing Chang, Horng-Yuan Wang 
World J Gastroenterol 10(5):643-648. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.643
Tsang-En Wang, Chin-Roa Kao, Shee-Chan Lin, Wen-Hsiung Chang, Cheng-Hsin Chu, Johson Lin, Ruey-Kuen Hsieh 
World J Gastroenterol 10(5):649-653. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.649
Chao He, Wei-Feng Lao, Xiao-Tong Hu, Xiang-Ming Xu, Jing Xu, Bing-Liang Fang 
World J Gastroenterol 10(5):654-659. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.654
Viral Hepatitis
H Pylori
Yuksel Gumurdulu, Ender Serin, Birol Özer, Fazilet Kayaselcuk, Kursat Ozsahin, Arif Mansur Cosar, Murat Gursoy, Gurden Gur, Ugur Yilmaz, Sedat Boyacioglu 
World J Gastroenterol 10(5):668-671. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.668
Jun Zhang, Xiao-Li Chen, Kang-Min Wang, Xiao-Dan Guo, Ai-Li Zuo, Jun Gong 
World J Gastroenterol 10(5):672-675. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.672
Basic Research
Kuo-Shyang Jeng, I-Shyan Sheen, Yi-Ching Wang, Shu-Ling Gu, Chien-Ming Chu, Shou-Chuan Shih, Po-Chuan Wang, Wen-Hsing Chang, Horng-Yuan Wang 
World J Gastroenterol 10(5):676-681. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.676
Huan-Gan Wu, Xiao Gong, Li-Qing Yao, Wei Zhang, Yin Shi, Hui-Rong Liu, Ye-Jing Gong, Li-Bin Zhou, Yi Zhu 
World J Gastroenterol 10(5):682-688. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.682
Ji-Jian Wang, Gen-Wu Gao, Ren-Zhong Gao, Chang-An Liu, Xiong Ding, Zhen-Xiang Yao 
World J Gastroenterol 10(5):689-693. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.689
Ying-Jie Wang, Hong-Ling Liu, Hai-Tao Guo, Hong-Wei Wen, Jun Liu 
World J Gastroenterol 10(5):699-702. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.699
Yu-Tong He, Dian-Wu Liu, Li-Yu Ding, Qing Li, Yong-Hong Xiao 
World J Gastroenterol 10(5):703-706. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.703
Clinical Research
Wai Man Wong, Kwok Fai Lam, Cecilia Cheng, Wai Mo Hui, Harry Hua-Xiang Xia, Kam Chuen Lai, Wayne H.C. Hu, Jia Qing Huang, Cindy L.K. Lam, Chi Kuen Chan, Annie O.O. Chan, Shiu Kum Lam, Benjamin Chun-Yu Wong 
World J Gastroenterol 10(5):707-712. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.707
Gabrio Bassotti, Massimo Bellini, Filippo Pucciani, Renato Bocchini, Antonio Bove, Pietro Alduini, Edda Battaglia, Paolo Bruzzi, Italian Constipation Study Group 
World J Gastroenterol 10(5):713-716. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.713
Jing Wu, BZ Alizadeh, TV Veen, JWR Meijer, CJJ Mulder, AS Peña 
World J Gastroenterol 10(5):717-720. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.717
De-Chuan Chan, Tzu-Ming Chang, Cheng-Jueng Chen, Teng-Wei Chen, Jyh-Cherng Yu, Yao-Chi Liu 
World J Gastroenterol 10(5):721-724. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.721
Xin-Jie Niu, Zuo-Ren Wang, Sheng-Li Wu, Zhi-Min Geng, Yun-Feng Zhang, Xing-Lei Qing 
World J Gastroenterol 10(5):725-728. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.725
Brief Reports
Bing Xia, Hong Han, Ke-Jian Zhang, Jin Li, Guang-Song Guo, Ling-Ling Gong, Xian-Chang Zeng, Jun-Yan Liu 
World J Gastroenterol 10(5):729-732. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.729
Kaori Mochizuki, Tatehiro Kagawa, Shinji Takashimizu, Kazuya Kawazoe, Sei-Ichiro Kojima, Naruhiko Nagata, Atsushi Nakano, Yasuhiro Nishizaki, Koichi Shiraishi, Masaru Itakura, Norihito Watanabe, Tetsuya Mine, Shohei Matsuzaki 
World J Gastroenterol 10(5):733-736. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.733
Dong Yi Kim, Jae Kyoon Joo, Seong Yeob Ryu, Young Jin Kim, Shin Kon Kim 
World J Gastroenterol 10(5):737-740. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.737
Ciler Akisu, Umit Aksoy, Hasan Cetin, Sebnem Ustun, Mete Akisu 
World J Gastroenterol 10(5):741-742. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.741
Jun Wan, Zi-Qi Zhang, Wei-Di You, Hua-Kui Sun, Jian-Ping Zhang, Ya-Hong Wang, Yong-He Fu 
World J Gastroenterol 10(5):743-746. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.743
Chuan-Yong Guo, Yun-Bin Wu, Heng-Lu Liu, Jian-Ye Wu, Min-Zhang Zhong 
World J Gastroenterol 10(5):747-749. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.747
Xue-Fei Yang, Lin Yang, Xiao-Yun Mao, Dong-Ying Wu, Su-Min Zhang, Yan Xin 
World J Gastroenterol 10(5):750-754. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.750
Case Report
Giuseppe Piccinni, Anna Angrisano, Mario Testini, G. Martino Bonomo 
World J Gastroenterol 10(5):758-764. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.758
Kenichi Nomura, Yosuke Matsumoto, Naohisa Yoshida, Sawako Taji, Naoki Wakabayashi, Shoji Mitsufuji, Shigeo Horiike, Masuji Morita, Takeshi Okanoue, Masafumi Taniwaki 
World J Gastroenterol 10(5):765-766. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.765
Krzysztof Zinkiewicz, Witold Zgodziñski, Andrzej D¹browski, Justyna Szumi³o, Grzegorz Æwik, Grzegorz Wallner 
World J Gastroenterol 10(5):767-768. Published online Mar 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i5.767